Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 1 listopada 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt. „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”. Jest to druga edycja projektu realizowanego, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej z zakresu gospodarowania budżetem domowym w grupie 300 osób w wieku 55 plus, poprzez realizację warsztatów na terenie 4 województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie) w okresie 01.11.2019-30.04.2020 r. Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Planujemy je przeprowadzić między styczniem a kwietniem 2020 r. Więcej o projekcie >>>