Poprzednie edycje projektu

IV edycja

III edycja

II edycja

I edycja

 

III edycja „Pomóż oszczędzać rodzinie”

Teraz uczestnikami są rodziny z Podlasia

Od marca 2012 roku na Podlasiu, trwała III edycja Projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni przy wsparciu Biura Informacji Kredytowej S.A., Fundacji im. Franciszka Stefczyka oraz Kasy Stefczyka.
Projekt jest odpowiedzią na problemy rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko nadmiernego zadłużenia. Celem projektu jest edukacja rodzin w zakresie planowania i skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Do III edycji projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie” zakwalifikowano sześć rodzin.

Trzy mieszkają w Białej Podlaskiej, jedna w Nowym Pawłowie, jedna w Rozkopaczewie a jedna w Międzyrzecu Podlaskim.

Od 28 maja rozpoczął się kolejny etap projektu. Przeszło do niego pięć rodzin. Po trzech miesiącach pracy nad swoimi budżetami udali się do oddziału Kasy Stefczyka w Białej Podlaskiej. Założyli konta oszczędnościowe oraz lokaty systematycznego oszczędzania, na które będą wpłacać przez sześć miesięcy zaoszczędzone przez siebie pieniądze.

Rodziny III edycji

Rodzina Mężyk

Rodzina Jakubowiczów

Rodzina Senczyków

Rodzina Zielińskich

Rodzina Mamruk

Warsztaty dla rodzin

W dniu 11 września 2012 roku w Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej odbyły się szkolenia dla rodzin biorących udział w III edycji projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”.

Celem warsztatów „ABC praw konsumenta”  było zwiększenie stanu wiedzy i świadomości w zakresie dotyczącym praw konsumenckich oraz zwiększenie znajomości procedur egzekwowania praw należnych konsumentowi. Uczestnicy podczas trzygodzinnej sesji zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: kim jest konsument, różnica między gwarancją a niezgodnością towaru z umową, tryb składania reklamacji, czym są umowy zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem, możliwość odstąpienia od zawartych umów,  różnica między zadatkiem a zaliczką. Wszystkie zagadnienia omówione zostały na praktycznych przykładach oraz ćwiczeniach zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się jak napisać prawidłową reklamację, co zrobić, gdy są niezadowoleni z zakupionego towaru, uzyskali odpowiedzi na pytania: czy można zwrócić towar, który nie ma wad, jak skutecznie reklamować towar niezgodny z umową, dlaczego warto zachować paragon, i wiele innych.

Część szkolenia poświęcona Biuru Informacji Kredytowej S.A. – „BIK dla konsumentów”, była okazją do zapoznania się z działalnością oraz rolą BIK w życiu każdego uczestnika rynku finansowego. Rodziny uczestniczące w spotkaniu dowiedziały się o  tym, co to jest historia kredytowa i dlaczego warto starać się, aby była pozytywna,
o odpowiedzialnym  pożyczaniu i kredytowaniu, transgranicznej wymianie informacji,
o raportach BIK i informacjach w nich zawartych. Pytania, które pojawiły się podczas szkolenia świadczyły o dużym zainteresowaniu tematem oraz potrzebie edukacji w tym zakresie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał komplety materiałów szkoleniowych oraz publikację opracowaną przez SKEF „Poradnik świadomego konsumenta”, dzięki którym w każdym momencie będzie mógł odświeżyć nabytą wiedzę i podzielić się nią z innymi.

Wielki finał

 

W dniu 06 grudnia 2012 roku w Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w  Białej Podlaskiej, odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Bohaterami spotkania było 5 rodzin z południowego Podlasia. Pomimo początkowych trudności w prowadzeniu budżetów, wyrobienia nawyku zbierana paragonów i oszczędzania po wielu miesiącach zmagań, z sukcesem zakończyli projekt. Jak sami podkreślali to dopiero początek ich drogi w systematycznym oszczędzaniu, bo zasady, którymi kierowali się podczas trwania projektu „weszły im w krew”.

Podczas uroczystości obecni byli również Senator Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Bierecki, Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej dr inż. Kazimierz Janiak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Marzena Bierecka, ksiądz Zbigniew Jakubowicz proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk Członek Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”,  Paweł Kowalski Zastępca Dyrektora Makroregionu Wschodniego SKOK Stefczyka,  Monika Marchalewska mentor projektu, Magdalena Nastrabasz-Janczarska koordynator projektu oraz przedstawiciele mediów.

Rodziny oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi finansami, zaoszczędzonych na lokatach pieniędzy, otrzymały nagrodę w wysokości 1 000 złotych na realizację celu postawionego sobie na początku projektu.

Wielu uczestników projektu podkreślało jak ważnym elementem całego programu była możliwość uczestniczenia w szkoleniach „ABC praw konsumenta” oraz „BIK dla konsumentów”. Wszyscy przyznali, że dzięki udziałowi w projekcie nauczyli się lepiej zarządzać budżetem domowym. Przede wszystkim dowiedzieli się, jakie główne kategorie wydatków pojawiają się w ich budżetach i jakie kwoty miesięcznie przeznaczają na poszczególne pozycje. To pozwoliło im na przygotowanie się do planowania wydatków
i kontrolowania budżetu.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej składa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powodzenie projektu. Szczególne podziękowania składamy Biuru Informacji Kredytowej S.A., Fundacji im. Franciszka Stefczyka, Kasie Stefczyka oraz Fundacji „Kocham Podlasie” dzięki, którym realizacja tego projektu była możliwa.

Wszystkim uczestnikom III edycji składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości w oszczędzaniu.

 

 2 edycja „Pomóż oszczędzać rodzinie”   

Finał