Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dla członków SKEF i SKOK pt.: „Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”. Do wygrania nagroda główna w wysokości 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł! Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, prace konkursowe można wysyłać od 1 lutego 2022 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i napisać pracę na temat:

„Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”. Pracę konkursową należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem„Historia mojej rodziny” do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie „Czas Stefczyka”.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł. 

Więcej o naszych KONKURSACH tu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!