Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Krajowa sieć ODFiK

Projekt o nazwie „Krajowa Sieć Ośrodków doradztwa Finansowego i Konsumenckiego” realizowany był w ramach programu p.n. „Wsparcie działalności pozarządowych organizacji konsumenckich”, linia budżetowa PL2004/016-829.02.04.04, na podstawie: Umowy  finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu Środki Przejściowe 2004  „Wsparcie działalności pozarządowych organizacji konsumenckich” nr 6263/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.02.04/Kon/05 .

Projekt „Krajowa sieć…” został finansowany ze środków programu „Granty dla konsumenckich organizacji pozarządowych” , zarządzanego przez Fundusz Współpracy jako jednostki finansująco – kontraktującej. Środki na jego finansowanie pochodzą z programu Transition Facility 2004, linia budżetowa: PL2004/016-829.02.04.04. W ramach projektu obok istniejących utworzono nowe Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w następujących miastach Polski: Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin i Bydgoszcz.
Celem programu „Granty dla konsumenckich organizacji pozarządowych” było wspieranie niezależnych i reprezentatywnych organizacji konsumenckich, które dysponują niezbędnym doświadczeniem i znajomością problematyki konsumenckiej oraz są w stanie prowadzić rozległe i złożone działania. Program ten, wpisał się w szerszą politykę UOKiK, która przygotowuje system ochrony konsumentów w Polsce, do włączenia w system europejski. Celem projektu, było nie tylko zwiększenie dostępności konsumentów do usług specjalistycznej pomocy i doradztwa w zakresie nadmiernego zadłużenia poprzez rozbudowę Krajowej Sieci Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, ale też wzmocnienie ich funkcji doradczych i informacyjnych. Osoby z grupy docelowej zostały objęte bezpośrednimi formami bezpłatnej pomocy (poradnictwo i doradztwo) oraz wsparciem ze strony doradców i współpracujących z nimi prawników, w rozwiązywaniu problemów nadmiernego zadłużenia oraz skutków nie wywiązywania się z umów finansowych.

 

Rezultaty projektu „Krajowa Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego”

 • Zostało uruchomionych 5 nowych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego oraz przeszkolonych 23 pracowników – Doradców;
 • Zostało wydanych 100.000 ulotek i 500 plakatów;
 • Przeprowadzono kampanię promocyjną;
 • Opracowano interaktywną stronę internetową www.odfik.skef.pl;
 • Zaprojektowano, przetestowano i wdrożono system ewidencji danych o udzielonej pomocy;
 • Bezpośrednią pomoc otrzymało 2597 osób ( porady udzielone w bezpośrednim kontakcie z klientem, drogą korespondencyjną i telefoniczną);
 • Udzielono 4 362 porad mailowych;
 • 1930 osób otrzymało informacje dotyczące praw konsumenta za pośrednictwem strony www;
 • Nawiązano współpracę z lokalnymi partnerami;
 • Wydrukowano „Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie edukacji finansowej i pomocy dla osób nadmiernie zadłużonych”.

 

WNIOSKI   Z   REALIZACJI   PROJEKTU „KRAJOWA SIEĆ  ODFIK”

 • Istnieje niezbędna potrzeba rozwoju sieci placówek świadczących bezpłatne porady dla osób nadmiernie zadłużonych i wykluczonych społecznie;
 • Promocja  działań pomocowych powinna skupić się na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi partnerami;
 • Brak prawnych rozwiązań powoduje negatywne reakcje klientów;
 • Rośnie znaczenie rozpowszechniania edukacji finansowej dla każdej grupy wiekowej.