Publikacje na sprzedaż

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

Ministerstwo Finansów objeło patronatem Pakiet do edukacji finansowej dla nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolenej „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Poniżej fragmenty Poradnika dla nauczyciela, przykładowe karty pracy, karty wiedzy oraz materiały dodatkowe. Zainteresowanych całością pakietu zapraszamy do kontaktu. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu dla nauczycieli prosimy o wypełnienie wstępnego zgłoszenia.

Małgorzata Żytko, Alina Kalinowska, Ewa Kruk

Szanowni Państwo,

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” to nowy projekt SKEF, który powstał z myślą o wprowadzeniu edukacji finansowej do szkół na dłużej.

Obecnie w Polsce jest podejmowanych wiele wartościowych inicjatyw w tym obszarze, lecz wciąż brakuje zajęć, które w sposób systematyczny i trwały przygotowywałyby dzieci do świadomego i praktycznego zaznajomienia się ze światem finansów.

Czerpiąc z naszych doświadczeń po realizacji projektu „Moje pierwsze pieniądze” (15 godzin zajęć) oraz biorąc pod uwagę opinię nauczycieli i  uczniów klas uczestniczących w tym projekcie ( klasy 0-III szkoły podstawowej), którzy  wyrażali chęć kontynuacji zajęć, zakiełkowała w nas myśl o stworzeniu programu 3-letniego, który towarzyszyłby dzieciom na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Daje nam to poczucie większej trwałości działań i rezultatów.

Proces tworzenia materiału był długotrwały, lecz wyjątkowa koncepcja pakietu opracowana przez Prof. UW dr hab. Małgorzatę Żytko oraz dr Alinę Kalinowską z UWM pozwoliła na odejście od  formuły podręcznika, otwarcie dzieci na dyskusję i pracę metodą projektową, w naturalny sposób pozwalając na ćwiczenie wiele innych, cennych umiejętności poza wiedzą finansową oraz z zakresu matematyki finansowej. Karty wiedzy pierwotnie miały być słownikiem, który rozrósł się ostatecznie do większego materiału z propozycjami ćwiczeń dodatkowych oraz opowiadaniami. Naszym zdaniem pakiet może być również wykorzystany w trakcie lekcji z uwagi na fakt, że doskonale wypełnia podstawę programową.

Podziękowania

Muszę tu szczególnie podkreślić zaangażowanie Prezesa dr inż. Kazimierza Janiaka oraz Pani Marzeny Biereckiej – Wiceprezesa SKEF, którzy od początku byli przekonani do słuszności realizacji takiego projektu i wspierali mnie we wszystkich działaniach, mimo że był to znaczący wysiłek finansowy oraz organizacyjny dla Stowarzyszenia.

Dziękuję  Prof. UW dr hab. Małgorzacie Żytko oraz dr Alinie Kalinowskiej z UWM, które wprowadzając innowacyjną koncepcję, wykazały się nie tylko dużą wiedzą merytoryczną, doświadczeniem zawodowym i praktycznym ale też wykazały się cierpliwością, tolerancją i otwartością na projekt poświęcony edukacji finansowej.

Specjalne podziękowanie kieruję do Prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, która zmieniła moje spojrzenie na edukację wczesnoszkolną, a recenzując ten materiał, dała nam wszystkim wiele cennych rad i wskazówek. Pani Profesor była najlepszym przewodnikiem tego przedsięwzięcia.

Nieoceniona i olbrzymia była też praca grafików – Pani Magdaleny Świtoń, Pana Krzysztofa Wirszyłły oraz redaktora – Piotra Pieńkowskiego, której efekt końcowy możemy podziwiać w gotowej publikacji.

Dziękuję Wam wszystkim z całego serca i wierzę, że nasza praca to zalążek do powszechnej edukacji finansowej, która będzie służyła w najlepszy sposób człowiekowi.

Ewa Kruk

 

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” to 3-letni program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej, który został opracowany dzięki inicjatywie i finansowemu wsparciu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) przez ekspertów: w Olsztynie i Ewę Kruk ze SKEF oraz zrecenzowany przez Prof. dr hab. Dorotę Klus-Stańską z Uniwersytetu Gdańskiego.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowych i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” wypełnia lukę w obszarach edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Ma innowacyjny charakter, dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz otwartego pakietu edukacyjnego, ściśle związanego z edukacją matematyczną i społeczną. Otwarta konstrukcja programu pozwala na wykorzystanie pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” nie tylko w trakcie zajęć w klasie ale również podczas zajęć w świetlicy szkolnej czy świetlicy terapeutycznej.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:

 • zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
 • rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
 • umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
 • rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
 • rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

 

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Opiekunowie,

Zachęcamy Was do kontaktu ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej w celu wdrożenia programu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

Projekt ten może zostać włączony w program nauczania z uwagi na zgodność z podstawą programową, może też stanowić uzupełnienie innych materiałów dydaktycznych.

Koszt pakietu dla ucznia (3 lata nauki) – 70 zł
Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata nauki)  – 110 zł

Zamów publikację   

Osoba do kontaktu:

Magdalena Nastrabasz
e-mail: mnastrabasz@skef.pl
tel.: 58 624 98 72, 667 544 000


„Finansowe Łamigłówki Sówki Mądrej Główki” dla dzieci w wieku 5-6 lat, wyd. 1, Gdynia 2011, ISBN 978-83-930355-0-2, str. 55. Autorzy: Katarzyna Kołodziejczyk, Iwona Karmasz, Magdalena Żentała, Waldemar Szkiela

cena – 12 zł

Zamów publikację   


„Finansowe Łamigłówki Sówki Mądrej Główki” dla dzieci w wieku 7-9 lat, wyd. 1, Gdynia 2011, ISBN 978-83-930355-1-9, str. 56. Autorzy: Katarzyna Kołodziejczyk, Iwona Karmasz, Magdalena Żentała, Waldemar Szkiela

cena – 12 zł

Zamów publikację     Formularz zamówienia publikacji:

  Wybierz produkt*

  Ilość sztuk*

  Dane do wysyłki:

  Imię i nazwisko / Nazwa instytucji*

  Ulica wysyłki*

  Nr budynku*

  Nr lokalu

  Kod pocztowy*

  Miasto*

  Adres email*

  Nr telefonu*

  Forma wysyłki Poczta PolskaKurierPaczkomat Inpost

  Dodatkowe informacje
  (np. inne produkty wraz z ilością, nazwa paczkomatu itp.)

  Czy wystawić fakturę?

  Dane do faktury (jeśli inne niż dane do wysyłki):

  Imię i nazwisko / Nazwa instytucji

  Ulica

  Nr budynku

  Nr lokalu

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę na firmę - prosimy o wpisanie w polu powyżej numeru NIP.