Pozostałe publikacje

Uwaga! – Udostępniamy treść broszury

Przeczytaj całość

 

Uwaga! – Udostępniamy treść broszury

Przeczytaj całość

„Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”, wyd. 2, Gdynia 2019, ISBN 978-83-942215-9-1, str. 39, Autor: Iwona Karmasz – cz. I, Piotr Tokarczyk – cz. II

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni udziela każdej osobie fizycznej, każdej osobie prawnej i każdej  jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, niewyłącznej licencji otwartej na niekomercyjne korzystanie z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalanie techniką analogową, cyfrową i optyczną oraz wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • w zakresie rozpowszechnienia Utworu- publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

„Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wyd. 5, Gdynia 2019, ISBN 978-83-942215-8-4, str. 151. Autor: Dariusz Wieczorek

okładka.cdr

„Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wyd. 4, Gdynia 2016, ISBN 978-83-942215-1-5, str. 147. Autor: Dariusz Wieczorek


Płatności bezgotówkowe w Polsce. Przyszłość i nowoczesność

„Płatności bezgotówkowe w Polsce. Przyszłość i nowoczesność”. Gdynia 2015, ISBN 978-83-934010-9-3, SKEF, str. 20. Autor: Waldemar Szkiela


BIK Twoja pozytywna historia

„BIK – Twoja pozytywna historia”, Gdynia 2015, ISBN 978-83-934010-8-6, SKEF, str. 20. Autor: Magdalena Nastrabasz-Janczarska


okładka.cdr

„Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wyd. 3, Gdynia 2013, ISBN 978-83-934010-3-1, str. 147. Autor: Dariusz Wieczorek


„Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych”, wyd. 1, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60632-79-6, str. 60. Autorzy: Magdalena Głowacka, Waldemar Szkiela, Sylwia Koszyk, Katarzyna Kołodziejczyk, Iwona Karmasz, Monika Marchalewska.


 „Jak spłacać, aby nie płakać. Jak uniknąć problemów z zaciągniętym kredytem”, wyd. 2, Gdynia 2012, ISBN 978-83-930355-8-8, str.52. Autorzy: Magdalena Głowacka, Agnieszka Gontarek, Iwona Karmasz, Katarzyna Kołodziejczyk, Sylwia Koszyk, Waldemar Szkiela


„Poradnik świadomego konsumenta”, wyd. 1, Gdynia 2011, ISBN 978-83-930355-7-1, str. 36. Autor: Ewa Kruk


„Jak spłacać, aby nie płakać. Jak uniknąć problemów z zaciągniętym kredytem”, wyd. 1, Gdynia 2011. Autorzy: Magdalena Głowacka, Iwona Karmasz, Katarzyna Kołodziejczyk, Sylwia Koszyk, Waldemar Szkiela


„Moje pierwsze pieniądze” zeszyt ćwiczeń dla klas 0-1, wyd. 1, Gdynia 2011. Autorzy: Milena Rudasz-Boryczko, Marcin Boryczko


„Moje pierwsze pieniądze” zeszyt ćwiczeń dla klas 2-3, wyd. 1, Gdynia 2011. Autorzy: Milena Rudasz-Boryczko, Marcin Boryczko


„Pojęcie konsumenta i jego prawa w obrocie cywilnoprawnym”, wyd. 1, Gdynia 2011, ISBN 978-83-930355-5-7, str. 102. Autor:  Piotr Pałka


Gra planszowa – Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki, Gdynia 2011


„Edukacja finansowa w świetle badań empirycznych”, wyd. 1, Gdynia 2010, ISBN 978-83-924906-6-1, str. 80. Autor: Michał Kaczmarczyk


„Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wyd. 2, Gdynia 2009, ISBN 978-83-924906-4-7, str. 148. Autor: Dariusz Wieczorek


Raport z konferencji „Edukacja finansowa szansą na wzrost świadomości ekonomicznej młodzieży”, Gdynia 9-10 października 2009, ISBN 978-83-924906-8-5, str. 170.


„Zarys historii myśli ekonomicznej. Przewodnik dla studentów”, Gdynia 2009, ISBN 978-83-924906-9-2, str. 123. Autor: Tomasz Kątowski


„Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wyd. 1, Gdynia 2008, ISBN 978-83-924906-4-7, str. 148. Autor: Dariusz Wieczorek


„Raport po konferencji końcowej „Krajowa Sieć Ośrodków Doradztwa  Finansowego i Konsumenckiego”, Gdynia 2007


„Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie edukacji finansowej i pomocy dla osób nadmiernie zadłużonych”, wyd. 1, Gdynia 2007, ISBN 978-83-924906-1-6, str. 56. Zebrał i opracował Krzysztof P. Łabenda


„Jałmużna i Kredyt”, wyd. 1, Sopot 2005, ISBN 83-916589-6-1, str. 240. Autor: Janusz Ossowski


„Dotacje dla firm, czyli ze SKOK-iem do Europy”, wyd. 1, Gdynia 2005, ISBN 83-913021-1-3, str 128. Autorzy: Andrzej Godlewski, Andrzej Szoszkiewicz


„Karty płatnicze w obiegu gotówkowym i bezgotówkowym”, wyd. 1, Gdynia 2004, ISBN 83-913274-2-6, str 132. Autorzy: Danuta Tobolska–Lamenta , Krzysztof P.  Łabenda


„Arbitraż”, wyd. 1, Gdynia 2003, ISBN 83-9132274-5-0, str. 75. Autor: Krzysztof P.  Łabenda


„Kredyty dla Ciebie”, wyd. 1, Gdynia 2002, ISBN-83-913274-6-9, str 56. Praca zbiorowa pod redakcją Danuty  Tobolskiej–Lamenta, autorzy: Iwona Grabowska, Michał Kaczmarczyk


„Zakładanie własnej firmy”, wyd. 1, Gdynia 2001, ISBN-83-9132740-1-8, str.57


Poradnik „Budżet domowy”, wyd. 1, Gdynia 2000, ISBN 83-913274-0-X, str. 34