Weź udział w konkursie – zapoznaj się z regulaminem, rozwiąż test i zadanie.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klasy VII i VIII z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia do udziału w XV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918 – 2020”. Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i misją Narodowego Banku Polskiego oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Wejść na stronę Konkursu
 2. Zapoznać się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.
 3. Wypełnić ankietę nr 1
 4. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i udzielić odpowiedzi na pytania i zadanie konkursowe.
 5. Wypełnić ankietę nr 2
 6. Przesłać formularz zgłoszeniowy z pytaniami i zadaniem konkursowym oraz ankietami nr 1 i nr 2

do dnia 30 października 2020 roku pocztą na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME” (liczy się data stempla pocztowego).

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 15 z największą liczbą punktów. Ich autorzy wraz opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2020 roku w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

 • I miejsce – nagroda pieniężna 3 000 zł,
 • II miejsce – nagroda pieniężna 2 000 zł,
 • III miejsce – nagroda pieniężna 1 000 zł.

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Karmasz, tel.: 58 624-98-76; 695-981-034 e-mail: ikarmasz@skef.pl

Pliki do pobrania

PAMIĘTAJ! W XV edycji konkursu można wziąć udział tylko raz! Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.

Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Patronat honorowy:

Narodowy Bank Polski 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

Patronat medialny:

Gazeta Bankowa

Tygodnik „Sieci”

Portal „wGospodarce.pl”

Telewizja wPolsce.pl 

Partner:

Fundacja Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

Polecamy zapoznanie się z dodatkowymi materiałami :

 1. Film „Śladami złotego” przedstawiający najważniejsze wydarzenia z historii polskiej bankowości centralnej i dziejów pieniądza.

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/sladami_zlotego.html

 1. Film – „Banknoty o nominale 500 wybrane informacje”.

https://www.youtube.com/watch?v=GGh10FW-ORc

 1. Film – „Wprowadzenie nowego banknotu 500 zł”.

https://www.youtube.com/watch?v=-LbwhTk-HUI

 1. Film – „Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów”.

https://www.youtube.com/watch?v=g8BkB8vfaA8

 1. Prezentacja – Historia pieniądza

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/historia-pieniadza

 1. Prezentacja – Inflacja

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/inflacja

 1. Prezentacja – Zjawisko inflacji

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/pieniadz-i-polityka-pieniezna/zjawisko_inflacji

 1. Prezentacja – Cechy pieniądza

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/cechy-pieniadza

 1. Prezentacja Bezgotówkowe formy płatności

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/bezgotowkowe-formy-platnosci

 1. Artykuł – „Denominacja złotego, czyli jak przestaliśmy być „milionerami” data publikacji: 28 Października 2015 autor: Waldemar Kowalski (Natemat.pl)

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/denominacja-zlotego,-czyli-jak-przestalismy-byc-milionerami

 1. Artykuł „Od marek po „królewskie” złote. Polski pieniądz papierowy w XX wieku”.
  data publikacji: 24 Września 2015 autor: Waldemar Kowalski (Natemat.pl)

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-marek-po-krolewskie-zlote.-polski-pieniadz-papierowy-w-xx-wieku

 1. Artykuł – „Historia banknotów w Polsce”. data publikacji: 11 Października 2006

autor: Prof. dr hab. Wojciech Morawski

https://www.nbportal.pl/wiedza/numizmatyka/historia-banknotow/historia-banknotow-w-polsce

 1. Artykuł – „Wartość nabywcza pieniądza”. data publikacji: 21 Listopada 2015

autor: Dr Paweł Kowalewski, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/wartosc-nabywcza-pieniadza

 1. Artykuł – „Pieniądz i jego znaczenia” – data publikacji: 4 Listopada 2015

autor: dr Paweł Kowalewski, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/pieniadz-i-jego-znaczenia

 1. Artykuł – Od idei „banku narodowego” po Bank Polski SA. Dzieje centralnej bankowości w Polsce, data publikacji: 14 Września 2015 autor: Waldemar Kowalski (Natemat.pl)

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-idei-banku-narodowego-po-bank-polski-sa.-dzieje-centralnej-bankowosci-w-polsce

 1. Artykuł – Co nam gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?, data publikacji: 15 Lipca 2013 autor: Agnieszka Lesiak  https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/co_nam_gwarantuje_bankowy_fundusz_gwarancyjny
 2. Artykuł – Bank centralny: wiele funkcji, wiele instrumentów, data publikacji: 15 Lipca 2011 autor: dr Waldemar Kozioł

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/bank_centralny_wiele_funkcji_wiele_instrumentow

 1. https://poznajnbp.pl/
 2. Artykuł – Historia bankowości centralnej w Polsce

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html

 1. Publikacja – Zarys historii polskiej bankowości centralnej autor: Cecylia Leszczyńska

https://www.nbp.pl/publikacje/historia/zarys-historii-polskiej-bankowosci-centralnej.pdf

 1. Banknoty i monety Banknoty dotychczasowe i zmodernizowane

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/bezpiecznepieniadze/Wszystkie_banknoty.html

 1. Banknoty i monety. Monety obiegowe

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_obiegowe.html

 1. Banknoty i monety Zabezpieczenia

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/bezpiecznepieniadze/start.html

 1. https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/
 2. https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/zakres-przedmiotowy-gwarancji/
 3. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_ulotka_DL_8s.pdf
 4. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_ulotka_DL_4s.pdf
 5. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_plakat_zabezpieczenia_A3.pdf
 6. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_plakat_ogolny_A3.pdf 
 7. https://www.youtube.com/watch?v=bc_IVM6PTVQ&index=1&list=PLDB02232B53DFC2AC