Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej

Zakończenie realizacji projektu. Podsumowanie

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od blisko 25 lat popularyzuje i upowszechnia edukację finansową. Liczne inicjatywy edukacyjne kierowane są do szerokiego grona odbiorców m.in. nauczycieli przedsiębiorczości, których SKEF wspiera w procesie nauczania młodzieży poprzez udostępnienie materiałów i narzędzi podnoszących skuteczność przyswajania wiedzy przez uczniów oraz uatrakcyjniających prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Badanie potrzeb przeprowadzone wśród nauczycieli wykazało, że brakuje narzędzia dydaktycznego pozwalającego na realizację, w atrakcyjnej formie, zajęć dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, w grudniu 2019 r. Stowarzyszenie podjęło się realizacji z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Za cel postawiono sobie opracowanie i dostarczenie nauczycielom z obszaru całego kraju gry planszowej o tematyce związanej z działalnością gospodarczą, która w przyjazny i ciekawy sposób przybliży uczniom prowadzenie własnego biznesu, a jednocześnie jej wykorzystanie będzie możliwe w warunkach szkolnych.

Przez blisko półtora roku trwały prace nad stworzeniem gry „Przedsiębiorczość na planszy”. Podczas rozgrywki uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców, produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firm muszą podejmować decyzje dotyczące produkowanego asortymentu, zadbać o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestować w rozwój firmy i zatrudniać właściwych specjalistów. Czas trwania rozgrywki dostosowany jest warunków szkolnych – rozgrywka podstawowa zajmuje 45 min, rozszerzona – 90 min. Plansza i pozostałe elementy zaprojektowane są w taki sposób, aby grę można było w swobodnie rozegrać w sali lekcyjnej. Gra osadzona jest w polskiej rzeczywistości gospodarczej, co ułatwia wyjaśnienie warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Zakres merytoryczny i tematyka gry zgodne są z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Gra została uzupełniona o cztery niezależne konspekty zajęć z zakresu działalności gospodarczej, gdzie każda z zaproponowanych lekcji może inicjować lub podsumowywać rozgrywkę. W ramach projektu został ponadto opracowany przewodnik metodyczny, który zawiera m.in. wybrane zagadnienia merytoryczne ujęte w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz informacje dodatkowe i uzupełniające, wspomagające nauczyciela w jego pracy. Przewodnik metodyczny i konspekty zajęć można pobrać bezpłatnie ze strony projektu.

W październiku 2020 r. grupa blisko 130 uczniów testowała grę podczas zajęć pilotażowych. Opinie uczniów i nauczycieli posłużyły do opracowania finalnej wersji gry, która w październiku 2021 r. została przekazana 189 nauczycielom ze szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Każdy nauczyciel otrzymał pakiet materiałów dydaktycznych, na który składa się 6 egzemplarzy gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy” oraz przewodnik metodyczny wraz z konspektami zajęć. Nauczyciele zadeklarowali, że do rozgrywek przystąpiło ponad 8 tys. uczniów. Wyrazili również chęć dalszego wykorzystania gry podczas zajęć. Pakiet „Przedsiębiorczość na planszy” został zaprezentowany szerokiemu gronu nauczycieli podczas XIV Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości, który odbył się w dniu 12 października 2021 r. w Krakowie z inicjatywy Uniwersytetu Pedagogicznego.

Z nauczycieli, którzy otrzymali pakiety, została wytypowana grupa 35 pedagogów, którzy po uprzednim przeszkoleniu, przeprowadzili pięciogodzinne zajęcia z uczniami w swoich szkołach z wykorzystaniem gry oraz na podstawie jednego z opracowanych konspektów. W zajęciach uczestniczyło ponad 800 uczniów. Gra została bardzo pozytywnie odebrana przez uczestników zajęć, którzy uznali są za ciekawą i wciągającą. Nauczyciele zaś wysoko ocenili przydatność gry. Zadeklarowali jednocześnie chęć jej wykorzystania w przyszłości wśród innych grup uczniów.

Gra „Przedsiębiorczość na planszy” i konspekty zajęć mogą być wykorzystywane do realizacji programu szkolnego z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych przedmiotów, na których poruszana jest tematyka podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz na zajęciach pozalekcyjnych i w projektach dotyczących przedsiębiorczości.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31 grudnia 2021 r.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu – ekspertom projektu, projektantowi i wykonawcy gry, ewalauatorowi, nauczycielom i uczniom za owocną współpracę, zaangażowanie i otwartość. Dziękujemy również Narodowemu Banu Polskiemu za udzielone wsparcie, bez którego realizacja projektu byłaby niemożliwa. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Kingi Sternik, która sprawowała opiekę nad projektem z ramienia NBP.

Gra „Przedsiębiorczość na planszy” trafiła do szkół w całej Polsce

W październiku 2021 r. 189 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych otrzymało bezpłatne pakiety „Przedsiębiorczość na planszy” do wykorzystania przy realizacji zajęć z zakresu działalności gospodarczej w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Każdy nauczyciel otrzymał komplet 6 gier planszowych, 4 konspekty lekcji oraz przewodnik metodyczny.

Lista placówek, do których zostały przekazane pakiety (z podziałem na województwa):

Województwo dolnośląskie (3 szkoły, 6 nauczycieli):

 1. Zespół Szkół w Strzegomiu – 3 nauczycieli,
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – 2 nauczycieli,
 3. Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie – 1 nauczyciel,

Województwo kujawsko-pomorskie (9 szkół, 9 nauczycieli):

 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz – 1 nauczyciel,
 2. Zespół Szkół w Kowalu – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – 1 nauczyciel,
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu – 1 nauczyciel,
 6. Zespół Szkół w Nakle nad Notecią – 1 nauczyciel,
 7. Zespół Szkół Technicznych we Włocławku – 1 nauczyciel,
 8. Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie – 1 nauczyciel,
 9. VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 1 nauczyciel,

Województwo lubelskie (14 szkół, 14 nauczycieli):

 1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku – 1 nauczyciel,
 2. Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku – 1 nauczyciel,
 3. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej – 1 nauczyciel,
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 1 nauczyciel,
 5. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim – 1 nauczyciel,
 6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim – 1 nauczyciel,
 7. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie – 1 nauczyciel,
 8. Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie – 1 nauczyciel,
 9. Szkoły ZDZ w Białej Podlaskiej – 1 nauczyciel,
 10. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim – 1 nauczyciel,
 11. Liceum Ogólnokształcące w Komarówce Podlaskiej – 1 nauczyciel,
 12. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Lublinie – 1 nauczyciel,
 13. Zespół Szkół w Łęcznej – 1 nauczyciel,
 14. Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim – 1 nauczyciel,

Województwo lubuskie (3 szkoły, 3 nauczycieli):

 1. CKZiU Technikum nr 1 w Międzyrzeczu – 1 nauczyciel,
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół w Drezdenku – 1 nauczyciel,

Województwo łódzkie (11 szkół, 11 nauczycieli):

 1. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – 1 nauczyciel,
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim – 1 nauczyciel,
 3. Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi – 1 nauczyciel,
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu – 1 nauczyciel,
 6. TEB Edukacja w Łodzi – 1 nauczyciel,
 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi – 1 nauczyciel,
 8. Technikum nr 19 w Łodzi – 1 nauczyciel,
 9. Akademia – Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi – 1 nauczyciel,
 10. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 1 nauczyciel,
 11. Branżowa Szkoła I Stopnia „Cosinus” w Łodzi – 1 nauczyciel,

Województwo małopolskie (21 szkół, 23 nauczycieli):

 1. Zespół Szkół w Jordanowie – 1 nauczyciel,
 2. XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – 1 nauczyciel,
 3. MCDN Ośrodek w Oświęcimiu – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół w Libiążu – 2 nauczycieli,
 5. Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze – 1 nauczyciel,
 6. Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie – 2 nauczycieli,
 7. Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach – 1 nauczyciel,
 8. Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu – 1 nauczyciel,
 9. Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej – 1 nauczyciel,
 10. KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie – 1 nauczyciel,
 11. III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – 1 nauczyciel,
 12. I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 1 nauczyciel,
 13. VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – 1 nauczyciel,
 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie – 1 nauczyciel,
 15. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej – 1 nauczyciel,
 16. Liceum Ogólnokształcące w Trzebini – 1 nauczyciel,
 17. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 1 nauczyciel,
 18. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach – 1 nauczyciel,
 19. I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu – 1 nauczyciel,
 20. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – 1 nauczyciel,
 21. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – 1 nauczyciel,

Województwo mazowieckie (33 szkoły, 42 nauczycieli):

 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży – 1 nauczyciel,
 2. Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie – 1 nauczyciel,
 3. Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie – 1 nauczyciel,
 4. CLIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – 1 nauczyciel,
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku – 1 nauczyciel,
 6. Zespół Szkół nr 33 w Warszawie – 1 nauczyciel,
 7. IV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – 1 nauczyciel,
 8. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie – 4 nauczycieli,
 9. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku – 1 nauczyciel,
 10. Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku – 1 nauczyciel,
 11. Chrześcijańskie Liceum Samuel w Warszawie – 1 nauczyciel,
 12. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku – 1 nauczyciel,
 13. I Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – 1 nauczyciel,
 14. Zespół Szkół nr 12 w Warszawie – 1 nauczyciel,
 15. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku – 1 nauczyciel,
 16. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce – 2 nauczycieli,
 17. Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie – 3 nauczycieli,
 18. Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 w Warszawie – 1 nauczyciel,
 19. Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu – 1 nauczyciel,
 20. Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu – 1 nauczyciel,
 21. Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie – 1 nauczyciel,
 22. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 nauczyciel,
 23. XIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – 1 nauczyciel,
 24. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim – 1 nauczyciel,
 25. Zespół Szkół nr 1 w Błoniu – 1 nauczyciel,
 26. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie – 4 nauczycieli,
 27. Technikum nr 1 w Otwocku – 1 nauczyciel,
 28. Liceum Ogólnokształcące w Urlach – 1 nauczyciel,
 29. Liceum Ogólnokształcące w Iłży – 1 nauczyciel,
 30. XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – 1 nauczyciel,
 31. Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim – 1 nauczyciel,
 32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach – 1 nauczyciel,
 33. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie – 1 nauczyciel,

Województwo opolskie (2 szkoły, 2 nauczycieli):

 1. Zespół Szkół w Dobrodzieniu – 1 nauczyciel,
 2. Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku – 1 nauczyciel,

Województwo podkarpackie (8 szkół, 8 nauczycieli):

 1. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – 1 nauczyciel,
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół nr 2 w Stalowej Woli – 1 nauczyciel,
 5. I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie – 1 nauczyciel,
 6. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie – 1 nauczyciel,
 7. I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie – 1 nauczyciel,
 8. I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu – 1 nauczyciel,

Województwo pomorskie (25 szkół, 29 nauczycieli):

 1. IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku – 1 nauczyciel,
 2. Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku – 1 nauczyciel,
 4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku – 1 nauczyciel,
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie – 1 nauczyciel,
 6. I Liceum Ogólnokształcące w Rumii – 1 nauczyciel,
 7. Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie – 2 nauczycieli,
 8. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – 1 nauczyciel,
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku – 2 nauczycieli,
 10. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Kościerzynie – 1 nauczyciel,
 11. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem – 2 nauczycieli,
 12. I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie – 1 nauczyciel,
 13. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku – 1 nauczyciel,
 14. II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie – 1 nauczyciel,
 15. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni – 1 nauczyciel,
 16. Centrum Nauk Technicznych Technikum nr 1 w Chojnicach – 1 nauczyciel,
 17. Zespół Szkół Technicznych CKZ w Tczewie – 2 nauczycieli,
 18. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim – 1 nauczyciel,
 19. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumii – 1 nauczyciel,
 20. Zespół Szkół Katolickich w Malborku – 1 nauczyciel,
 21. Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach – 1 nauczyciel,
 22. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach – 1 nauczyciel,
 23. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku – 1 nauczyciel,
 24. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku – 1 nauczyciel,
 25. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzyniu – 1 nauczyciel,

Województwo śląskie (8 szkół, 8 nauczycieli):

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie – 1 nauczyciel,
 2. III Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu Zdroju – 1 nauczyciel,
 5. Zespół Szkół nr 9 Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 1 nauczyciel,
 6. Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej – 1 nauczyciel,
 7. Liceum Ogólnokształcące Tow. Ewangelickiego w Cieszynie – 1 nauczyciel,
 8. Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie – 1 nauczyciel,

Województwo świętokrzyskie (8 szkół, 9 nauczycieli):

 1. Prywatne Technikum AWANS w Kielcach – 1 nauczyciel,
 2. Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach – 1 nauczyciel,
 5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Końskich – 1 nauczyciel,
 6. II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu – 1 nauczyciel,
 7. Zespół Szkół nr 3 we Włoszczowej – 2 nauczycieli,
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach – 1 nauczyciel,

Województwo warmińsko-mazurskie (5 szkół, 5 nauczycieli):

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – 1 nauczyciel,
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie – 1 nauczyciel,
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowo-Osadzie – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu – 1 nauczyciel,
 5. Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ostródzie – 1 nauczyciel,

Województwo wielkopolskie (16 szkół, 19 nauczycieli):

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie – 1 nauczyciel,
 2. Zespół Szkół w Pniewach – 2 nauczycieli,
 3. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu – 1 nauczyciel,
 4. Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu – 1 nauczyciel,
 5. I Liceum Ogólnokształcące w Pile – 1 nauczyciel,
 6. I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie – 1 nauczyciel,
 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie – 1 nauczyciel,
 8. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie – 1 nauczyciel,
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie – 2 nauczycieli,
 10. Zespół Szkół Technicznych w Lesznie – 1 nauczyciel,
 11. Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu – 1 nauczyciel,
 12. Branżowa Szkoła I Stopnia w Wilczynie – 2 nauczycieli,
 13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – 1 nauczyciel,
 14. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu – 1 nauczyciel,
 15. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie – 1 nauczyciel,
 16. I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie – 1 nauczyciel

Województwo zachodniopomorskie (1 szkoła, 1 nauczyciel):

 1. Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie – 1 nauczyciel

 

Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości w Krakowie

W dniu 12 października w Krakowie odbył się 14. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości nt. Modernizacja treści i metod kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Wydarzenie było zorganizowane przez Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej było partnerem wydarzenia.

Na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia, nauczyciele przedsiębiorczości mogli zapoznać się z pakietem materiałów dydaktycznych „Przedsiębiorczość na planszy” – grą planszową, konspektami lekcji oraz przewodnikiem metodycznym. Nauczyciele wyrażający zainteresowanie otrzymaniem pakietu mogli otrzymać i uzupełnić formularz zgłoszeniowy do projektu.

Katarzyna Kołodziejczyk (kierownik projektu) podczas prezentacji nt. Gra planszowa „Przedsiębiorczość na planszy” – nowe narzędzie do realizacji zajęć z zakresu działalności gospodarczej w szkoła ponadpodstawowych omówiła przebieg projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” oraz zachęciła nauczycieli do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnego pakietu materiałów dydaktycznych „Przedsiębiorczość na planszy”.

Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do realizacji zajęć z uczniami z wykorzystaniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”

W dniu 25 września 2021 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”. W szkoleniu uczestniczyli nauczycieli zakwalifikowani do udziału w projekcie, eksperci projektu – Bartosz Majewski i Piotr Maluśki, Magdalena Sidor – przedstawicielka wykonawcy gry oraz Katarzyna Kołodziejczyk i Piotr Tokarczyk (organizatorzy).

Szkolenie rozpoczęło się od omówienia spraw organizacyjnych m.in. w zakresie rekrutacji uczniów do projektu, prowadzenia zajęć, dokumentacji projektowej, harmonogramu działań, badania ewaluacyjnego oraz ogólnej prezentacji pakietu „Przedsiębiorczość na planszy”. Następnie Magdalena Sidor zaprezentowała uczestnikom zasady gry i omówiła przebieg rozgrywki. Pełniła również rolę mentora i „strażnika zasad gry”, odpowiadając na pytania i wątpliwości uczestników podczas rozgrywki. Nauczyciele w 4-5 osobowych grupach mieli możliwość rozegrania wersji podstawowej i rozszerzonej gry.

W drugiej części szkolenia Piotr Maluśki zaprezentował przewodnik metodyczny dla nauczyciela swojego autorstwa oraz omówił cztery, niezależne konspekty zajęć z zakresu działalności gospodarczej, podczas realizacji których możliwe jest wykorzystanie gry „Przedsiębiorczość na planszy”. Na koniec spotkania Bartosz Majewski wprowadził nauczycieli w praktyczne zagadnienia dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówił rolę nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

W październiku 2021 r. nauczyciele przeprowadzą 5-godzinne zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy” oraz w oparciu o jeden z konspektów lekcji opracowanych na potrzeby projektu. W tym celu nauczyciele zostali wyposażeni w pakiety materiałów dydaktycznych „Przedsiębiorczość na planszy” – komplet 6 gier planszowych, 4 konspekty lekcji z zakresu działalności gospodarczej oraz przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Dodatkowo otrzymali plakaty informacyjne, które posłużą do rekrutacji uczniów do projektu oraz podczas zajęć.

Finalna wersja gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy” gotowa!

Po wielu miesiącach prac nad stworzeniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”, finalna jej wersja została z sukcesem ukończona.

Gra jest przeznaczona do edukacji przedsiębiorczej młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ma w sposób przyjazny i ciekawy zapoznać młodzież z tematyką zarządzania własnym biznesem. Uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firm muszą podejmować decyzję dotyczące produkowanego asortymentu, zadbać o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestować w rozwój firmy i zatrudniać właściwych specjalistów.

Gra jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w wieku 15+). W rozgrywce może wziąć udział od 2 do 4 graczy. Możliwe jest również rozegranie gry w 2, 3 lub 4 zespołach dwuosobowych. Gra dostosowana jest do warunków szkolnych – rozgrywka podstawowa zajmuje 45 minut, zaś rozszerzona – do 90 min. Wielkość planszy i pozostałych elementów gry pozwala na swobodne rozegranie w sali lekcyjnej – są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było rozłożyć na ławce/stoliku w klasie. Zakres tematyczny gry i zajęć z jej wykorzystaniem jest zgody z podstawą programową przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.

W październiku 2021 r. gra (w kompletach po 6 egzemplarzy) zostanie przekazana bezpłatnie 185 nauczycielom przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wykorzystania podczas realizacji zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy” – wyniki

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy” wybranych zostało 35 nauczycieli:

 • Araszkiewicz Patryk – Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie,
 • Biedrzycka Kamila – Zespół Szkół inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu,
 • Chobot Agnieszka – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie,
 • Cyrwus-Wojtyczka Magdalena – I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu,
 • Drozd Justyna – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,
 • Dudek Lidia – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
 • Dymek Maria – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,
 • Eksman Czesław – Akademia – Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi,
 • Golec-Kostrzewa Sylwia – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku,
 • Gomoracka Katarzyna – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku,
 • Kaczmarczyk Marta – I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie,
 • Klonowska Hanna – Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie,
 • Kołłupajło Maria – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie,
 • Kopeć-Fila Agnieszka – Liceum Ogólnokształcące w Iłży,
 • Kowalska Ewa – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie,
 • Krzeszowska Małgorzata – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,
 • Kulik Łukasz – Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu,
 • Machnicka-Zielińska Ewa – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
 • Michalska Joanna – Zespół Szkół w Łęcznej,
 • Olak Kamil – XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie,
 • Oleszko-Skiera Agnieszka – Zespół Szkół w Strzegomiu,
 • Pianko Marta – Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim,
 • Pieńkowska Wioletta – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach,
 • Rymarczyk Elżbieta – Branżowa Szkoła I Stopnia „Cosinus” w Łodzi,
 • Sierzan Beata – I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie,
 • Sojka Mirosława – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 • Syska Beata – Zespół Szkół Technicznych we Włocławku,
 • Szerzad Barbara – Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,
 • Szwedowska Maria – Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie,
 • Szymańska Beata – Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
 • Śliwa Renata – Zespół Szkół w Pniewach,
 • Trzcińska Beata – II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu,
 • Witkowski Radosław – I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie,
 • Wolnik Anna – VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,
 • Wróbel Piotr – III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Przewodnik metodyczny dla nauczyciela i konspekty zajęć

W ramach realizacji projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” został opracowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela wraz z konspektami zajęć z zakresu działalności gospodarczej, którego autorem jest Piotr Maluśki, praktykujący nauczyciel przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz wykorzystania konspektów do prowadzenia zajęć z zakresu działalności gospodarczej w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych przedmiotów lub zajęć poświęconych zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pakiet „Przedsiębiorczość na planszy” – przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń

Informujemy, że do 20 września 2021 r. został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń od nauczycieli chęci otrzymania bezpłatnego pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” zawierającego 6 egzemplarzy gry planszowej i 4 konspekty lekcji z zakresu działalności gospodarczej oraz przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Liczba pakietów jest ograniczona.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesyłanie zgłoszeń (do pobrania >>>) na adres kkolodziejczyk@skef.pl (skan/zdjęcie), a następnie oryginałów na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, z dopiskiem „Gra na start!”.

Z nauczycielami wybranymi do otrzymania pakietu skontaktujemy się mailowo do dnia 30 września. Więcej informacji: kkolodziejczyk@skef.pl lub tel. 58 624 98 72.

Bezpłatny pakiet dydaktyczny „Przedsiębiorczość na planszy” dla nauczycieli

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnie pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” zawierającego przewodnik metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i 6 egzemplarzy gry planszowej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pakiety będą dystrybuowane od 1 października 2021 r. Warunkiem otrzymania pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej w październiku 2021 r. oraz deklaracji udziału nauczyciela w badaniu ewaluacyjnym.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych (formularz, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) na adres: kkolodziejczyk@skef.pl w terminie do 20 września 2021 r., a następnie oryginałów dokumentów na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, z dopiskiem „Gra na start!”.

Z nauczycielami, którzy zostaną wybrani do otrzymania pakietu skontaktujemy się mailowo do dnia 30 września 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kołodziejczyk tel. 695-981-036 lub 58 624-98-72.

Wyniki badania ewaluacyjnego po pilotażu

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w zajęciach pilotażowych z wykorzystaniem prototypowej wersji gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy” uczestniczyli w badaniu, którego wyniki posłużyły do opracowania raportu z ewaluacji. Wybrane wnioski prezentujemy poniżej.

UCZNIOWIE:

Do udziału w zajęciach pilotażowych, a tym samym w badaniu, zaproszono uczniów ze szkół zlokalizowanych w pięciu województwach. Uczniowie reprezentowali – w niemal równym udziale – licea ogólnokształcące i technika. W badaniu udział wzięli przede wszystkim uczniowie drugich klas (70%). Dobór próby pozwolił na zachowanie zasady parytetu – podobny odsetek stanowili mężczyźni co kobiety, z nieznaczną przewagą mężczyzn (52%). W zakresie planowanej w przyszłości formy zatrudnienia, aż ¾ badanych deklarowało chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Gra planszowa „Przedsiębiorczość na planszy”

Zdecydowana większość badanych (85%) uważa, że tematyka gry jest atrakcyjna. Badani uczniowie postrzegają grę jako grę wciągającą (98 wskazań) i atrakcyjną (65 wskazań). Dla większości ankietowanych grę charakteryzuje intuicyjność (69 wskazań) oraz uporządkowanie (64 wskazania).

Według uczniów gra jest:

Niemal ¾ badanych uważa, że szata graficzna gry jest atrakcyjna. Dla ponad połowy badanych (66%) zasady gry są zrozumiałe. Większość badanych (62%) uważa, że czas rozgrywki za optymalny.

Zajęcia z wykorzystaniem gry

Badani uczniowie uważają lekcję z wykorzystaniem gry za atrakcyjną (97 wskazań) i wciągającą (86 wskazań). Większość badanych (67%) zauważyło u siebie wzrost wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zaś ponad połowa (53%) dostrzega wzrost motywacji do zgłębiania wiedzy w tym zakresie. Ponad połowa uczniów (52%) oceniła, że udział w lekcji z wykorzystaniem gry zwiększył ich chęć do prowadzenia biznesu w przyszłości.

Odpowiedzi uczniów [w %] na pytanie: Udział w lekcji z wykorzystaniem gry zwiększył moją wiedzę nt. zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej:

NAUCZYCIELE:

Do udziału w zajęciach pilotażowych, a tym samym w badaniu, zaproszono nauczycieli ze szkół zlokalizowanych w pięciu województwach, w miastach o zróżnicowanej liczbie mieszkańców. W badaniu udział wzięli zarówno nauczycielki, jak i nauczyciele, w stosunku 4:2. Wszyscy biorący w badaniu nauczyciele nauczają przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Gra planszowa „Przedsiębiorczość na planszy”

Wszyscy badani ocenili grę jako zgodną z podstawą programową w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jako atrakcyjną i dostosowaną do odbiorów.

Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem gry

Badani ocenili grę jako dostosowaną do systemu klasowo-lekcyjnego, choć mniejszą pewność wyrazili w zakresie możliwości przygotowania i przeprowadzenia rozgrywki w warunkach klasy lekcyjnej. Wszyscy badani stwierdzili, że gra może być wykorzystywana jako samodzielna metoda przeprowadzenia lekcji, jak również jako metoda uzupełniająca. W opinii badanych gra osiąga taką samą efektywność zarówno przy wprowadzaniu w nowy obszar, jak i podsumowywaniu danej obszaru, ale wynikających z podstawy programowej. Badani nauczyciele ocenili grę jako metodę aktywizującą uczniów wg potrzeb. Konsekwentnie wszyscy badani nauczyciele ocenili grę jako metodę atrakcyjną i zadeklarowali włączenie gry w proces dydaktyczny.

Wszyscy badani ocenili, że udział uczniów w lekcji z wykorzystaniem gry pobudziło i rozwinęło postawy przedsiębiorcze. Wszyscy badani nauczyciele ocenili grę pozytywnie.

Spotkanie ewaluacyjne

W dniu 21 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne, w którym wzięli udział nauczyciele realizujący zajęcia pilotażowe w szkołach w wykorzystaniem prototypu gry planszowej, ewaluator, eksperci projektu, autor koncepcji gry, przedstawiciel wykonawcy gry oraz kierownik projektu.

Ewaluator projektu zaprezentował i omówił wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów i nauczycieli dotyczącego oceny gry oraz zajęć z jej wykorzystaniem. Badanie nauczycieli zostało rozszerzone o ocenę przewodnika metodycznego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ocenili grę pozytywnie. Szczegółowe wyniki badania zaprezentujemy w późniejszym czasie.

Po zakończeniu prezentacji nauczyciele wzięli udział w warsztacie fokusowym, którego celem była identyfikacja kluczowym problemów. Uczestnicy wykorzystując metodę SWOT dokonali analizy poszczególnych produktów projektu – gry planszowej (w tym instrukcji), przewodnika metodycznego (w tym konspektów/scenariuszy) oraz zajęć z wykorzystaniem gry i konspektu lekcji.

Na zakończenie spotkania uczestnicy sformułowali wnioski i rekomendacje dotyczące modyfikacji poszczególnych produktów projektu, które posłużą do dokonania zmian, a tym samym opracowania wersji finalnych.

 

Zajęcia pilotażowe w szkołach

Od 1 do 20 października 2020 r. w sześciu szkołach ponadpodstawowych z Częstochowy, Warszawy, Łęcznej, Chrzanowa, Wyszkowa i Zgierza odbyły się zajęcia pilotażowe z wykorzystaniem prototypu gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy”.

Zajęcia w wymiarze 5 godzin lekcyjnych obejmowały rozgrywkę oraz 45-minutową lekcję dotyczącą zakładania lub zarządzania firmą, przeprowadzoną w oparciu o jeden ze scenariuszy opracowanych na potrzeby projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”.

W zajęciach pilotażowych uczestniczyło łącznie 127 uczniów, w większości uczniów klas drugich. Uczestnicy zajęć jednocześnie wzięli udział w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą do opracowania i wprowadzenia modyfikacji do prototypu gry planszowej oraz zajęć lekcyjnych z jej wykorzystaniem.

Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 25-26 września 2020 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do przeprowadzenia zajęć w szkołach z wykorzystaniem prototypu gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy” w ramach pilotażu.

W pierwszym dniu szkolenia (25 września 2020 r.) ekspert ekonomiczny projektu – Pan Bartosz Majewski – wprowadził nauczycieli w zagadnienia merytoryczne w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym oraz omówił rolę nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Drugi dzień szkolenia (26 września 2020 r.) rozpoczął się od prezentacji przez kierownika projektu – Panią Katarzynę Kołodziejczyk – celów, działań i harmonogramu projektu. Omówiono kwestie organizacyjne i administracyjne m.in. w zakresie rekrutacji uczniów, przeprowadzenia zajęć, dokumentacji i ewaluacji projektu.

W kolejnej części spotkania autor koncepcji gry – Pan Piotr Siłka – wprowadził uczestników szkolenia w zasady gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”, a następnie wspólnie z przedstawicielem wykonawcy gry moderowali rozgrywkę w dwóch grupach nauczycieli w wariancie gry podstawowym i rozszerzonym.

Na koniec szkolenia Pan Piotr Maluśki zaprezentował przewodnik metodyczny dla nauczycieli swojego autorstwa i omówił jeden z konspektów zajęć stworzonych na potrzeby projektu.

 

Każdy nauczyciel otrzymał pięć egzemplarzy prototypu gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”, przewodnik metodyczny z konspektami zajęć oraz zestaw ankiet ewaluacyjnych.

Rekrutacja nauczycieli zakończona

W połowie września 2020 r. zakończono rekrutacje nauczycieli do przeprowadzenia zajęć pilotażowych z wykorzystaniem gry planszowej w ramach projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Sześciu wybranych nauczycieli przeprowadzi w październiku 2020 r. 5-godzinne zajęcia w następujących szkołach ponadpodstawowych:

 1. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie (województwo śląskie),
 2. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu (województwo łódzkie),
 3. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (województwo lubelskie),
 4. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie (województwo mazowieckie),
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (województwo mazowieckie),
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie (województwo małopolskie).

Każdy nauczyciel zostanie wyposażony w 5 egzemplarzy prototypu gry planszowej do przeprowadzenia rozgrywki podczas zajęć, a dodatkowo w konspekty lekcji oraz przewodnik metodyczny.

Na 25-26 września 2020 r. w Warszawie zaplanowano szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do przeprowadzenia zajęć pilotażowych w szkołach.

Prototyp gry planszowej gotowy!

Po kilku miesiącach pracy grupy ekspertów oraz po wielu godzinach testów powstał prototyp gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy”.

Już w październiku prototyp gry będzie testowany przez grupę około 100 uczniów z sześciu szkół ponadpodstawowych. Po zakończeniu zajęć pilotażowych w szkołach i wprowadzeniu zmian do prototypu, powstanie finalna wersja gry planszowej, która trafi do rąk szerokiego grona nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z całej Polski.

Prototyp gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”

 

 

Spotkanie inicjujące działania projektowe

W dniu 11 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące działania w projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy roboczej: kierownik projektu, autor koncepcji gry planszowej, ekspert ekonomiczny, nauczyciel przedsiębiorczości oraz ewaluator.

W pierwszej części spotkania kierownik projektu omówił cel główny i cele szczegółowe projektu, działania projektowe, harmonogram działań oraz oczekiwane rezultaty. Ustalono zasady i formy komunikacji projektowej, określono role, zadania i kompetencje poszczególnych członków zespołu roboczego.

W drugiej części spotkania autor koncepcji gry zaprezentował jej wstępną wersję, zapoznał uczestników spotkania z mechaniką i instrukcją gry. Członkowie grupy roboczej przeprowadzili symulacje rozgrywki na zajęciach szkolnych. Podjęto dyskusję nad zaproponowaną koncepcją, zgłoszono pierwsze uwagi. Ewaluator przedstawił planowany przebieg działań ewaluacyjnych w projekcie oraz omówił proponowane narzędzia badawcze.

Gra na start! Rozpoczęcie projektu

Od 17 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Termin realizacji projektu przewidziano do 31 grudnia 2021 r.

Projekt zakłada opracowanie i produkcję gry planszowej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie wykorzystywana do edukacji przedsiębiorczej młodzieży w szkołach ponadpodstawowych oraz opracowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli z przykładowymi konspektami zajęć.

W pierwszym etapie projektu powstanie prototyp gry, który zostanie przetestowany podczas zajęć pilotażowych w 5 szkołach ponadpodstawowych z udziałem 100 uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia pilotażowe zostaną wyposażeni we wstępną wersję przewodnika metodycznego.

W drugim etapie projektu powstanie finalna wersja gry planszowej oraz przewodnika metodycznego. Podczas warsztatów przygotowujących do prowadzenia zajęć 35 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie metodyki pracy z grą planszową. Każdy nauczyciel otrzyma komplet 6 egzemplarzy gry i przewodnik metodyczny.

Zadaniem nauczyciela będzie przeprowadzenie 5-godzinnych zajęć z wykorzystaniem gry planszowej w grupie ok. 20 uczniów. Ponadto gra zostanie przekazana na własność 150 nauczycielom przedsiębiorczości/przedmiotów ekonomicznych do swobodnego wykorzystania do realizacji zajęć w szkołach (nauczyciel otrzyma komplet 6 egzemplarzy gry i przewodnik metodyczny).

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału metodycznego w zakresie nauczania przedsiębiorczości 185 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, dzięki umożliwieniu im swobodnego dostępu i szerokiego wykorzystania oryginalnej (nowej) planszowej gry edukacyjnej wraz z przewodnikiem metodycznym do celów edukacji przedsiębiorczej młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzenie wiedzy 35 nauczycieli w zakresie metodyki nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem oryginalnej, planszowej gry edukacyjnej na temat zarządzania firmą.
 • Poszerzenie warsztatu metodycznego 185 nauczycieli szkół ponadpodstawowych dzięki przekazaniu im do szerokiego wykorzystania na zajęciach 1185 egzemplarzy gry oraz 200 egzemplarzy przewodnika metodycznego z przykładowymi konspektami zajęć.
 • Pobudzenie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród 800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych dzięki udziałowi w zajęciach z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej.