SKOK Stefczyka

 

Odwiedź stronę    kasa-stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku. W pierwszym okresie swojej działalności Kasa miała charakter branżowy, tzn. kierowała usługi głównie do jednej grupy zawodowej – do pracowników przedsiębiorstw morskich wybrzeża gdańskiego. Od maja 2010 r. SKOK Stefczykazmieniła nazwę na Kasa Stefczyka.

W połowie lat 90-tych rozpoczęto realizację projektu przekształcania kas jednozakładowych w kasy wielośrodowiskowe. Kasa Stefczyka poprzez fuzję z innymi Spółdzielczymi Kasami przekształciła się w instytucję obsługującą grupę osób powiązanych jedynie przynależnością do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Rozpoczęto otwieranie placówek poza zakładami pracy, aby korzystanie z usług Kasy było dostępne dla każdego. W chwili obecnej Kasa Stefczyka obsługuje swoich członków poprzez sieć ponad 400 placówek w całej Polsce. Jedynie kilka z nich działa na terenie zakładów pracy. Zdecydowana większość placówek ma charakter otwarty. Do Kasy należy już ponad 900 tys. Polaków.

Kasa Stefczyka nawiązuje do tradycji polskiej spółdzielczości finansowej z przełomu XIX i XX wieku. U schyłku XIX wieku ideę finansowej samopomocy rozwinął i wcielił w życie dr Franciszek Stefczyk – patron naszej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Przed II wojną światową instytucje podobne do dzisiejszych SKOK-ów były popularnie zwane Kasami Stefczyka. W 1939 roku istniało 3500 zapoczątkowanych przez Stefczyka spółdzielczych kas, do których należało 1,5 mln Polaków. Kasy Stefczyka odegrały ważną rolę gospodarczo-społeczną na ziemiach polskich, kładąc kres lichwie pieniężnej.

Po 1947 roku Kasy zostały rozwiązane, a majątek znacjonalizowano lub rozgrabiono. Ruch spółdzielczości finansowej odrodził się dopiero w III Rzeczpospolitej, dzięki wsparciu Światowej Rady Unii Kredytowych i Związku Zawodowego „Solidarność”.