Życie pisze różne scenariusze – czasami potrzebujemy profesjonalnej pomocy prawnej. Co zrobić, gdy nie stać nas na wynajęcie prawnika?

Na szczęście opcji jest kilka:

 1. Przed postępowaniem sądowym

Gdy nasze problemy nie znalazły jeszcze finału w sądzie, można w swojej sprawie poradzić się eksperta, który wytłumaczy obecną sytuację i być może naprowadzi nas na konieczne działania.

W całej Polsce funkcjonują punkty darmowej pomocy prawnej – jest ich ponad 1500 a ich adresy można sprawdzić w starostwie powiatowym, w urzędzie gminy, w urzędzie miasta a także na stronie internetowej: DarmowaPomocPrawna.ms.gov.pl.

Udając się do jednego z tych punktów otrzymamy pomoc w zakresie:

 • analizy prawnej naszej sprawy,
 • poradę prawną obejmującą co należy zrobić,
 • pomoc przy sporządzeniu odpowiedniego pisma np.: wniosek o rozłożenie długu na raty, wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, pismo do ZUS itp.
 • Zostaniemy także poinformowani o obowiązkach i prawach, które w danej sprawie nam przysługują.

Można zwrócić się także do jednego z czterech Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego działających w ramach Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. W dobie pandemii kontakt możliwy jest jedynie drogą telefoniczną, e-mailową lub listowną, jednakże poza nadzwyczajnymi okolicznościami każdy ODFiK funkcjonuje również stacjonarnie w jednym z czterech miast: Krakowie, Gdyni, Warszawie oraz Białej Podlaskiej.

Eksperci pracujący w ODFiK postarają się znaleźć rozwiązanie nawet dla najtrudniejszej sprawy, pomogą także przygotować pismo stosowne do sytuacji i skierowane do właściwej instytucji.

Na stronie SKEF znajdują się także cotygodniowe porady prawne na najważniejsze dla naszych Klientów tematy oraz wzory pism, z których można korzystać za darmo.

W poszukiwaniu darmowej pomocy prawnej można także sprawdzić działające lokalnie fundacje i stowarzyszenia – nierzadko zdarza się, że można uzyskać u nich darmową pomoc prawną w zakresie ich działalności statutowej.

Jeżeli doszło do indywidualnych naruszeń praw konsumenta związanych między innymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych lub transportu powietrznego, można uzyskać bezpłatną pomoc prawną:

 • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (prowadzonej przez Fundację Konsumentów),
 • w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl,
 • u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 1. Pomoc w trakcie postępowania sądowego.

W sytuacji, gdy sprawy znalazły się w sądzie wymienione na wstępie organizacje pomogą w napisaniu pism procesowych takich jak:

 • sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych,
 • wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,
 • wniosek o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Ponadto można liczyć na pomoc prawnika w sprawach karnych – w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.

 1. Kto może ubiegać się o darmową pomoc prawną?

W punktach darmowej pomocy prawnej z pomocy może skorzystać każdy kto:

 • ma mniej niż 26 lat,
 • ma 65 lat albo więcej,
 • dostał — w ciągu ostatnich 12 miesięcy — świadczenie z pomocy społecznej, o ile nie zostało cofnięte,
 • ma Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem,
 • jest weteranem,
 • jest zagrożony albo został poszkodowany w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej (na przykład w wyniku osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, awarii stacji uzdatniania wody czy awarii elektrowni).

Do punktu należy udać się z dokumentami dotyczącymi sprawy oraz potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z pomocy.

Natomiast każdy bez względy na okoliczności może skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zarówno telefonicznie, e-mailowo jak i listownie (przed pandemią również osobiście).

Fundacje i Stowarzyszenia, które jako element swojej statutowej działalności przewidują świadczenie pomocy prawnej same określają do kogo ją kierują – każdorazowo należy sprawdzić, czy możemy z takiej pomocy skorzystać.

Często życie układa się nie po naszej myśli, ale należy pamiętać, że nie ma sytuacji beznadziejnych i poszukać sposób na uzyskanie pomocy, gdy jej potrzebujemy.

Więcej porad >>>