XIII edycja

XIII edycja projektu „Żyj finansowo!” już za nami!

W czerwcu 2021 r. zakończyła się XIII edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Edycja realizowana w roku szkolnym 2020/2021 objęła swym zasięgiem 675 uczniów i 22 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z 13 województw.

Uczniowie liceów i techników, wyposażeni przez SKEF w publikacje „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” ukończyli 18-godzinne warsztaty zarządzania finansami osobistymi, otrzymując na koniec zajęć zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie i upominek. Nauczyciele – trenerzy projektu przeprowadzili łącznie 396 godzin lekcyjnych zajęć, w większości w formie zdalnej.

12 nauczycieli – trenerów XIII edycji projektu, przy wsparciu SKEF, włączyło się aktywnie do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (22-28 marca 2021 r.), przeprowadzając zajęcia z zakresu zarządzania finansami osobistymi dla 532 uczniów ze swoich szkół.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy – dla uczniów, polegał na przygotowaniu pracy pisemnej prezentującej plan realizacji marzenia o odbyciu kursu prawa jazdy i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do poruszania się pojazdem, zakupie pierwszego samochodu i kosztach jego utrzymania przez dwa lata oraz sposobach sfinansowania tego marzenia. Z 34 nadesłanych prac konkursowych, Jury wybrało 10 najlepszych, a ich autorzy zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi (miejsca I-III) i nagrodami rzeczowymi (miejsca IV-X). Zdaniem Jury najlepszą pracę przygotowała Zuzanna Grochowska, uczennica z VII LO w Bydgoszczy.

Drugi konkurs był przeznaczony dla nauczycieli i polegał na opracowaniu autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu tematyki projektu. Jury wyróżniło dwie prace konkursowe – Aleksandry Mroczkowskiej, nauczycielki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu i Kamila Olaka, nauczyciela z XXI Liceum Ogólnokształcącego z Warszawy. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody pieniężne w kwocie 1,5 tys. zł.

Realizacja XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” była możliwa dzięki hojności i wsparciu Sponsorów i Partnerów projektu, którymi byli:

 • Fundacji im. Franciszka Stefczyka, której głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka,
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Dzięki naszym Sponsorom i Partnerom udział wszystkich uczniów i nauczycieli w projekcie był bezpłatny, za co składamy im serdeczne podziękowania!

Nagrodzeni nauczyciele w konkursie

W dniu 16 maja 2021 r. upłynął termin nadsyłania prac w konkursie dla nauczycieli „Żyj finansowo!”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu tematyki projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Jury dokonało oceny i wyboru najlepszych prac.

Z przyjemnością informujemy, że wyróżniono dwie prace, których autorami są Aleksandra Mroczkowska (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu) i Kamil Olak (XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie). Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Konkurs  dla uczniów „Żyj finansowo!” rozstrzygnięty – znamy zwycięzców!

Przypomnijmy – zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Moje pierwsze cztery kółka. Od dłuższego czasu Twoim marzeniem jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”. Wyjaśnij, czym się kierowałeś przy wyborze samochodu. Opisz źródła finansowania wszystkich wydatków”.

Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął w dniu 25 kwietnia 2021 r. Jury konkursu dokonało oceny 34 nadesłanych prac. Zgodnie z werdyktem Jury, Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (nagroda pieniężna 2.000 zł) – Grochowska Zuzanna

szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy ; opiekun: Anna Wolnik

II miejsce (nagroda pieniężna 1.500 zł) – Kulesz Marcelina

szkoła: II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ; opiekun: Maria Kołłupajło

III miejsce (nagroda pieniężna 1.000 zł) – Banaszkiewicz Kamil

szkoła: Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun: Agnieszka Chobot

Lista uczestników konkursu, którzy otrzymują nagrody rzeczowe:

IV miejsce – Zalewska Marta

szkoła: Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie; opiekun: Renata Lalak

V miejsce – Ratajczak Kornelia

szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie ; opiekun: Ewa Kowalska

VI miejsce – Maciejewska Paulina

szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy; opiekun: Anna Wolnik

VII miejsce – Cedro Natalia

szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach; opiekun: Ewa Machnicka-Zielińska

VIII miejsce – Michalak Mikołaj

szkoła: Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun: Agnieszka Chobot

IX miejsce – Mazur Maksymilian

szkoła: II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu; opiekun: Beata Trzcińska

X miejsce – Szukała Paulina

szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy ; opiekun: Anna Wolnik

Gratulujemy! Z nagrodzonymi uczestnikami konkursu skontaktujemy się za mailowo w celu ustalenia szczegółów przekazania nagród. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

 

Żyj finansowo! Konkurs dla uczniów

Corocznie, w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, organizowany jest konkurs dla uczniów – uczestników bieżącej edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest: „Moje pierwsze cztery kółka.  Od dłuższego czasu Twoim marzeniem jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”.

Na etapie eliminacji prace konkursowe oceniane są przez nauczycieli – trenerów projektu, którzy dokonują wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac z każdej grupy projektowej. Wytypowane przez nauczycieli prace kwalifikowane są do finału konkursu. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 25 kwietnia 2021 r.

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze 10 najlepszych prac biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu, a następnie wyłoni 3 laureatów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi: I miejsce – 2.000 zł, II miejsce – 1.500 zł i III miejsce – 1.000 zł. Autorzy pozostałych 7 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana do dnia 24 maja 2021 r.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestniczy XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Żyj finansowo! Konkurs dla nauczycieli

W XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” po raz pierwszy zostanie przeprowadzony konkurs dla nauczycieli (trenerów bieżącej edycji projektu) na opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu tematyki projektu (jednego wybranego rozdziału publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” D. Wieczorek, wydanie V, Gdynia 2019). Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów: scenariusza lekcji (przygotowanego zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1 do Regulaminu), prezentacji multimedialnej, karty pracy i zadania domowego.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 16 maja 2021 r.

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi w kwocie 1.500 zł każda.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 czerwca 2021 r.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele pełniący rolę trenera XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Szkolenie dla nauczycieli – trenerów projektu

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie on-line dla nauczycieli – trenerów XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami.  W warsztatach uczestniczyli nauczyciele, którzy po raz pierwszy biorą udział w projekcie oraz dotychczasowi trenerzy, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia:

 1. Wprowadzenie do projektu, sprawy organizacyjne – 0,5h (prowadzenie: Katarzyna Kołodziejczyk – SKEF)
 2. Prezentacja i omówienie scenariuszy lekcji z zakresu ubezpieczeń – 1h (prowadzenie: Agnieszka Durska – Polska Izba Ubezpieczeń)
 3. Prezentacja i omówienie publikacji „Żyj finansowo!” i zajęć warsztatowych – 2,5h -(prowadzenie: Ewa Kruk, Katarzyna Kołodziejczyk – SKEF).

Nauczyciele otrzymali komplety materiałów dydaktycznych (publikacja „Żyj finansowo!”, przewodnik metodyczny, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne), a uczniowie publikację „Żyj finansowo!” w wersji papierowej lub cyfrowej.

Warsztaty w ramach projektu realizowane są przez nauczycieli od 18 stycznia 2021 r. w formie zajęć zdalnych zgodnie z indywidualnymi harmonogramami.

 

Ruszyła XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

W październiku 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XIII edycji projektu edukacyjnego „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 18-godzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów rozpoczną się od 18 stycznia 2021 r. i zakończą najpóźniej 31 maja 2021 r. Dodatkowo uczniowie wezmą udział w konkursie, który będzie polegał na przygotowaniu pracy pisemnej na wskazany temat z obszaru zarządzania finansami osobistymi i edukacji finansowej. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt będzie realizowany w następujących szkołach:

 1. V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – trener: Antoszkiewicz-Bajc Agnieszka
 2. Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie – trener: Araszkiewicz Patryk
 3. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku – trener: Arian Andrzej
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie – trener: Bunalska Monika
 5. Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie – trener: Chobot Agnieszka
 6. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie – trener: Drozd Justyna
 7. Akademia – Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi – trener: Eksman Czesław
 8. Zespół Szkół w Nakle nad Notecią – trener: Fedec Małgorzata
 9. Liceum Ogólnokształcące w Iłży – trener: Gierasińska Katarzyna
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie – trener: Kołłupajło Maria
 11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach – trener: Kopeć-Fila Agnieszka
 12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie – trener: Kowalska Ewa
 13. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – trener: Kulik Łukasz
 14. Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie – trener: Lalak Renata
 15. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach – trener: Machnicka-Zielińska Ewa
 16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu – trener: Mroczkowska Aleksandra
 17. XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – trener: Olak Kamil
 18. Zespół Szkół w Strzegomiu – trener: Oleszko-Skiera Agnieszka
 19. Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim – trener: Szymańska Beata
 20. II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – trener: Trzcińska Beata
 21. VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – trener: Wolnik Anna
 22. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – trener: Wróbel Piotr

Zakończenie XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Z dniem 30 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zakończyło realizację XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

25 nauczycieli przeprowadziło łącznie 450 godzin zajęć warsztatowych, w których udział wzięło ponad 800 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali wyposażeni nieodpłatnie w publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, a na koniec zajęć otrzymali drobny upominek oraz zaświadczenie udziału w projekcie.

Dodatkowo uczniowie mieli możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami Kasy Stefczyka, którzy przybliżyli młodzieży historię spółdzielczości finansowej w Polsce, podzielili się swoim doświadczeniem z pracy w instytucji finansowej oraz odpowiedzieli na wszelkie pytania dotyczące produktów i usług finansowych, co stanowiło uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Michał Budzanowski – zwycięzca konkursu „Żyj finansowo!”, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania trenerom projektu za owocną współpracę oraz za ich aktywność i zaangażowanie w prowadzenie zajęć warsztatowych, zaś uczestnikom projektu za chęć udziału w zajęciach, otwartość na nową wiedzę i wyzwania oraz pomysłowość i kreatywność w przygotowaniu prac konkursowych.

Jednocześnie dziękujemy Partnerom i Sponsorom projektu – Fundacji Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” – bez ich wsparcia finansowego i merytorycznego nasze działania edukacyjne nie dotarłyby do tak szerokiego grona odbiorców.

Konkurs „Żyj finansowo!” rozstrzygnięty – znamy zwycięzców!

Przypomnijmy, zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział.  Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”.

Jury konkursu dokonało oceny wszystkich nadesłanych 46 prac konkursowych.

Werdyktem Jury 21 maja 2020 roku, Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (nagroda pieniężna 3.000 zł) – Michał Budzanowski 

XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; opiekun Kamil Olak

II miejsce (nagroda pieniężna 2.000 zł) – Julia Jungiewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu; opiekun Beata Trzcińska

III miejsce (nagroda pieniężna 1.000 zł) – Patrycja Chmielewska

I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie; opiekun Beata Sierzan

Lista pozostałych nagrodzonych uczestników konkursu (nagrody rzeczowe; miejsca IV – XIII):

IV miejsce – Maria Bolek

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie; opiekun Mirosława Sojka

V miejsce – Oliwia Rzeszutek

I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie; opiekun Marta Kaczmarczyk

VI miejsce – Paweł Solarczyk

I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie; opiekun Radosław Witkowski

VII miejsce – Szymon Frączek

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun Agnieszka Chobot

VIII miejsce – Wiktoria Bekasiewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu; opiekun Lidia Krzyżyk-Chrząstek

IX miejsce – Małgorzata Dolatowska

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu; opiekun Aleksandra Mroczkowska

X miejsce – Kinga Porańczyk

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie; opiekun Patryk Araszkiewicz

XI miejsce – Wojciech Prądzyński

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku; opiekun Katarzyna Gomoracka

XII miejsce – Julia Kutera

II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu; opiekun Lidia Krzyżyk-Chrząstek

XIII miejsce – Adriana Poniatowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach; opiekun Wioletta Pieńkowska

Serdecznie GRATULUJEMY!  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

Wpłynęło 46 prac konkursowych

W dniu 24 kwietnia 2020 r. upłynął termin nadsyłania prac w konkursie „Żyj finansowo!”. Wpłynęło 46 prac konkursowych. Dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie projektu do dnia 22 maja 2020 r.

Zmiany w konkursie „Żyj finansowo!”

W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku stanem epidemii koronawirusa w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni podjął decyzję co do zmiany trybu przeprowadzenia konkursu „Żyj finansowo!” w ramach XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” polegającego na odstąpieniu od organizacji finału konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu na podstawie nadesłanych prac konkursowych.

Powołane przez Organizatora Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze spośród nich 13 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria określone w Regulaminie Konkursu. Spośród autorów wyłonionych 13 najlepszych prac, Jury wybierze 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne:

 • 3.000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie,
 • 2.000 zł za zajęcie II miejsca w konkursie,
 • 1.000 zł za zajęcie III miejsca w konkursie.

Autorzy pozostałych 10 najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów Konkursu. Lista nagrodzonych uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie projektu do dnia 22 maja 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 15 dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej.

Nie ulega zmianie termin i sposób nadsyłania prac konkursowych.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

Uwaga! Nowy formularz zgłoszeniowy do konkursu.

Zmiany trybu przeprowadzenia Konkursu wchodzą w życie w dniu 25 marca 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 25 marca 2020 r.). Jednocześnie SKEF zastrzega możliwość kolejnej zmiany terminów konkursowych z uwagi na stan sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Konkurs „Żyj finansowo!”

W ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!” dla wszystkich uczniów biorących udział w XII edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Do pobrania: Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowyKonkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.

Eliminacje

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na temat:

Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział. Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”

i przekazanie jej nauczycielowi realizującemu projekt. Nauczyciel, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac spośród prac otrzymanych od uczniów, przesyła wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do SKEF na adres: e-mail kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2020 r.

Finał

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze 10 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy wyłonionych prac wraz z opiekunami (nauczycielami – trenerami projektu) zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 r. we Warszawie. Finałowa „10” zmierzy się z pytaniami oraz zadaniami finałowymi i powalczy o zwycięstwo w konkursie. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 3.000 zł,
 • II miejsce – 2.000 zł,
 • III miejsce – 1.000 zł.

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczestniczący w XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

XII edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Po zakończeniu rekrutacji nauczycieli szkół ponadpodstawowych, przyszłych trenerów, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

W roku szkolnym 2019/2020 projekt będzie realizowany przez 25 trenerów w 25 szkołach ponadpodstawowych z całego kraju:

 1. Araszkiewicz Patryk Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)
 2. Chobot Agnieszka Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie (woj. śląskie)
 3. Drozd Justyna Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (woj. podkarpackie)
 4. Dudek Lidia Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (woj. wielkopolskie)
 5. Dymek Maria Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach (woj. pomorskie)
 6. Fedec Małgorzata Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie)
 7. Gollus Bożena Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu (woj. pomorskie)
 8. Gomoracka Katarzyna Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku (woj. pomorskie)
 9. Kaczmarczyk Marta I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (woj. podkarpackie)
 10. Kowalska Ewa Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie (woj. wielkopolskie)
 11. Krzeszowska Małgorzata I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (woj. podkarpackie)
 12. Krzyżyk-Chrząstek Lidia II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu (woj. mazowieckie)
 13. Maluśki Piotr I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie (woj. wielkopolskie)
 14. Michalska Joanna Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (woj. lubelskie)
 15. Mroczkowska Aleksandra Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie)
 16. Olak Kamil XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie (woj. mazowieckie)
 17. Pieńkowska Wioletta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach (woj. mazowieckie)
 18. Rakoczy Ewa Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie (woj. małopolskie)
 19. Sierzan Beata I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (woj. mazowieckie)
 20. Sojka Mirosława II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie (woj. małopolskie)
 21. Syska Beata Zespół Szkół Technicznych we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)
 22. Szymańska Beata Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie)
 23. Trzcińska Beata II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)
 24. Witkowski Radosław I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie (woj. wielkopolskie)
 25. Wolnik Anna VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)

Partnerzy i Sponsorzy projektu:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

SALTUS Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”