XIV edycja projektu

XIV edycja projektu „Żyj finansowo!” za nami!

30 czerwca 2022 r. zakończyła się XIV edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, który na stałe wpisał się w działalność edukacyjną Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Edycja realizowana w roku szkolnym 2021/2022 objęła swym zasięgiem rekordową liczbę 937 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych różnego typu – liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych z 11 województw.

Zajęcia w szkołach

Uczestniczy projektu wzięli udział w 18-godzinnych bezpłatnych warsztatach z zakresu zarządzania finansami osobistymi oraz otrzymali nowatorską publikację „Żyj finansowo!” opracowaną na potrzeby projektu przez dr. Dariusza Wieczorka. Nauczyciele – trenerzy projektu przeprowadzili łącznie 540 godzin zajęć w formie zdalnej i stacjonarnej w szkołach. W trakcie zajęć młodzież miała okazję zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie m.in. planowania finansowego, budżetu, produktów i usług finansowych: kredytowych, oszczędnościowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Warsztaty przeprowadzili doświadczeni nauczyciele podstaw przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych, którzy uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć, zorganizowanym przez SKEF w styczniu 2022 r. Uczniowie i nauczyciele otrzymali na koniec zajęć zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie i drobny upominek. Zostały również przekazane podziękowania kierowane do dyrekcji szkół za umożliwienie przeprowadzenia zajęć.

Global Money Week

Nauczyciele – trenerzy projektu, przy wsparciu SKEF, włączyli się aktywnie do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week, która w tym roku odbyła się w dniach 21-27 marca pod hasłem Build your future, be smart about money. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia z zakresu zarządzania finansami osobistymi dla uczniów ze swoich szkół. Młodzież wzięła również udział w organizowanym przez Stowarzyszenie webinarium „Nie daj się! – cyberbezpieczeństwo w sieci, w życiu i w finansach” oraz quizach wiedzy finansowej.

Konkurs dla uczniów

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs dla uczniów, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej, w której mieli odpowiedzieć na pytanie – oszczędzać czy inwestować?, przedstawiając swoje stanowisko oraz prezentując znane i popularne, a także nietypowe produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Nauczyciele wytypowali 58 najlepszych ich zdaniem prac, które następnie zostały zweryfikowane przez Jury konkursu. Autorzy 10 najwyżej ocenionych prac zostali zakwalifikowani do finału konkursu, który w tym roku odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie w terminie 10-12 czerwca. Finaliści konkursu zmierzyli się z przygotowanymi zestawami pytań i zadań, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć warsztatowych „Żyj finansowo!”.

Najlepszy okazał się być uczeń Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy (woj. śląskie) – Jakub Walczak, który uzyskał najwyższy wynik zarówno w eliminacjach, jak i w finale. Opiekunem merytorycznym zwycięzcy była p. Agnieszka Chobot. Kolejne miejsca na podium zajęły odpowiednio: Ilona Blaszyńska z Zespołu Szkół w Jordanowie (woj. małopolskie) i Wiktoria Kuźma z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie (woj. wielkopolskie). Laureaci zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi: 2 tys. zł za zajęcie I miejsca, 1,5 tys. zł – II miejsce i 1 tys. zł – III miejsce. Pozostali finaliści otrzymali nagrody rzeczowe. Cała „dziesiątka” otrzymała dodatkowo liczne upominki ufundowane przez Sponsorów i Partnerów projektu oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Podczas wydarzeń finałowych swoją obecnością zaszczycili: dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu SKEF, Ewa Kruk – Członek Zarządu SKEF, Joanna Mędrzecka – Prezes Zarządu Kasy Stefczyka oraz przedstawiciele Sponsorów projektu „Żyj finansowo!” – Aleksandra Młodak (SALTUS Ubezpieczenia) i Agnieszka Durska (Polska Izba Ubezpieczeń), która jednocześnie pełniła rolę przewodniczącej jury konkursu. SKEF reprezentowali ponadto: Katarzyna Kołodziejczyk i Waldemar Szkiela.

W trakcie pobytu w Warszawie finaliści wzięli udział w warsztatach „Socjotechnika – co można stracić?” przeprowadzonych przez przedstawicieli NASK Państwowy Instytut Badawczy, warsztatach dotyczących zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych przeprowadzonych przez przedstawiciela Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz warsztatach „Co się stanie, gdy porwą nas kosmici? czyli po co nam ubezpieczenia” przeprowadzonych przez p. Aleksandrę Młodak, przedstawicielkę SALTUS Ubezpieczenia.

Sponsorzy i Partnerzy projektu

Realizacja XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” była możliwa dzięki hojności, wsparciu i życzliwości Sponsorów i Partnerów projektu, którymi byli:

 • SALTUS Ubezpieczenia,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Fundacja Stefczyka, której Fundatorem jest Kasa Stefczyka,
 • Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”

Dzięki naszym Sponsorom i Partnerom udział wszystkich uczniów i nauczycieli w projekcie był bezpłatny, za co składamy im serdeczne podziękowania!

Przygotowała: Katarzyna Kołodziejczyk – kierownik projektu (e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl)

Opinie nauczycieli realizujących zajęcia w XIV edycji projektu, wyrażone w ankietach ewaluacyjnych:

„Sprawna organizacja dotycząca przebiegu i rozliczenia projektu”,

„Konkurs jest realizowany na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne podejście osób prowadzących konkurs, super inicjatywa, umożliwiająca zainteresowanie tematem finansów młodzieży”,

„Organizacja jest perfekcyjna, informacje podawane na czas, doskonały kontakt, rozliczanie błyskawiczne.”,

„Wszystko było SUPER!!! Dla mnie to wielka przyjemność móc wziąć udział w projekcie SKEF i móc współpracować z Panią Katarzyną Kołodziejczyk, która zawsze służy pomocą w każdej chwili, z każdym ewentualnie występującym problemem. Wszystkim organizatorom projektu bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ. Realizacja tego rodzaju projektu to dla ucznia i nauczyciela kolejna dawka ciekawej i bardzo przydatnej wiedzy.”,

„Dziękuję, że Stowarzyszenie uwzględnia wśród swoich działań młodych ludzi. proszę o kontynuację działań. Jeżeli będzie taka potrzeba włączę się chętnie w Państwa nowe przedsięwzięcia”,

„Zbyt dobrze zorganizowany, żeby mieć uwagi”,

„Podziękowania dla koordynator Katarzyny Kołodziejczyk za wsparcie, bieżące zaopiekowanie w realizacji projektu, prosimy kolejne edycje:)”.

Finał konkursu „Żyj finansowo!”

11 czerwca 2022 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie odbył się finał konkursu „Żyj finansowo!”. Była to już dziesiąta edycja konkursu organizowanego w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, do finału została zakwalifikowana dziesiątka uczestników, których prace konkursowe zostały najwyżej ocenione przez jury konkursu.

Finał konkursu i towarzyszące mu wydarzenia odbyły się w dniach 10-12 czerwca, zaś zmagania finałowe rozpoczęły się w sobotę 11 czerwca o godz. 10.00 po uroczystym powitaniu Finalistów i ich Opiekunów przez Prezesa Zarządu SKEF – dr. inż. Kazimierza Janiaka.

 

Na Finalistów czekały zestawy pytań i zadań finałowych sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 18-godzinnych zajęć warsztatowych „Żyj finansowo!”.

Prace finałowe oceniało jury w składzie:

 1. Agnieszka Durska – przewodnicząca jury
 2. Ewa Kruk – członek jury
 3. Katarzyna Kołodziejczyk – członek jury

Zwycięzcą konkursu został Jakub Walczak, uczeń p. Agnieszki Chobot, reprezentujący Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie (woj. śląskie). Dla Laureata I miejsca przewidziano nagrodę pieniężną w kwocie 2.000 zł. Jakub uzyskał najlepszy wynik zarówno w eliminacjach, jak i w finale.

Kolejne miejsca na podium zajęły odpowiednio: Ilona Blaszyńska (Zespół Szkół w Jordanowie; woj. małopolskie; uczennica p. Teresy Białoń) zdobywając nagrodę pieniężną w kwocie 1.500 zł i Wiktoria Kuźma (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie; woj. wielkopolskie; uczennica p. Ewy Kowalskiej) otrzymując nagrodę pieniężną w kwocie 1.000 zł.

Wyniki finału konkursu „Żyj finansowo!”

 1. Jakub Walczak – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 2. Ilona Blaszyńska – Zespół Szkół w Jordanowie
 3. Wiktoria Kuźma – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie
 4. Michał Tkaczyk – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
 5. Jan Łuba – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 6. Justyna Cybulska – II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
 7. Natalia Barszcz – Liceum Ogólnokształcące w Iłży
 8. Oliwia Kredens – Zespół Szkół w Pniewach
 9. Jan Majka – Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu
 10. Łukasz Klukowski – Zespół Szkół Zawodowych i CKU w Ostródzie

Finaliście, którzy zajęli miejsca IV-X otrzymali nagrody rzeczowe – przenośne głośniki. Cała „dziesiątka” otrzymała dodatkowo liczne upominki ufundowane przez Organizatora, Sponsorów i Partnerów projektu oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Podczas wydarzeń finałowych swoją obecnością zaszczycili: dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu SKEF, Ewa Kruk – Członek Zarządu SKEF, Joanna Mędrzecka – Prezes Zarządu Kasy Stefczyka oraz przedstawiciele Sponsorów projektu „Żyj finansowo!” – Aleksandra Młodak (SALTUS Ubezpieczenia) i Agnieszka Durska (Polska Izba Ubezpieczeń).

W trakcie pobytu w Warszawie finaliści wzięli udział w warsztatach „Socjotechnika – co można stracić?” przeprowadzonych przez przedstawicieli NASK Państwowy Instytut Badawczy, warsztatach dotyczących zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych przeprowadzonych przez przedstawiciela Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz warsztatach „Co się stanie, gdy porwą nas kosmici? czyli po co nam ubezpieczenia” przeprowadzonych przez Aleksandrę Młodak, przedstawicielkę SALTUS Ubezpieczenia.

Całość wydarzenia zakończyło wieczorne spotkanie połączona ze wspólną zabawą i grą w kręgle. Laureatom i Finalistom gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów! Dziękujemy za udział w wydarzeniach finałowych, pozytywną energię i uśmiech 😊

Aktualizacja listy Finalistów

W związku z rezygnacją jednego z finalistów z udziału w finale konkursu „Żyj finansowo”, jury podjęło decyzję o zakwalifikowaniu do finału uczestnika, który w eliminacjach zajął 11. miejsce, uzyskując 36 punktów. Gratulujemy!

Aktualna lista Finalistów:

 1. Walczak Jakub (Techniczne Zakłady Naukowa w Częstochowie) – liczba punktów: 45,5
 2. Blaszyńska Ilona (Zespół Szkół w Jordanowie) – liczba punktów: 43,5
 3. Cybulska Justyna (II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu) – liczba punktów: 43
 4. Łuba Jan (Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie) – liczba punktów: 43
 5. Barszcz Natalia (Liceum Ogólnokształcące w Iłży) – liczba punktów: 40,5
 6. Kuźma Wiktoria (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie) – liczba punktów: 39
 7. Majka Jan (Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu) – liczba punktów: 38
 8. Tkaczyk Michał (I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu) – liczba punktów: 37
 9. Kredens Oliwia (Zespół Szkół w Pniewach) – liczba punktów: 36,5
 10. Klukowski Łukasz (Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie) – liczba punktów: 36

Lista Finalistów konkursu „Żyj finansowo!” 2022

 Decyzją Jury Konkursu z dnia 30 maja 2022 r. do finału konkursu zostali zakwalifikowani:

 1. Walczak Jakub (Techniczne Zakłady Naukowa w Częstochowie) – liczba punktów: 45,5
 2. Blaszyńska Ilona (Zespół Szkół w Jordanowie) – liczba punktów: 43,5
 3. Cybulska Justyna (II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu) – liczba punktów: 43
 4. Łuba Jan (Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie) – liczba punktów: 43
 5. Barszcz Natalia (Liceum Ogólnokształcące w Iłży) – liczba punktów: 40,5
 6. Kasprzak Olivier (Zespół Szkół w Nakle nad Notecią) – liczba punktów: 39
 7. Kuźma Wiktoria (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie) – liczba punktów: 39
 8. Majka Jan (Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu) – liczba punktów: 38
 9. Tkaczyk Michał (I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu) – liczba punktów: 37
 10. Kredens Oliwia (Zespół Szkół w Pniewach) – liczba punktów: 36,5

Finał Konkursu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie.

Finalistom gratulujemy!

Do konkursu zostało zgłoszonych łącznie 58 prac konkursowych ze wszystkich 30 szkół biorących udział w XIV edycji projektu. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie, wysoki poziom merytoryczny prac i udział w konkursie.

Żyj finansowo! Konkurs dla uczniów

W ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” corocznie organizowany jest konkurs dla uczniów – uczestników bieżącej edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Konkurs jest dwuetapowy, składa się z eliminacji i finału.

Na etapie eliminacji zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat. Nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują oceny i wyboru najlepszych prac otrzymanych od uczniów, a następnie przesyłają min. 1/max. 2 najwyżej ocenione prace konkursowe z każdej grupy projektowej. Z nadesłanych prac, jury konkursu wybiera 10 najlepszych, a ich autorzy zostają zakwalifikowani do finału konkursu, podczas którego rozwiązują zadania i pytania finałowe.

Tematem tegorocznej pracy konkursowej jest: „Oszczędzać czy inwestować? Omów w przystępny sposób znane Ci produkty oszczędnościowe i inwestycyjne uwzględniając ich wady i zalety z Twojego punktu widzenia. Znajdź i przedstaw przykład jakiejś nietypowej formy oszczędzania lub inwestowania. Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas zajęć i z innych wiarygodnych źródeł. Wyraź swoją opinię na podstawione na początku polecenia pytanie i ją uzasadnij”.

Praca konkursowa powinna zostać sporządzona indywidualnie przez uczestnika w wersji elektronicznej w formacie Word lub PDF i powinna składać się z min. 4 stron formatu A4 (czcionka Calibri, Arial lub Times New Roman w rozmiarze 12). Praca nie może naruszać praw osób trzecich.

Prace konkursowe wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkolodziejczyk@skef.pl. Termin przesyłania prac konkursowych upływa 4 maja 2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do finału konkursu zostanie opublikowana na stronie projektu do 6 czerwca 2022 r. Finaliście zostaną również poinformowani mailowo.

Zmiana terminu finału konkursu „Żyj finansowo!”

Informujemy, że finał konkursu dla uczniów „Żyj finansowo!” zaplanowany na 16-18 czerwca 2022 r. odbędzie się w terminie 10-12 czerwca 2022 r. w Warszawie. Przypominamy, że termin nadsyłania prac konkursowych upływa 4 maja 2022 r.

O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych w finale konkursu (max. 2/3 punktów) oraz za przesłaną pracę konkursową (max. 1/3 punktów). Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

 • I miejsce – 2 tys. zł,
 • II miejsce – 1,5 tys. zł,
 • III miejsce – 1 tys. zł.
 • Finaliści, którzy zajmą miejsca IV-X otrzymają nagrody rzeczowe.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestniczy XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu dla uczniów „Żyj finansowo!”

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie dla nauczycieli

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć w ramach XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Nauczyciele ci, w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzą 18-godzinne warsztaty edukacyjne z zakresu zarządzania finansami osobistymi z uczniami ze swoich szkół.

Program szkolenia obejmował część wprowadzającą, w trakcie której omówiono kwestie organizacyjne i administracyjne oraz część merytoryczną, która obejmowała prezentację Pani Agnieszki Durskiej (Polska Izba Ubezpieczeń) na temat „Mapa ryzyka Polaków – jak zarządzać obawami” oraz wystąpienie Ewy Kruk i Katarzyny Kołodziejczyk, podczas którego omówiono realizację zajęć z wykorzystaniem publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Realizacja zajęć w szkołach została zaplanowana na okres od 17 stycznia do 31 maja 2022 r.

 

Wyniki rekrutacji nauczycieli do projektu „Żyj finansowo!”

W dniu 10 grudnia 2021 r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń nauczycieli do XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Ze względu na ograniczono liczbę miejsc w projekcie do współpracy zostało zaproszonych 30 nauczycieli.

Do realizacji projektu w roku szkolnym 2021/2022 zostali zakwalifikowani:

 1. Andrzejczak Anna – Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
 2. Araszkiewicz Patryk – Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie
 3. Białoń Teresa – Zespół Szkół w Jordanowie
 4. Chobot Agnieszka – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 5. Dobrochowska Ilona – Zespół Szkół w Strzegomiu
 6. Drozd Justyna – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
 7. Drzewiecka-Katulska Justyna – Branżowa Szkoła I Stopnia CKUiZ w Gnieźnie
 8. Dukowicz Anna – Zespół Szkół w Rokietnicy
 9. Dymek Maria – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
 10. Fedec Małgorzata – Zespół Szkół w Nakle n/Notecią
 11. Gajdzis Julia – II Liceum Ogólnokształcące w Rumii
 12. Herbut-Giżyńska Anna – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
 13. Klonowska Hanna – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ostródzie
 14. Kołłupajło Maria – II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 15. Kołodziej Katarzyna – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku
 16. Korczakowska-Nosek Krystyna – Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce
 17. Kossakowska Hanna – Zespół Szkół nr 1 w Błoniu
 18. Kowalska Ewa – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie
 19. Krzeszowska Małgorzata – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
 20. Łukasiewicz Izabela – I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 21. Marciniak Beata – Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu
 22. Pacholec Emilia – Liceum Ogólnokształcące w Iłży
 23. Rafał Marta – Zespół Szkół w Pniewach
 24. Sierzan Beata – I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
 25. Sojka Mirosława – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
 26. Szwed-Sporysz Sylwia – Zespół Szkół w Libiążu
 27. Szymańska Beata – Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim
 28. Trzcińska Beata – II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
 29. Wolnik Anna – VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 30. Wróbel Piotr – III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) w Gdyni zaprasza nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Poszukujemy osób kreatywnych, pełnych pasji, lubiących nowe wyzwania.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) od blisko 25 lat popularyzuje edukację finansową wśród różnych grup wiekowych – od dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym, poprzez młodzież, aż do osób dorosłych, w tym seniorów. Podejmowane inicjatywy edukacyjne, które mają na celu rozbudzenie świadomości, kształtowanie postaw oraz zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej edukacji finansowej, mają wymiar praktyczny – pozwalają na bardziej świadome funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno-finansowym, kształtują dobre nawyki i wzmacniają kompetencje finansowe. Istotną grupą objętą zainteresowaniem Stowarzyszenia są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wkraczając w dorosłe „finansowe” życie, szczególnie potrzebują wsparcia w nabyciu umiejętności w obszarze zarządzania finansami osobistymi.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” jest projektem edukacyjnym z zakresu edukacji finansowej obejmującym zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych każdego typu. Celem projektu jest transfer wiedzy i budowanie kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi w sposób przyjazny i praktyczny, przy wykorzystaniu form warsztatowych i w oparciu o nowatorską publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” autorstwa dr. Dariusza Wieczorka oraz scenariusze zajęć w wymiarze 18 godzin lekcyjnych.

Zakres merytoryczny publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”:

 1. Rozdział pierwszy – Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa

Planowania finansowe, potrzeba a zachcianka, cele, metoda SMART, rejestr finansów osobistych, fundamentalne zasady postępowania z pieniędzmi, wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową.

 1. Rozdział drugi – Kariera: praca, którą kochasz

Ścieżka kariery, umiejętności pracownicze, dodatkowe świadczenia pracownicze, wpływ wykształcenia na wysokość dochodów, cechy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość.

 1. Rozdział trzeci – Budżet: nie zbankrutuj!

Budżet osobisty, płynność finansowa, dochody (brutto i netto), wpływ obciążeń fiskalnych i obowiązkowych składek na wysokość wynagrodzenia, wydatki, zarządzanie pieniędzmi, zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna), podstawowe narzędzia pomocne w zarządzaniu budżetem osobistym.

 1. Rozdział czwarty – Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu

Oszczędzanie a inwestowanie, wartość pieniądza w czasie, mechanizm składania procentów, zasada 72, ryzyko, stopa zwrotu, dywersyfikacja, inflacja, podatek od zysków kapitałowych, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe.

 1. Rozdział piąty – Kredyt: Kup dzisiaj, zapłać jutro

Kredytowe ABC (istota kredytu, pojęcia związane z kredytem, koszty kredytu, zalety korzystania z kredytu, źródła kredytu), wybrane rodzaje kredytów (kredyt studencki, ratalny, hipoteczny, karta kredytowa), porównywanie ofert kredytowych, historia kredytowa, pytania, które warto zadać przez zaciągnięciem kredytu, odpowiedzialność kredytowa, zadłużenie, plan wyjścia z zadłużenia.

 1. Rozdział szósty – Ubezpieczenie: Twoja ochrona

Istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem, polisa, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, franszyza, koszty ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie samochodu, mienia, na życie, emerytalne, na wypadek niezdolności do pracy, od odpowiedzialności cywilnej), plan ubezpieczeniowy.

W ramach projektu organizowany jest ogólnopolski konkurs dla uczniów „Żyj finansowo!” (uczestników bieżącej edycji projektu). Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji (przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat) i finału, na który zostaną zaproszeni autorzy 10 najwyżej ocenionych prac pisemnych wraz z opiekunami – nauczycielami prowadzącymi warsztaty. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pieniężne (miejsca I-III), zaś dla pozostałych finalistów – nagrody rzeczowe (miejsca IV-X).

Zakres zadań nauczyciela w projekcie

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów) w wymiarze 18 godzin lekcyjnych z grupą ok. 25 uczniów w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Zajęcia powinny zostać zrealizowane w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Ponadto, do zadań nauczyciela należy (m.in.).:

 1. Uzyskanie zgody dyrekcji na przeprowadzeniu zajęć w pomieszczeniach szkoły,
 2. Rekrutacja uczniów do projektu (grupa ok. 25-osobowa),
 3. Udział w szkoleniu przygotowującym do przeprowadzenia zajęć w projekcie (w trybie zdalnym).

Szkolenie planowane jest na drugi tydzień stycznia 2022 r.

 1. Uzyskanie i przekazanie do SKEF pisemnych oświadczeń uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, udział w badaniu ewaluacyjnym, na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych,
 2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wśród uczniów oraz udział w badaniu przeznaczonym dla nauczycieli,
 3. Organizacja I etapu konkursu „Żyj finansowo!”, weryfikacja prac uczniów, wybór i przesłanie do SKEF co najmniej jednej pracy konkursowej (szczegóły dot. konkursu zostaną przekazane w późniejszym czasie),
 4. W przypadku zakwalifikowania się ucznia do finału konkursu, uczestnictwo w II etapie konkursu,
 5. Przygotowanie i przesłanie dokumentacji rozliczeniowej.

Kryteria rekrutacyjne do projektu

Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce lub przedmiotów ekonomicznych. Jeśli nauczyciel nie spełnia wskazanego kryterium, a chciałby wziąć udział w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. Posiadać wykształcenie ekonomiczne,
 2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponadto, przy wyborze weryfikowana będzie motywacja nauczyciela do udziału w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji finansowej/ekonomicznej/przedsiębiorczej oraz podstawowa wiedza merytoryczna w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Nauczyciel zakwalifikowany do projektu otrzyma:

 1. Publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” i inne materiały,
 2. Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć oraz pomoc przy wdrażaniu i prowadzeniu projektu,
 3. Wynagrodzenie w wysokości 1.600 zł brutto (umowa zlecenia),
 4. Zaświadczenie o udziale w projekcie.

Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, drobny upominek i zaświadczenie udziału w projekcie.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie skanu lub zdjęcia do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres: kkolodziejczyk@skef.pl a następnie prosimy o niezwłoczne przesłanie oryginału formularza na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Żyj finansowo!”. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kołodziejczyk (kierownik projektu) tel. 695-981-036, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Partnerami i Sponsorami XIV edycji projektu są:

Fundacja Stefczyka, której głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

SALTUS Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”