Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie zgłosiła się Pani Teresa, z pytaniem odnośnie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Klientka zapytała czy pracodawca może jej bezwzględnie nakazać wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy. Przez lata otrzymywała wynagrodzenie do rąk własnych i preferuje taki sposób wypłaty świadczenia. Na początku 2019 r. pracodawca wezwał Panią Teresę do wskazania konta bankowego i braku możliwości wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Dla naszej klientki a także osób zainteresowanych tym zagadnieniem istotna jest ostatnia zmiana prawa w tym zakresie.  Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która zakłada domniemanie wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy. Rozwiązanie takie ma ograniczyć wypłatę wynagrodzenia „pod stołem”. Oczywiście dalej będzie można otrzymywać wynagrodzenie do rąk, ale tylko po uprzednim pisemnym wniosku.

Zgodnie z treścią art. 86 par. 3 kodeksu pracy „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem Pracodawca nie może bezwzględnie nakazać pracownikowi wypłatę wynagrodzenia tylko na rachunek bankowy. Pracodawca powinien tak zorganizować swoje przedsiębiorstwo, aby umożliwić wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika. W powyższej sytuacji Pani Teresa powinna złożyć pisemny wniosek do pracodawcy.

Jeśli wcześniej przekazano pracodawcy rachunek do wpłat, należy wraz z wnioskiem cofnąć zgodę na dokonywanie przelewów na dany rachunek bankowy.

Tu link do wzoru pisma o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.