XV edycja projektu

Podsumowanie XV edycji projektu „Żyj finansowo!”

30 czerwca 2023 r. zakończono realizację XV edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, który na stałe wpisał się w działalność edukacyjną Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Edycja realizowana w roku szkolnym 2022/2023 objęła swym zasięgiem ponad 650 uczniów z 21 szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia w szkołach

Uczestniczy projektu wzięli udział w 18-godzinnych bezpłatnych warsztatach z zakresu zarządzania finansami osobistymi oraz otrzymali publikację „Żyj finansowo!” opracowaną na potrzeby projektu przez dr. Dariusza Wieczorka. Nauczyciele (trenerzy projektu) przeprowadzili łącznie 378 godzin zajęć warsztatowych w szkołach. W trakcie zajęć młodzież miała okazję zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności m.in. z zakresu planowania finansowego, budżetu, produktów i usług finansowych: kredytowych, oszczędnościowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Warsztaty przeprowadzili doświadczeni nauczyciele podstaw przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych, którzy uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć, zorganizowanym przez SKEF w dniu 7 grudnia 2022 r. Po zakończeniu zajęć uczniowie i nauczyciele otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie i drobny upominek. Zostały również przekazane podziękowania kierowane do dyrekcji szkół za umożliwienie przeprowadzenia zajęć w szkołach.

Global Money Week

Nauczyciele – trenerzy projektu, przy wsparciu SKEF, włączyli się aktywnie do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 (Światowy Tydzień Pieniądza), która w tym roku odbyła się w dniach 20-26 marca pod hasłem „Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość”. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia z zakresu zarządzania finansami osobistymi dla uczniów ze swoich szkół. Młodzież wzięła również udział w organizowanym przez Stowarzyszenie webinarium „Nie daj się! – cyberbezpieczeństwo w sieci, w życiu i w finansach” oraz quizach wiedzy finansowej.

Konkurs dla uczniów

Już po raz jedenasty, w ramach projektu został przeprowadzony konkurs dla uczniów „Żyj finansowo!”. W pierwszym etapie zadaniem jego uczestników było przygotowanie pracy pisemnej, na temat: „Historia i wyzwania przyszłości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Przedstaw etapy rozwoju spółdzielczych kas w Polsce i wskaż, jakie Twoim zdaniem wyzwania stoją przed SKOK w przyszłości. Opisz, jak wyobrażasz sobie kasę, którą chciałbyś zarządzać”. Nauczyciele wytypowali 34 najlepsze ich zdaniem prace, które następnie zostały zweryfikowane przez jury konkursu. Autorzy 10 najwyżej ocenionych prac zostali zakwalifikowani do finału konkursu, który w tym roku odbył się 2-3 czerwca w Warszawie. Finaliści zmierzyli się z przygotowanymi zestawami zadań, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas przygotowywania prac eliminacyjnych, zajęć warsztatowych „Żyj finansowo!” oraz wiedzy ogólnej.

Najlepszym okazał się być uczeń Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy (woj. śląskie) Mateusz Gąska, który uzyskał najwyższy wynik zarówno w eliminacjach, jak i w finale konkursu. Opiekunem merytorycznym zwycięzcy była Pani Agnieszka Chobot. Kolejne miejsca na podium zajęli odpowiednio: Rafał Zając z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu (woj. podkarpackie) i  Krystian Kołodziejczyk z Technicznych Zakładów Naukowych (woj. śląskie). Laureaci zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi: 3 tys. zł za zajęcie I miejsca, 2 tys. zł – II miejsce i 1 tys. zł – III miejsce. Pozostali finaliści otrzymali nagrody rzeczowe. Cała „dziesiątka” otrzymała dodatkowo liczne upominki ufundowane przez sponsorów i partnerów projektu „Żyj finansowo!” oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Podczas wydarzeń finałowych swoją obecnością zaszczycili: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska (UG), Leszek Dudzin (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa), Aleksandra Młodak (SALTUS Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych) i Marta Wereska (Polska Izba Ubezpieczeń). Finał prowadził dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu SKEF.

W trakcie pobytu w Warszawie finaliści wzięli również udział w zajęciach edukacyjnych: warsztatach „Co się stanie, gdy porwą nas kosmici? (prowadzenie: SALTUS Ubezpieczenia), warsztatach „Socjotechnika – co można stracić?” (prowadzenie: NASK Państwowy Instytut Badawczy) oraz warsztatach dotyczących zabezpieczeń stosowanych w polskich banknotów (prowadzenie: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Sponsorzy i partnerzy projektu

Realizacja XV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” była możliwa dzięki hojności, wsparciu i życzliwości sponsorów i partnerów projektu, którymi byli:

 • Fundacja Stefczyka, której Fundatorem jest Kasa Stefczyka,
 • SALTUS Ubezpieczenia,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Dzięki naszym sponsorom i partnerom udział uczniów i nauczycieli w projekcie był bezpłatny, za co składamy im serdeczne podziękowania!

Przygotowała:

Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk – kierownik projektu (e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl)

Finał konkursu „Żyj finansowo!”

3 czerwca 2023 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie odbył się finał konkursu „Żyj finansowo!”. Była to już jedenasta edycja konkursu organizowanego w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Spośród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, do finału została zakwalifikowana dziesiątka uczestników, których prace eliminacyjne zostały najwyżej ocenione przez jury konkursu.

Finał konkursu i towarzyszące mu wydarzenia odbyły się w dniach 2-3 czerwca, zaś zmagania finałowe rozpoczęły się w sobotę 3 czerwca o godz. 9.00 po uroczystym powitaniu Finalistów i ich Opiekunów przez Prezesa Zarządu SKEF – dr. inż. Kazimierza Janiaka.

Na Finalistów czekały zestawy pytań i zadań finałowych sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 18-godzinnych zajęć warsztatowych „Żyj finansowo!”.

Prace finałowe oceniało jury w składzie:

 1. dr Jacek Skoczek – przewodniczący jury
 2. Marta Wereska – członek jury
 3. Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk – członek jury

Zwycięzcą konkursu został Mateusz Gąska, uczeń p. Agnieszki Chobot, z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie (woj. śląskie). Dla Laureata I miejsca przewidziano nagrodę pieniężną w kwocie 3.000 zł. Mateusz uzyskał najlepszy wynik zarówno w eliminacjach, jak i w finale.

Kolejne miejsca na podium zajęli odpowiednio: Rafał Zająć (I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu; woj. podkarpackie; uczeń p. Małgorzaty Krzeszowskiej) zdobywając nagrodę pieniężną w kwocie 2.000 zł i Krystian Kołodziejczyk (Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; woj. śląskie; uczeń p. Agnieszki Chobot) otrzymując nagrodę pieniężną w kwocie 1.000 zł.

Wyniki finału konkursu „Żyj finansowo!”

 1. Mateusz Gąska – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 2. Rafał Zająć – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
 3. Krystian Kołodziejczyk – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 4. Oliwier Biniak – Zespół Szkół w Nakle nad Notecią
 5. Wiktor Hrymak – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
 6. Marta Kubiak – Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie
 7. Weronika Pastuszka – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 8. Zofia Warzybok – XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 9. Maria Januszewska – Zespół Szkół w Nakle nad Notecią
 10. Marcelina Bławat – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

Finaliście, którzy zajęli miejsca IV-X otrzymali nagrody rzeczowe – smartwatche z funkcją płatności zbliżeniowych. Cała „dziesiątka” otrzymała dodatkowo liczne upominki ufundowane przez Organizatora, Sponsorów i Partnerów projektu oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Podczas wydarzeń finałowych swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska (UG), Leszek Dudzin – Dyrektor Generalny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz przedstawicielki Sponsorów projektu i konkursu „Żyj finansowo!” – Aleksandra Młodak (SALTUS Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych) i Marta Wereska (Polska Izba Ubezpieczeń).

W trakcie pobytu w Warszawie finaliści, oprócz zmagań finałowych, wzięli udział w warsztatach „Socjotechnika – co można stracić?” przeprowadzonych przez przedstawicieli NASK Państwowy Instytut Badawczy, warsztatach dotyczących zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych przeprowadzonych przez przedstawiciela Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz warsztatach „Co się stanie, gdy porwą nas kosmici? czyli po co nam ubezpieczenia” przeprowadzonych przez przedstawicielkę SALTUS Ubezpieczenia.

Laureatom i Finalistom konkursu gratulujemy wiedzy oraz życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji, spełnienia marzeń i wiary w swoje możliwości! Dziękujemy za udział w wydarzeniach finałowych😊

Partnerami i Sponsorami konkursu byli: Fundacja Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka, Polska Izba Ubezpieczeń, SALTUS Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Znamy Finalistów konkursu „Żyj finansowo!”

Decyzją Jury z dnia 16 maja 2023 r. do finału zostało zakwalifikowanych 10 uczestników konkursu, których prace eliminacyjne zostały ocenione najwyżej. Lista Finalistów znajduje się na stronie projektu. Z osobami zakwalifikowanymi skontaktujemy się mailowo. Serdecznie gratulujemy!


Żyj finansowo! Konkurs dla uczniów

W ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” corocznie organizowany jest konkurs dla uczniów – uczestników bieżącej edycji projektu, którego celem jest zwiększenie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi oraz z zakresu spółdzielczości finansowej w Polsce wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest dwuetapowy, składa się z eliminacji i finału.

Na etapie eliminacji zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat. Nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują oceny i wyboru najlepszych prac otrzymanych od uczniów, a następnie przesyłają min.1/max. 2 najwyżej ocenione prace konkursowe z każdej grupy projektowej. Z nadesłanych prac, jury konkursu wybiera 10 najlepszych, a ich autorzy zostają zakwalifikowani do finału konkursu, podczas którego rozwiązują zadania finałowe.

Temat tegorocznej pracy konkursowej: „Historia i wyzwania przyszłości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Przedstaw etapy rozwoju spółdzielczych kas w Polsce i wskaż, jakie Twoim zdaniem wyzwania stoją przed SKOK w przyszłości. Opisz, jak wyobrażasz sobie kasę, którą chciałbyś zarządzać”

Praca konkursowa powinna zostać sporządzona indywidualnie przez uczestnika w wersji elektronicznej w formacie Word lub PDF i powinna składać się z min. 3 stron formatu A4 (czcionka Calibri, Arial lub Times New Roman w rozmiarze 12). Praca nie może naruszać praw osób trzecich.

Prace konkursowe wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkolodziejczyk@skef.plTermin przesyłania prac konkursowych upływa 23 kwietnia 2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do finału konkursu zostanie opublikowana na stronie projektu do dnia 17 maja 2023 r. Finaliście zostaną również poinformowani mailowo. Finał konkursu został zaplanowany na 2-3 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi: I miejsce – 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. zł. Finaliści, którzy zajmą miejsca IV-X otrzymają nagrody rzeczowe.

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestniczy XV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Do pobrania:


XV edycja projektu „Żyj finansowo!” 

Szkolenie dla nauczycieli

7 grudnia 2022 r. odbyło się zdalne szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć warsztatowych z uczniami w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele – przyszli trenerzy projektu, którzy w bieżącej edycji projektu przeprowadzą 18-godzinne zajęcia edukacyjne z zakresu zarządzania finansami osobistymi w swoich szkołach. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Agnieszkę Durską (menadżer ds. komunikacji i edukacji, Polska Izba Ubezpieczeń), która przybliżyła uczestnikom zagadnienia dot. ubezpieczeń oraz Katarzynę Kołodziejczyk-Tokarczyk (kierownik projektu, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej).

Realizacja zajęć w szkołach została zaplanowana na okres od 8 grudnia 2022 r. do 26 maja 2023 r.

 

Wyniki rekrutacji nauczycieli do projektu „Żyj finansowo!”

W dniu 18 listopada 2022 r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń nauczycieli do udziału w XV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w projekcie do współpracy zostało zaproszonych 20 nauczycieli.

Do realizacji projektu w roku szkolnym 2022/2023 zostali zakwalifikowani:

 1. Antoszkiewicz-Bajc Agnieszka – V Liceum Ogólnokształcące, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 2. Araszkiewicz Patryk – Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie
 3. Biedrzycka Kamila – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu
 4. Bunalska Monika – Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie
 5. Chobot Agnieszka – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
 6. Czarnecka Dagmara – XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gdyni
 7. Dudek Lidia – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
 8. Fedec Małgorzata – Zespół Szkół w Nakle nad Notecią
 9. Kaczmarczyk Marta – I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
 10. Krzeszowska Małgorzata – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
 11. Łukasiewicz Izabela – I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 12. Machnicka-Zielińska Ewa – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 13. Marciniak Beata – Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu
 14. Mroczkowska Aleksandra – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu
 15. Olak Kamil – XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 16. Pacholec Emilia – Liceum Ogólnokształcące w Iłży
 17. Sojka Mirosława – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
 18. Szymańska Beata – Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim
 19. Wolnik Anna – VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 20. Żurawska Joanna – II Liceum Ogólnokształcące w Rumi

Wszystkim nauczycielom, którzy przesłali zgłoszenia – serdecznie dziękujemy za chęć udziału w projekcie. Z zakwalifikowanymi do projektu nauczycielami skontaktujemy się mailowo.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) w Gdyni zaprasza nauczycieli podstaw przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do udziału w XV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Poszukujemy osób kreatywnych, pełnych pasji, lubiących nowe wyzwania.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) od 25 lat popularyzuje edukację finansową wśród różnych grup wiekowych – od dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym, poprzez młodzież, aż do osób dorosłych, w tym seniorów.

Podejmowane inicjatywy edukacyjne, które mają na celu rozbudzenie świadomości, kształtowanie postaw oraz zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej edukacji finansowej, mają wymiar praktyczny – pozwalają na bardziej świadome funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno-finansowym, kształtują dobre nawyki i wzmacniają kompetencje finansowe.

Istotną grupą objętą zainteresowaniem Stowarzyszenia są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wkraczając w dorosłe „finansowe” życie, szczególnie potrzebują wsparcia w nabyciu umiejętności w obszarze zarządzania finansami osobistymi.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” jest projektem edukacyjnym z zakresu edukacji finansowej obejmującym zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych każdego typu. Celem projektu jest transfer wiedzy i budowanie kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi w sposób przyjazny i praktyczny, przy wykorzystaniu form warsztatowych i w oparciu o nowatorską publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” autorstwa dr. Dariusza Wieczorka oraz scenariusze zajęć w wymiarze 18 godzin lekcyjnych.

Zakres tematyczny publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”:

 1. Rozdział pierwszy – Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa

Planowania finansowe, potrzeba a zachcianka, cele, metoda SMART, rejestr finansów osobistych, fundamentalne zasady postępowania z pieniędzmi, wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową.

 1. Rozdział drugi – Kariera: praca, którą kochasz

Ścieżka kariery, umiejętności pracownicze, dodatkowe świadczenia pracownicze, wpływ wykształcenia na wysokość dochodów, cechy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość.

 1. Rozdział trzeci – Budżet: nie zbankrutuj!

Budżet osobisty, płynność finansowa, dochody (brutto i netto), wpływ obciążeń fiskalnych i obowiązkowych składek na wysokość wynagrodzenia, wydatki, zarządzanie pieniędzmi, zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna), podstawowe narzędzia pomocne w zarządzaniu budżetem osobistym.

 1. Rozdział czwarty – Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu

Oszczędzanie a inwestowanie, wartość pieniądza w czasie, mechanizm składania procentów, zasada 72, ryzyko, stopa zwrotu, dywersyfikacja, inflacja, podatek od zysków kapitałowych, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe.

 1. Rozdział piąty – Kredyt: Kup dzisiaj, zapłać jutro

Kredytowe ABC (istota kredytu, pojęcia związane z kredytem, koszty kredytu, zalety korzystania z kredytu, źródła kredytu), wybrane rodzaje kredytów (kredyt studencki, ratalny, hipoteczny, karta kredytowa), porównywanie ofert kredytowych, historia kredytowa, pytania, które warto zadać przez zaciągnięciem kredytu, odpowiedzialność kredytowa, zadłużenie, plan wyjścia z zadłużenia.

 1. Rozdział szósty – Ubezpieczenie: Twoja ochrona

Istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem, polisa, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, franszyza, koszty ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie samochodu, mienia, na życie, emerytalne, na wypadek niezdolności do pracy, od odpowiedzialności cywilnej), plan ubezpieczeniowy.

W ramach projektu organizowany jest ogólnopolski konkurs dla uczniów „Żyj finansowo!” (uczestników bieżącej edycji projektu). Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji (przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat) i finału, do którego zostaną zakwalifikowani autorzy 10 najwyżej ocenionych prac pisemnych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pieniężne (miejsca I-III), zaś dla pozostałych finalistów – nagrody rzeczowe (miejsca IV-X).

Zakres zadań nauczyciela w projekcie

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów) w wymiarze 18 godzin lekcyjnych z grupą ok. 25 uczniów w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Zajęcia powinny zostać zrealizowany do 26 maja 2022 r. Ponadto, do zadań nauczyciela należy (m.in.).:

 1. Uzyskanie zgody dyrekcji na przeprowadzeniu zajęć w pomieszczeniach szkoły,
 2. Rekrutacja uczniów do projektu (grupa ok. 25-osobowa),
 3. Udział w szkoleniu przygotowującym do przeprowadzenia zajęć w projekcie (w trybie zdalnym).

Szkolenie planowane jest na drugą połowę listopada 2022 r.

 1. Uzyskanie i przekazanie do SKEF pisemnych oświadczeń uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, udział w badaniu ewaluacyjnym, na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych,
 2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wśród uczniów oraz udział w badaniu przeznaczonym dla nauczycieli,
 3. Organizacja I etapu konkursu „Żyj finansowo!”, weryfikacja prac uczniów, wybór i przesłanie do SKEF co najmniej jednej pracy konkursowej (szczegóły dot. konkursu zostaną przekazane w późniejszym czasie),
 4. W przypadku zakwalifikowania się ucznia do finału konkursu, uczestnictwo w II etapie konkursu,
 5. Przygotowanie i przesłanie dokumentacji rozliczeniowej.

Kryteria rekrutacyjne do projektu

Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele podstaw przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych. Jeśli nauczyciel nie spełnia wskazanego kryterium, a chciałby wziąć udział w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. Posiadać wykształcenie ekonomiczne,
 2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponadto, przy wyborze weryfikowana będzie motywacja nauczyciela do udziału w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji finansowej/ekonomicznej/przedsiębiorczej oraz podstawowa wiedza merytoryczna w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Nauczyciel zakwalifikowany do projektu otrzyma:

 1. Publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” i inne materiały,
 2. Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć oraz pomoc przy wdrażaniu i prowadzeniu projektu,
 3. Wynagrodzenie w wysokości 1.600 zł brutto (umowa zlecenia),
 4. Zaświadczenie o udziale w projekcie.

Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, upominek i zaświadczenie udziału w projekcie.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 18 listopada 2022 r. w formie skanu lub zdjęcia na adres: kkolodziejczyk@skef.pl a następnie oryginału na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Żyj finansowo!”. Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk tel. 58 624 98 72, 695-981-036, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Sponsorami i Partnerami XV edycji projektu są:

Fundacja Stefczyka, której głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

SALTUS Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”