Pomogliśmy 82 osobom wydobyć się z długów

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie klientów możliwością ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej. Specjaliści ODFiK bezpłatnie pomagają w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania klientów dotyczące przebiegu konsumenckiego postępowania upadłościowego oraz udzielają wsparcia na każdym etapie postępowania.

W 2017 r. w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego sporządzono 77 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sądy upadłościowe wydały postanowienia w sprawach 86 klientów Ośrodków, w tym: 82 o ogłoszeniu upadłości i 4 o oddaleniu wniosku.