Akademia finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki

 

W dniach 25-26 listopada 2022 roku odbyły się warsztaty metodyczne on line dla 35 nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. W większości były to nauczycielki pracujące w szkołach znajdujących się w małych miejscowościach – do 20 tys. mieszkańców.

Warsztat metodyczny prowadzony był między innymi przez ekspertkę pedagogiki wczesnoszkolnej dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW i ekspertkę wczesnoszkolnej edukacji matematycznej dr hab. Alinę Kalinowską – Iżykowską UWM w oparciu o zagadnienia znajdujące się w pakiecie „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Zgodnie z założeniami projektu, każdy nauczyciel biorący udział w 14 godzinnych warsztatach  metodycznych on line otrzymał na własność innowacyjny pakiet edukacyjny „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” oraz zestawy pomocy edukacyjnych, w tym książki o tematyce finansowej,  zestawy zabawkowych pieniędzy, zabawkowe kasy sklepowe, które mają służyć dzieciom podczas zajęć z edukacji finansowej realizowanych na podstawie pakietu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Nauczyciele otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w warsztatach metodycznych.

____________________________________________________________________

Zakończyliśmy rekrutację! Zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże. Wszystkim dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się nawiązać współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi nauczycielami.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. 

Elżbieta Augustyniuk-Patryn Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. St. Kostki Plac św. Ottona  1a

71-242 Szczecin

Paulina Barszcz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jabłowie Szkolna  5

83-211  Jabłowo

Katarzyna Ciołek Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków 5

88-235 Błaszki

Ewa Cywińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Sienkiewicza  54

82-400 Sztum

Jadwiga Czajka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynarzach Ostrołęcka  24

06-231 Młynarze

Joanna Czerwińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Sienkiewicza 54

82-400 Sztum

Jadwiga Teresa Dudzińska Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Zaduszniki 4

87-603 Wielgie

Joanna Duroł Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika Sportowa 44

58-379 Czarny Bór

Izabela Garstka Szkoła Podstawowa w Wilczętach Wilczęta 43a

14-405 Wilczęta

Jolanta Dorota Gęca Szkoła Podstawowa nr 40 Róży Wiatrów 9

20-468 Lublin

Małgorzata Jagieła Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej os.Zawady 207

34-453 Ochotnica Górna

Anna Jasińska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II Grunwaldzka  2

23-204  Kraśnik

Monika Jurkiewicz Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi Centralna  40

91-503 Łódź

Justyna Kasparek SPZ z Oddziałami Integracyjnymi im. 4PSP Chopina 37

43-400 Cieszyn

Joanna Maria Klechniewska Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza św. Jerzego 4

50-518 Wrocław

Agnieszka Kozak Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim Pierwszym 22-672  Susiec
Danuta Kulczyńska-Wolak Szkoła Podstawowa w Żurawiu Żuraw 18

98-277 Brąszewice

Honorata Kuziemkowska Szkoła Podstawowa Szkolna  2

83-329 Mirachowo

Anna Łabuz Szkoła Podstawowa nr 1 Kościelna  10

43-365 Wilkowice

Ewa Maćkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie Orzeszków 9

56-160 Wińsko

Agnieszka Mateja Szkoła Podstawowa w Gałązczycach Gałązczyce 78

49-200 Grodków

Aleksandra Mielewczyk SP im. Maj H.Sucharskiego w Gościcinie Wejherowska  22

84-241 Gościcino

Izabela Naja Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. S. Kostki w Tzrebosi Podlas  29

36-050  Sokołów

Dorota Olender Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynarzach Ostrołęcka  24

06-231 Młynarze

Ewa Płaziuk Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wachowie Polna 17

46-300  Olesno

Teresa Plizga Szkoła Podstawowa w Lipnicy  36-123 Lipnica
Elżbieta Polak Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II Jaśminowa  6

21-010 Łęczna

Katarzyna Rusiak-Pikuła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej Kamionka Wielka 162

33-334 Kamionka Wielka

Joanna Rzemek-Błochowicz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Ogrodowa  1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Marzena Stefańska Szkoła Podstawowa Szkolna  4

83-404 Nowa Karczma

Alicja Ugniewska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie Leman 48

18-525 Turośl

Ewelina Walczak Szkoła Podstawowa nr 6 Kopernika  18

88-100 Inowrocław

Barbara Włodarska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Ogrodowa  1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Agnieszka Żaczkiewicz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Mokra Lewa  75 a

96-100 Skierniewice

Paulina Zamożna Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Kraszowicka  27

58-100 Świdnica

 

Lista rezerwowa:

Ilona Mirowska  – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Wiedzy 3 42-480 Poręba

Monika Jelonek – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach, Węglowice 3 42-133 Węglowice

 

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach realizacji programu wsparcia edukacji „Akademia Finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Propozycję udziału w projekcie kierujemy przede wszystkim do wychowawców/nauczycieli pracujących w małych miejscowościach – poniżej 20 tys. mieszkańców, którzy nie mają możliwości działu w tego typu projektach i z uwagi na ten fakt chcemy zapewnić im pierwszeństwo przy rekrutacji.

 W ramach projektu nauczyciele

 • otrzymają nieodpłatnie pakiet i poradnik dla nauczyciela „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” oraz zestaw pomocy edukacyjnych, w tym między innymi zestawy zabawkowych pieniędzy i książki o edukacji finansowej;
 • wezmą nieodpłatnie udział w 14 godzinnych warsztatach online prowadzonych przez cenionych pedagogów dr hab., prof. UWM – Wydziału Nauk Społecznych Katedry  Dydaktyki i Wczesnej Edukacji oraz dr hab., prof. Wydziału Pedagogicznego UW, członka ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP z zakresu edukacji finansowej realizowanych na podstawie pakietu edukacyjnego pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”, po których będą mogli realizować zajęcia z dziećmi w klasach od I do III jako uzupełnienie programu szkolnego;
 • zapoznają się m.in. z koncepcją pakietu edukacyjnego, metodami edukacji finansowej, wytycznymi do zagospodarowania przestrzeni w klasie oraz rolą współpracy z rodzicami;
 • nauczą się, na przykładzie wybranych tematów pakietu, jak korzystać ze scenariuszy zajęć;
 • zwiększą swój potencjał metodyczny w zakresie edukacji finansowej;
 • otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztacie metodycznym.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców;
 2. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w warsztacie oraz sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i przekazanych materiałów dydaktycznych.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 37 nauczycieli
35 weźmie udział w projekcie, 2 nauczycieli zostanie wpisanych na listę rezerwową na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych.

Nauczycielom, którzy ukończą projekt zapewnimy możliwość uczestnictwa oraz współpracy w kolejnych edycjach projektów realizowanych z wykorzystaniem pakietu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

Warsztaty online będą realizowane w terminie 25-26 listopada 2022 roku

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o czytelne (dane drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres: mnastrabasz@skef.pl
do dnia 13 listopada 2022 roku.

Magdalena Nastrabasz – Kierownik Projektu                    

    materiały do pobrania: 

                                                              

 Więcej informacji nt. pakietu https://www.skef.pl/publikacje/publikacje-na-sprzedaz/; https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam/

Informacji udziela Magdalena Nastrabasz – tel.: 58 624 98 73; 667 544 000, e-mail: mnastrabasz@skef.pl

Celem projektu „Akademia Finansowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” jest zwiększenie potencjału metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dzięki udziałowi w warsztacie metodycznym oraz przekazaniu im na własność innowacyjnego pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” (zgodnego z podstawą programową) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr hab., prof. UWM  Aliny Kalinowskiej, Ewy Kruk (SKEF) umożliwiającego włączanie edukacji finansowej w proces kształcenia. Pakiet „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” otrzymał pozytywne opinie oraz rekomendacje ekspertów ds. edukacji wczesnoszkolnej (do wglądu na stronie www.skef.pl).  „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” wypełnia lukę w obszarach edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Ma innowacyjny charakter, dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz otwartego pakietu edukacyjnego, ściśle związanego z edukacją matematyczną i społeczną. Otwarta konstrukcja programu pozwala na wykorzystanie pakietu edukacyjnego nie tylko podczas realizacji zajęć w klasach I-III, ale również podczas zajęć w świetlicy szkolnej czy świetlicy terapeutycznej.

 Pakiet „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:

 • zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
 • rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
 • umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
 • rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
 • rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.