Działania

Działania w ramach 2 edycji projektu.

I. Rekrutacja uczestników projektu – 2021-02-25 zakończona

II. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów metodycznych online w dniach 2021-03-13 i 15-18 – zakończone

III. Wysyłka materiałów do szkół – zakończona

IV. Rozpoczęcie 12 godzin zajęć pozalekcyjnych w klasie I – zakończone

V. Konkurs grupowy na plakat zachęcający do oszczędzania – zakończony

VI. Przeprowadzenie 12 godzin zajęć pozalekcyjnych w klasie I – zakończone

VII. Rozpoczęcie 42 godzin zajęć pozalekcyjnych w klasie II – zakończone

VIII. Konkurs na opowieść graficzną „Jak dysponuję swoim kieszonkowym?” – zakończony

IX. Warsztat doszkalający oraz wymiana dobrych praktyk – zakończony

X. Przeprowadzenie 42 godzin zajęć pozalekcyjnych w klasie II – zakończone

XI. Rozpoczęcie 26 godzin zajęć pozalekcyjnych w klasie III – zakończone

XII. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji – zakończony

XIII. Seminarium podsumowujące – zakończone

XIV. Konkurs wiedzy finansowej dla uczniów – zakończony

XV. Przekazanie dyplomów i upominków dla uczniów kończących projekt, zaświadczeń dla nauczycieli oraz podziękowań dla szkół – zakończone