Dla tych klientów naszych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, którzy zmagają się z problemami nadmiernego zadłużenia, i żyją przez lata w spirali zadłużenia, możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej jest sposobem na zdjęcie z szyi zaciskającej się pętli. Upadłość konsumencka jest szansą na uporządkowanie swoich finansów i spokojne życie – bez windykatorów, nakazów zapłaty, komornika. Podczas wizyty w Ośrodku często pada pytanie: Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Na wstępie trzeba podkreślić, że nie ma w tym zakresie żadnych ustawowych terminów a czas od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia jest różny w poszczególnych sądach i zależy m. in. od ilości rozpatrywanych wniosków.

Rozpatrzenie wniosku od 2 do 3 miesięcy

Z naszego doświadczenia wynika, że wniosek jest rozpoznany przez sąd po 2-3 miesiącach od złożenia. Upadłość powoduje szereg zmian w sytuacji upadłego. W przypadku wcześniejszego postępowania egzekucyjnego, staje się ono zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostaje umorzone. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą zarządza teraz syndyk.

Zarząd syndyka trwa rok – nawet, gdy nie ma majątku

Syndyk zostaje powołany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jego głównym zadaniem jest weryfikacja listy wierzycieli, powiadomienie ich o upadłości, także komorników, którzy prowadzą wobec upadłego postępowania egzekucyjne, oraz sprzedaż majątku upadłego. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. dom, mieszkanie, czy był całkowicie pozbawiony majątku.

Plan spłaty od 12 do – 36 miesięcy

Następnym etapem w postępowaniu upadłościowym jest postanowienie sądu o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. O czasie i kwocie spłat decyduje sąd. Przy określeniu kwoty, jaką będzie musiał upadły wnosić każdego miesiąca, sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłaty i po złożeniu przez upadłego corocznego sprawozdania, zobowiązania, które nie zostały zaspokojone w wyniku realizacji planu spłaty, zostają przez sąd umorzone w całości.

Bez planu spłaty krócej

Postępowanie może zakończyć się szybciej, bez konieczności realizacji planu spłaty. Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku postępowanie upadłościowe będzie zdecydowanie krótsze i zakończy się po około roku od złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

W Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego oferujemy bezpłatne porady dla zadłużonych i pomoc przy wypełnieniu wniosku. Dane adresowe i godziny przyjęć na stronie Pogotowie dla zadłużonych.