Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach realizacji programu wsparcia edukacji „Akademia Finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Propozycję udziału w projekcie kierujemy przede wszystkim do wychowawców/nauczycieli pracujących w małych miejscowościach – poniżej 20 tys. mieszkańców, którzy nie mają możliwości działu w tego typu projektach i z uwagi na ten fakt chcemy zapewnić im pierwszeństwo przy rekrutacji. Więcej na stronie Projektu