SKOK „Wisła”

 

Odwiedź stronę     SKOK Wisła

Terminy spotkań:
– Zebrania Grup Członkowskich: 8-11.06.2015 r.
– Zebranie Przedstawicieli: 30.06.2015 r.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” istnieje od 1994 roku i jest instytucją wyłącznie z polskim kapitałem. Służy swoim członkom dostarczając szeroki zakres produktów pożyczkowych, kredytowych, oszczędnościowych oraz ubezpieczeniowych. Podstawową zasadą i dewizą funkcjonowania SKOK „WISŁA”  jest działanie dla dobra naszych członków.

Celem działalności SKOK „WISŁA” jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania oraz satysfakcji wśród swoich klientów-członków poprzez skuteczne zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie świadczenia usług finansowych oferowanych w sposób nowoczesny, elastyczny, pewny oraz konkurencyjny.