Nasza więź członkowska – KONKURSY

WIELKI KONKURS DLA CZŁONKÓW SKEF I SKOK
pt: „Wielcy polscy ekonomiści”
Zbieraj punkty i weź udział w edycji specjalnej do wygrania
nagrody pieniężne 2000 zł, 1000 zł, 500 zł.

Drodzy członkowie SKEF i SKOK,

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznawia konkursy dedykowane dla członków. Rozpoczynamy WIELKIM KONKURSEM pt: „Wielcy polscy ekonomiści”. Przybliżymy Państwu sylwetki sławnych, polskich ekonomistów, którzy przyczynili się  do rozwoju polskiej gospodarki i finansów. Są wśród nich tacy wybitni ekonomiści jak: Tadeusz Brzeski, Stanisław Głąbiński, Michał Kalecki, Stanisław Grabski, Roman Rybarski, Leopold Caro, ks. Antoni Roszkowski, ks. Antoni Szymański, Jan Stanisław Lewiński, Ferdynand Zweig, Adam Heydel, Adam Krzyżanowski. Każda edycja Konkursu będzie się odbywała raz w miesiącu i będzie poświęcona jednej z postaci, których sylwetki prezentowane będą w materiałach konkursowych.  Przewidziano 12 edycji Konkursu oraz edycję specjalną.

Zwycięzcom edycji specjalnej zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 2 000,00 zł
II miejsce – 1 000,00 zł
III miejsce – 500,00 zł

AKTUALNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO DZIEWIĄTEJ EDYCJI KONKURSU, KTÓREJ BOHATEREM JEST JAN STANISŁAW LEWIŃSKI.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • Posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zapoznać się z regulaminem Konkursu pt: „Wielcy polscy ekonomiści”.
  • Zapoznać się z materiałami konkursowymi do danej edycji Konkursu (linki do materiałów dostępne poniżej).
  • Wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnie odpowiedzi na 5 pytań konkursowych w formie testu jednokrotnego wyboru na załączonym kuponie konkursowym.
  • Formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Wielcy polscy ekonomiści” w terminie do 26 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Linki do materiałów konkursowych dziewiątej edycji Konkursu o Janie Stanisławie Lewińskim:

  • Film NBP pt: „Wielcy Polscy Ekonomiści”

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie „Czas Stefczyka” oraz na stronie https://www.skef.pl/stowarzyszenie/nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/

Materiały do pobrania/wydruku:

Wcześniejsze edycje konkursu:

Materiały merytoryczne do I edycji konkursu i kupon nr 1

Materiały merytoryczne do II edycji konkursu i kupon nr 2

Materiały merytoryczne do III edycji konkursu i kupon nr 3

Materiały merytoryczne do IV edycji konkursu i kupon nr 4

Materiały merytoryczne do V edycji konkursu i kupon nr 5

Materiały merytoryczne do VI edycji konkursu i kupon nr 6

Materiały merytoryczne do VII edycji konkursu i kupon nr 7

Materiały merytoryczne do VIII edycji konkursu i kupon nr 8