Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych – I edycja

We wrześniu Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zakończyło realizację 2,5 rocznego projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej z Narodowym Bankiem Polskim.

Wszystkim, dzięki którym możemy cieszyć z tego ogromnego sukcesu, przede wszystkim nauczycielom i dzieciom składamy serdeczne podziękowania!

W dniach 17-18.05.2019 r. odbyło się w Warszawie  seminarium podsumowujące projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej z Narodowym Bankiem Polskim. W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, którzy rozpoczęli zajęcia z uczniami z klas 1 szkoły podstawowej i prowadzili je w okresie od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Finansowej.

Seminarium otworzył dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF, który witając zebranych, zwrócił uwagę na potrzebę edukacji finansowej od najmłodszych lat, włączanie tej edukacji
w szerszym zakresie do szkół i do programu nauczania oraz podziękował osobom zaangażowanym w projekt za jego realizację.

W pierwszej części seminarium Ewa Kruk i Magdalena Nastrabasz koordynujące projekt przedstawiły zrealizowane działania oraz osiągnięte rezultaty. W projekcie uczestniczyło
44 nauczycieli wraz z 803 uczniami, którzy wzięli udział w 3 konkursach i zrealizowali 72 godziny zajęć z edukacji finansowej w 9 obszarach tematycznych: pieniądze, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie
i inwestowanie oraz solidarność i wzajemna pomoc. W trakcie zajęć nauczyciele i uczniowie korzystali z pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” autorstwa Małgorzaty Żytko, Aliny Kalinowskiej, Ewy Kruk oraz podejmowali wiele aktywności takich jak m.in.: wizyta w sklepie, w piekarni, w Centrum Pieniądza czy też odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych. Uczniowie w okresie projektu zorganizowali targowiska, sklepiki szkolne,  pomoc charytatywną, a także wystawy np. Muzeum Pieniądza. W projekt włączali się też aktywnie rodzice wspierając nauczycieli: odwiedzali uczniów w trakcie zajęć prezentując wykonywane przez siebie zawody, prowadzili zajęcia np. na temat podatków, usług finansowych, ubezpieczeń oraz pomagali w organizacji sklepików szkolnych, festynów i przekonali się do wypłaty kieszonkowego swoim dzieciom.

Pierwszego dnia seminarium odbyły się również dwa inspirujące warsztaty dla nauczycieli: „Wpływ reklamy na zachowania i postawy konsumenckie u dzieci” – Prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, SGH oraz „Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów” – Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, SGH. Warsztaty były cennym wsparciem dla uczestników oraz możliwością konfrontacji
z doświadczeniem wyniesionym z projektu.

W drugim dniu seminarium Ewa Kruk zaprezentowała przykłady dobrych praktyk edukacji finansowej dla dzieci w Europie i w Polsce, przeprowadziła quiz wiedzy finansowej a dr Alina Kalinowska opowiedziała o matematycznych kompetencjach dydaktycznych w edukacji finansowej. Dzięki uprzejmości Fundacji GPW, którą reprezentowała Pani Aneta Dąbrowska nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach edukacyjnych poświęconych giełdzie i zakładaniu firmy (gra Kawiarenki). Ponadto wzmocnione zostały kompetencje osób uczestniczących w seminarium warsztatem „„Jak efektywnie uczyć ekonomii?”, poprowadzonym przez dr Agatę Trzcińską z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie dwudniowego seminarium dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, dr Alina Kalinowska z UWM w Olsztynie, Ewa Kruk i Magdalena Nastrabasz ze SKEF przeprowadziły również istotne z punktu widzenia zrealizowanych i przyszłych działań, dyskusje w grupach nad oceną metod nauczania w programie, słabych i mocnych stron projektu oraz propozycjami dalszych działań. Seminarium zakończyło się podsumowaniem i omówieniem wyników ewaluacji przez dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW oraz rozdaniem zaświadczeń potwierdzających udział nauczycieli w projekcie i podziękowań dla szkół.

Wszystkim osobom uczestniczącym w seminarium podsumowującym projekt oraz osobom prowadzącym warsztaty, które zechciały na zakończenie projektu wzmocnić nasze kompetencje i dodać nam pozytywnej energii serdecznie dziękujemy!

 

Konkurs wiedzy finansowej

Konkurs na najlepszą opowieść graficzną „Jak gospodaruję swoim kieszonkowym?”

4 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs na opowieść graficzną „Jak dysponuję swoim kieszonkowym?”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć w nim udział. Wszystkie prace były prześliczne, bardzo twórcze i przemyślane… Patrząc jaki ogrom pracy włożyły dzieci, bardzo trudno było dokonać wyboru.

Zgodnie z określonymi kryteriami, jury dokonało wyboru 44 najlepszych prac.

W konkursie udział wzięło 630 uczniów!

Zwycięskie prace można podziwiać w galerii. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.


Rozpoczęcie zajęć w klasach II w roku szkolnym 2017/2018

We wrześniu rozpoczęła się realizacja II cyklu w ramach projektu. Obejmuje on 36 godzin lekcyjnych zajęć oraz konkurs „Jak gospodaruję swoim kieszonkowym?”, który zostaje przeprowadzony w drugim semestrze II klasy.


Zakończenie zajęć w klasach I w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca zakończyła się realizacja zajęć w klasach pierwszych, w II semestrze roku szkolnego 2016/2017


Zakończyła się już rekrutacja do projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Dziękujemy Państwu za wszystkie przesłane zgłoszenia i duże zainteresowanie projektem.

Do dnia 28 lutego 2017 roku na stronie projektu zostanie opublikowana lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa w przypadku rezygnacji nauczyciela lub braku możliwości wzięcia przez niego udziału w dwudniowych warsztatach metodycznych.

Wybranych nauczycieli poinformujemy o zakwalifikowaniu się do projektu drogą mailową oraz prześlemy dalsze informacje związane z udziałem w projekcie.


Rekrutacja do innowacyjnego na skalę kraju projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby wziąć udział w innowacyjnym projekcie z zakresu edukacji finansowej pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 72 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2017-2019),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć,

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i realizują 72 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają poradnik nauczyciela,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia (72 godziny w latach 2017-2019)
 • wezmę udział w dwudniowym seminarium podsumowującym projekt,

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Udział w realizowanym od 2010 r. programie edukacji finansowej dla dzieci „Moje pierwsze pieniądze” (organizowanego przez SKEF),
 2. Udział w pozostałych wydarzeniach organizowanych przez SKEF np. warsztaty i seminaria na temat edukacji finansowej,
 3. Udział w projektach innych organizatorów z zakresu edukacji finansowej dzieci,
 4. Kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.

Zostanie również stworzona lista rezerwowa zainteresowanych, na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli. Wybrane szkoły i nauczyciele podpiszą stosowne umowy cyw. prawne zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2017 roku.

  Formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem (skan) na adres mnastrabasz@skef.pl.

Planowane miejsce i termin szkolenia dla nauczycieli: Warszawa, 24-25 marca 2017 r.
Organizator zwraca koszty podróży oraz pokrywa koszty noclegu wraz z wyżywieniem.

Osoby do kontaktu:

Ewa Kruk – e-mail: ekruk@skef.pl, 58 624 98 74, 603 222 041
Magdalena Nastrabasz – e-mail: mnastrabasz@skef.pl, 58 624 98 72, 667 544 000


Rusza rekrutacja do innowacyjnego na skalę kraju projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

projekt-dla-klas-i-iii-1projekt-dla-klas-i-iii-1

20.01.2017: Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby wziąć udział w innowacyjnym projekcie z zakresu edukacji finansowej pt:„ Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski. Więcej na stronie projektu.