Nagrody

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce – nagroda pieniężna 3 000 zł,

II miejsce – nagroda pieniężna 2 000 zł,

III miejsce – nagroda pieniężna 1000 zł.

 

Dla nauczyciela:

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 700 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.