Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową przygotowało ulotkę na temat cyberbezpieczeństwa. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią ulotki oraz stosowania się do zasad w niej wymienionych.