XIII edycja

XIII edycja projektu „Żyj finansowo!” już za nami!

W czerwcu 2021 r. zakończyła się XIII edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Edycja realizowana w roku szkolnym 2020/2021 objęła swym zasięgiem 675 uczniów i 22 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z 13 województw.

Uczniowie liceów i techników, wyposażeni przez SKEF w publikacje „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” ukończyli 18-godzinne warsztaty zarządzania finansami osobistymi, otrzymując na koniec zajęć zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie i upominek. Nauczyciele – trenerzy projektu przeprowadzili łącznie 396 godzin lekcyjnych zajęć, w większości w formie zdalnej.

12 nauczycieli – trenerów XIII edycji projektu, przy wsparciu SKEF, włączyło się aktywnie do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (22-28 marca 2021 r.), przeprowadzając zajęcia z zakresu zarządzania finansami osobistymi dla 532 uczniów ze swoich szkół.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy – dla uczniów, polegał na przygotowaniu pracy pisemnej prezentującej plan realizacji marzenia o odbyciu kursu prawa jazdy i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do poruszania się pojazdem, zakupie pierwszego samochodu i kosztach jego utrzymania przez dwa lata oraz sposobach sfinansowania tego marzenia. Z 34 nadesłanych prac konkursowych, Jury wybrało 10 najlepszych, a ich autorzy zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi (miejsca I-III) i nagrodami rzeczowymi (miejsca IV-X). Zdaniem Jury najlepszą pracę przygotowała Zuzanna Grochowska, uczennica z VII LO w Bydgoszczy.

Drugi konkurs był przeznaczony dla nauczycieli i polegał na opracowaniu autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu tematyki projektu. Jury wyróżniło dwie prace konkursowe – Aleksandry Mroczkowskiej, nauczycielki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu i Kamila Olaka, nauczyciela z XXI Liceum Ogólnokształcącego z Warszawy. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody pieniężne w kwocie 1,5 tys. zł.

Realizacja XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” była możliwa dzięki hojności i wsparciu Sponsorów i Partnerów projektu, którymi byli:

 • Fundacji im. Franciszka Stefczyka, której głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka,
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Dzięki naszym Sponsorom i Partnerom udział wszystkich uczniów i nauczycieli w projekcie był bezpłatny, za co składamy im serdeczne podziękowania!

Nagrodzeni nauczyciele w konkursie

W dniu 16 maja 2021 r. upłynął termin nadsyłania prac w konkursie dla nauczycieli „Żyj finansowo!”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu tematyki projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Jury dokonało oceny i wyboru najlepszych prac.

Z przyjemnością informujemy, że wyróżniono dwie prace, których autorami są Aleksandra Mroczkowska (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu) i Kamil Olak (XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie). Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Konkurs  dla uczniów „Żyj finansowo!” rozstrzygnięty – znamy zwycięzców!

Przypomnijmy – zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Moje pierwsze cztery kółka. Od dłuższego czasu Twoim marzeniem jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”. Wyjaśnij, czym się kierowałeś przy wyborze samochodu. Opisz źródła finansowania wszystkich wydatków”.

Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął w dniu 25 kwietnia 2021 r. Jury konkursu dokonało oceny 34 nadesłanych prac. Zgodnie z werdyktem Jury, Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (nagroda pieniężna 2.000 zł) – Grochowska Zuzanna

szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy ; opiekun: Anna Wolnik

II miejsce (nagroda pieniężna 1.500 zł) – Kulesz Marcelina

szkoła: II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ; opiekun: Maria Kołłupajło

III miejsce (nagroda pieniężna 1.000 zł) – Banaszkiewicz Kamil

szkoła: Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun: Agnieszka Chobot

Lista uczestników konkursu, którzy otrzymują nagrody rzeczowe:

IV miejsce – Zalewska Marta

szkoła: Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie; opiekun: Renata Lalak

V miejsce – Ratajczak Kornelia

szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie ; opiekun: Ewa Kowalska

VI miejsce – Maciejewska Paulina

szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy; opiekun: Anna Wolnik

VII miejsce – Cedro Natalia

szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach; opiekun: Ewa Machnicka-Zielińska

VIII miejsce – Michalak Mikołaj

szkoła: Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun: Agnieszka Chobot

IX miejsce – Mazur Maksymilian

szkoła: II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu; opiekun: Beata Trzcińska

X miejsce – Szukała Paulina

szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy ; opiekun: Anna Wolnik

Gratulujemy! Z nagrodzonymi uczestnikami konkursu skontaktujemy się za mailowo w celu ustalenia szczegółów przekazania nagród. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

 

Żyj finansowo! Konkurs dla uczniów

Corocznie, w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, organizowany jest konkurs dla uczniów – uczestników bieżącej edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest: „Moje pierwsze cztery kółka.  Od dłuższego czasu Twoim marzeniem jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”.

Na etapie eliminacji prace konkursowe oceniane są przez nauczycieli – trenerów projektu, którzy dokonują wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac z każdej grupy projektowej. Wytypowane przez nauczycieli prace kwalifikowane są do finału konkursu. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 25 kwietnia 2021 r.

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze 10 najlepszych prac biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu, a następnie wyłoni 3 laureatów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi: I miejsce – 2.000 zł, II miejsce – 1.500 zł i III miejsce – 1.000 zł. Autorzy pozostałych 7 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana do dnia 24 maja 2021 r.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestniczy XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

 

Regulamin konkursu i formularz do pobrania>>>:

Żyj finansowo! Konkurs dla nauczycieli

W XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” po raz pierwszy zostanie przeprowadzony konkurs dla nauczycieli (trenerów bieżącej edycji projektu) na opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych z zakresu tematyki projektu (jednego wybranego rozdziału publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” D. Wieczorek, wydanie V, Gdynia 2019). Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów: scenariusza lekcji (przygotowanego zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1 do Regulaminu), prezentacji multimedialnej, karty pracy i zadania domowego.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 16 maja 2021 r.

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi w kwocie 1.500 zł każda.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 czerwca 2021 r.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele pełniący rolę trenera XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

 

Regulamin, formularz i załączniki do pobrania>>>:

 

 

 

Szkolenie dla nauczycieli – trenerów projektu

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie on-line dla nauczycieli – trenerów XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami.  W warsztatach uczestniczyli nauczyciele, którzy po raz pierwszy biorą udział w projekcie oraz dotychczasowi trenerzy, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia:

 1. Wprowadzenie do projektu, sprawy organizacyjne – 0,5h (prowadzenie: Katarzyna Kołodziejczyk – SKEF)
 2. Prezentacja i omówienie scenariuszy lekcji z zakresu ubezpieczeń – 1h (prowadzenie: Agnieszka Durska – Polska Izba Ubezpieczeń)
 3. Prezentacja i omówienie publikacji „Żyj finansowo!” i zajęć warsztatowych – 2,5h -(prowadzenie: Ewa Kruk, Katarzyna Kołodziejczyk – SKEF).

Nauczyciele otrzymali komplety materiałów dydaktycznych (publikacja „Żyj finansowo!”, przewodnik metodyczny, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne), a uczniowie publikację „Żyj finansowo!” w wersji papierowej lub cyfrowej.

Warsztaty w ramach projektu realizowane są przez nauczycieli od 18 stycznia 2021 r. w formie zajęć zdalnych zgodnie z indywidualnymi harmonogramami.

 

Ruszyła XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

W październiku 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XIII edycji projektu edukacyjnego „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 18-godzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów rozpoczną się od 18 stycznia 2021 r. i zakończą najpóźniej 31 maja 2021 r. Dodatkowo uczniowie wezmą udział w konkursie, który będzie polegał na przygotowaniu pracy pisemnej na wskazany temat z obszaru zarządzania finansami osobistymi i edukacji finansowej. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt będzie realizowany w następujących szkołach:

 1. V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – trener: Antoszkiewicz-Bajc Agnieszka
 2. Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie – trener: Araszkiewicz Patryk
 3. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku – trener: Arian Andrzej
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie – trener: Bunalska Monika
 5. Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie – trener: Chobot Agnieszka
 6. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie – trener: Drozd Justyna
 7. Akademia – Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi – trener: Eksman Czesław
 8. Zespół Szkół w Nakle nad Notecią – trener: Fedec Małgorzata
 9. Liceum Ogólnokształcące w Iłży – trener: Gierasińska Katarzyna
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie – trener: Kołłupajło Maria
 11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach – trener: Kopeć-Fila Agnieszka
 12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie – trener: Kowalska Ewa
 13. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – trener: Kulik Łukasz
 14. Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie – trener: Lalak Renata
 15. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach – trener: Machnicka-Zielińska Ewa
 16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu – trener: Mroczkowska Aleksandra
 17. XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie – trener: Olak Kamil
 18. Zespół Szkół w Strzegomiu – trener: Oleszko-Skiera Agnieszka
 19. Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim – trener: Szymańska Beata
 20. II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – trener: Trzcińska Beata
 21. VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – trener: Wolnik Anna
 22. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie – trener: Wróbel Piotr