Akcja Skarbonka

Trwa kolejna zbiórka „Skarbonka”

 

Przypominamy, że trwa kolejna zbiórka publiczna na rzecz podopiecznych domów dziecka.

Tegoroczna akcja potrwa do końca listopada 2017 roku.  Można ją wesprzeć poprzez złożenie datków do specjalnie oznakowanych skarbon wystawionych w placówkach Kasy Stefczyka na terenie całej Polski.

 

 

Podziękowanie

Podziękowanie

Komunikat

Pragniemy poinformować naszych Darczyńców, że z uwagi na błędy w aplikacji informatycznej na stronie zbiórek publicznych: www.zbiorki.gov.pl pojawiła się tam nieprawdziwa informacja nt. Akcji Skarbonka prowadzonej przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej dot. przekroczenia terminów w zakresie złożenia sprawozdań: z przeprowadzonej zbiórki oraz z rozdysponowania środków zebranych ofiar. Zgodnie z przepisami mieliśmy termin do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki tj. do dnia 19 grudnia 2015 r. na złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki Akcja Skarbonka, co uczyniliśmy.

scan sprawozdania z potw wysłania w terminie

Natomiast na złożenie sprawozdania z rozdysponowania środków zebranych ofiar mamy termin do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli do dnia 31 marca 2016 r.

Z uwagi na nieprawdziwe informacje przygotujemy odpowiednie pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o ich sprostowanie.

Akcja SKARBONKA

Zebraliśmy ponad ćwierć miliona złotych

Zakończyła się kolejna edycja akcji ,,Skarbonka’’. Przez ostatnie siedem lat zebraliśmy wspólnie ponad ćwierć miliona złotych i wyposażyliśmy w sprzęt multimedialno-komputerowy aż 21 domów dziecka.  Potrzeb w tym zakresie jest jednak więcej.

Publiczna zbiórka w ramach akcji ,,Skarbonka’’ jest prowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasę Stefczyka od wiosny 2005 roku.

1

– Akcja jest prowadzona w placówkach Kasy Stefczyka, gdzie ustawione są skarbonki, do których Członkowie Kasy mogą wrzucać datki – mówi Sylwia Koszyk, specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego ze SKEF, koordynator akcji. – Zebrane pieniądze przeznaczamy na zakup sprzętu multimedialno-komputerowego (m.in. notebooki, komputery stacjonarne, oprogramowania, gry edukacyjne). Ostatnio wręczyliśmy takie podarunki podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Jaworowy Start’’ w Jaworze oraz Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

DSCF4368 (2)

Na zdjęciu (od prawej): Monika Marchalewska (SKEF), Dariusz Leński (kierownik oddziału Kasy Stefczyka w Siedlcach), Jan Szerszeń (dyrektor domu dziecka) oraz wychowawcy i podopieczni Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja akcji. Zapraszamy do składania datków do skarbonek. Liczy się każda złotówka, z których składają się poważne sumy. W 2015 roku zebraliśmy kwotę 19 562, 69 zł, a od 2008 r. wyniosła ona łącznie 269 714, 66 zł. Podopieczni w 21 domach dziecka zyskali dzięki temu tak potrzebny w dzisiejszych czasach sprzęt komputerowy.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o wsparcie przy kolejnej akcji ,,Skarbonka’’.

Finał Akcji Skarbonka

Członkowie i klienci Kasy Stefczyka w darze dzieciom z Domów Dziecka

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r., wspólnie z Kasą Stefczyka, prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”.

Akcja charytatywna prowadzona jest w oddziałach SKOK Stefczyka, w których ustawione są skarbony na datki członków i klientów Kasy.

Zgodnie z decyzją nr 249/2013 (DAP-ZZP-632-1-252/2013) Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departamentu Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, kolejny raz przeprowadziło zbiórkę publiczną.

W dniu 11 czerwca 2014 roku, odbyło się otwarcie skarbonek wystawionych w oddziałach Kasy Stefczyka. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i gier edukacyjnych dla podopiecznych z Domów Dziecka objętych zbiórką.

Załącznik nr 6

DO SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

INFORMACJA NA STORNĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ DOTYCZĄCA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

 

 1. Nazwa i siedziba podmiotu przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 81-472,
ul. Legionów 126;

 1. Organ wydający decyzje: Minister Administracji i Cyfryzacji;
 2. Numer decyzji: decyzja nr 249/2013 (DAP-ZZP-632-1-252/2013);
 3. Czas zbiórki: 13 września 2013 roku do 11 czerwca 2014 roku;
 4. Obszar zbiórki: Rzeczypospolita Polska;
 5. Forma zbiórki publicznej: Dobrowolne wpłaty pieniężne do skarbon stacjonarnych umieszczonych w oddziałach SKOK im. Franciszka Stefczyka na terenie całej Polski, dobrowolne wpłaty na specjalny rachunek bankowy;
 6. Cel zbiórki publicznej: Pomoc w edukacji podopiecznym z Domów Dziecka na terenie Polski;
 7. Suma zebranych środków pieniężnych: 16.250,36 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 36/100); 
 8. Przeznaczenie pozyskanych środków finansowych: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek, słuchawek; gier edukacyjnych;
 1. Koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej:

Koszty pokryte ze środków własnych: 798,99 złotych (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt osiem 99/100) – w tym koszty wysłanej korespondencji do wolontariuszy (737,15zł), koszty dojazdu do domów dziecka (42,20zł) oraz koszty związane z zakupem dodatkowej sztuki sprzętu (19,64 zł).

Finał Akcji Skarbonka w 2013 roku

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r., wspólnie z Kasą Stefczyka, prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”.

Akcja charytatywna prowadzona jest w oddziałach SKOK Stefczyka, w których ustawione są skarbony na datki członków i klientów Kasy.

Zgodnie z decyzją nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/)  Ministra Spraw Wewnętrznych, Departament Zezwoleń i Koncesji, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, kolejny raz przeprowadziło zbiórkę publiczną.

W dniu 28 lutego 2013 roku, odbyło się otwarcie skarbonek wystawionych w oddziałach Kasy Stefczyka. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i gier edukacyjnych dla podopiecznych z Domów Dziecka objętych zbiórką.

 

Załącznik nr 7

DO SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ DOTYCZĄCA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

 1. Nazwa i siedziba podmiotu przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 81-472,
ul. Legionów 126;

 1. Organ wydający decyzje: Minister Spraw Wewnętrznych;
 2. Numer decyzji: decyzja nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/);
 3. Czas zbiórki: 22 marca 2012 roku do 15 marca 2013 roku;
 4. Obszar zbiórki: Rzeczypospolita Polska;
 5. Forma zbiórki publicznej: Dobrowolne wpłaty pieniężne do skarbon stacjonarnych umieszczonych w oddziałach SKOK im. Franciszka Stefczyka na terenie całej Polski, dobrowolne wpłaty na specjalny rachunek bankowy;
 6. Cel zbiórki publicznej: Pomoc w edukacji podopiecznym z Domów Dziecka na terenie Polski;
 7. Suma zebranych środków pieniężnych: 44.123,78 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia trzy 78/100 ); 
 8. Przeznaczenie pozyskanych środków finansowych: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek, gier edukacyjnych, przeprowadzenia szkoleń dla podopiecznych domów dziecka z zakresu edukacji finansowej na podstawie projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”;
 9. Koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej:

Koszty pokryte ze środków uzyskanych podczas zbiórki:  831,73 złotych (słownie złotych: osiemset trzydzieści jeden 73/100 ) – koszty dostarczenia sprzętu oraz dojazdu trenerów na szkolenia;

Koszty pokryte ze środków własnych: 161,21 złotych ( słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden 21/100) –  koszty wysyłanej korespondencji do wolontariuszy, koszty administracyjne.