Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Referencje

 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

W dniu 8 października 2014 r. w Sierakowicach, odbyły się warsztaty „Kredyt szansa czy pułapka oraz planowanie i budżet domowy” Warsztaty prowadziła Magdalena Nastrabasz-Janczarska i Madgalena Boryna.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

W dniu 7 października 2014 r. w Choczewie, odbyły się warsztaty „Kredyt szansa czy pułapka oraz planowanie i budżet domowy” Warsztaty prowadziła Magdalena Nastrabasz-Janczarska i Madgalena Boryna.

 

Solidarni Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty 24.09.2014 r.  prowadziła: Ewa Kruk, Iwona Karmasz

 

Biblioteka w Słomnikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty 22.08.2014 r. prowadziła Katarzyna Kołodziejczyk

 

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Projekt „Druga Szansa Gdańska

W dniu 14 stycznia 2014 r. w Gdańsku, odbyły się warsztaty z zakresu „Planowania i Budżetu Domowego” w ramach projektu „Druga Szansa Gdańska”.  Warsztaty prowadziła: Iwona Karmasz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Związek Esperantystów

W dniu 23 maja 2013 r., w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie: „Abc praw konsumenta”. Szkolenie prowadziła Katarzyna Kołodziejczyk i Waldemar Szkiela.

 

 

 

 

 

 

 Kaszubski Uniwersytet Ludowy

W dniach 23 maja oraz 27 maja 2013 r. przeprowadziliśmy warsztaty: „Kredyt – szansa czy pułapka?”, „Planowanie i budżet domowy” dla osób bezrobotnych. Warsztaty przeprowadziła Iwona Karmasz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie

W dniach 13-14 kwietnia 2013 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie „Do czego służy i jak napisać biznesplan” zorganizowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach projektu „Podlasie ma biznes!”. Szkolenie prowadził: Waldemar Kotowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie 21 marca 2013 r. prowadziła Magdalena Głowacka

 

Lubelski Uniwersytet III Wieku filia w Radzyniu Podlaskim

W dniu 14 marca 2013 r. w Radzyniu Podlaskim przeprowadziliśmy szkolenie: „Planowanie i budżet domowy” dla słuchaczy Radzyńskiej Filii Uniwersytetu III Wieku. Szkolenie przeprowadziła Monika Marchalewska i Waldemar Szkiela.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa w Gdyni

W dniu 13 marca 2013 r. w Gdyni Chylonii przeprowadziliśmy szkolenie: „Abc praw konsumenta” dla słuchaczy Klubu Seniora działającego w ramach Stowarzyszenia Świętego Mikołaja w Gdyni. Szkolenie przeprowadziła Magdalena Głowacka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

W dniu 14 marca 2013 r. w Gizycku przeprowadziliśmy szkolenie: „Planowanie i budżet domowy” dla rodziców uczniów ww. szkoły. Szkolenie przeprowadziła Magdalena Boryna.

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Linia

SKEF był głównym partnerem podczas realizacji projektu Biblioteki Publicznej Gminy Linia „Idziemy na zakupy”. W ramach projektu przeprowadzone zostały 4 szkolenia w następujących modułach:

9 maja 2013 r. Gdynia – „Składamy reklamację” – przeprowadziła Magdalena Boryna i Iwona Karmasz;

26 kwietnia 2013 r. Strzepcz – „Zakupy w sieci” – przeprowadziły Iwona Karmasz i Magdalena Głowacka;

19 marca 2013 r. Gdynia – „Jak działa reklama” – przeprowadziła Magdalena Nastrabasz-Janczarska;

25 lutego 2013 r. Strzepcz – „Podejmowanie decyzji konsumenckich” – przeprowadziły Ewa Kruk i Magdalena Boryna.

 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

W dniu 30 stycznia 2013 r. w Mierzynie przeprowadzono warsztaty na temat: Kredyt – szansa czy pułapka?” dla osób bezrobotnych. Warsztaty przeprowadziła Iwona Karmasz i Magdalena Nastrabasz-Janczarska.

W dniu 23 stycznia 2013 r. w Mierzynie przeprowadzono warsztaty na temat: „Planowanie i budżet domowy” dla osób bezrobotnych. Warsztaty przeprowadziła Ewa Kruk i Magdalena Boryna.

 

 

 

 

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku

Dnia 6 grudnia 2012 r. w Gdańsku przeprowadziliśmy warsztaty „Kredyt – szansa czy pułapka” dla podopiecznych Klubu Seniora, działającego przy Centrum Wsparcia Caritas „Na Dolnej” w Gdańsku.Warsztaty przeprowadziła Iwona Karmasz.

Dnia 5 grudnia 2012 r. w Gdańsku przeprowadziliśmy warsztaty pt. „Jak bezpiecznie korzystać z wybranych usług i produktów finansowych” dla słuchaczy Klubu Seniora, działającego przy Centrum Wsparcia Caritas „Na Dolnej” w Gdańsku. Warsztaty przeprowadziła Magdalena Głowacka.

Dnia 29 listopada 2012 r. w Gdańsku przeprowadziliśmy warsztaty pt. „ABC praw konsumenta” dla uczestników Klubu Seniora, działającego przy Centrum Wsparcia Caritas „Na Dolnej” w Gdańsku. Warsztaty przeprowadziła Magdalena Boryna.

 

 

 

 

 

 

 

Mali bracia Ubogich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie odbyło się 13 sierpnia 2012 r. w Warszawie, prowadzący: Katarzyna Kołodziejczyk, Waldemar Szkiela

 

 

ZSKPiG nr 4 w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie 14.06.2011 r. prowadziły: Magdalena Boryna, Ewa Kruk

Biblioteka Publiczna Gminy Linia

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Od złotówki do miliona”. Szkolenie prowadziła: Ewa Kruk, Magdalena Boryna, Katarzyna Kołodziejczyk.