W ramach realizacji projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” został opracowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela wraz z konspektami zajęć z zakresu działalności gospodarczej, którego autorem jest Piotr Maluśki, praktykujący nauczyciel przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz wykorzystania konspektów do prowadzenia zajęć z zakresu działalności gospodarczej w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych przedmiotów lub zajęć poświęconych zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Więcej na stronie Projektu