Świadomy i odpowiedzialny młody konsument

Realizacja projektu „Świadomy i odpowiedzialny młody konsument” rozpoczęła się we wrześniu 2006 roku.
Celem projektu było wykształcenie świadomych swoich praw i obowiązków młodych konsumentów należących do różnych grup wiekowych, wypracowanie materiałów edukacyjnych adresowanych do młodzieży oraz stworzenie zespołu trenerów z całej Polski, mogących świadczyć profesjonalne usługi edukacyjne dla młodych ludzi z zakresu praw konsumentów.

Grupy docelowe, do których SKEF adresowany był projekt, to młodzi konsumenci, uczennice i uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjów z terenu całej Polski oraz, pośrednio, także ich koleżanki, koledzy, znajomi, rodzice oraz rodzeństwo.

Główne działania projektu to: wybór i rekrutacja trenerów z terenu całego kraju i ich kompleksowe przeszkolenie przez specjalistów krajowych i zagranicznych (zespół ekspertów projektu – z zakresu prawa i ochrony konsumenta, ekonomii i pedagogiki).

Zostały opracowane dwa rodzaje broszur informacyjno-edukacyjnych z zakresu problematyki ochrony konsumenta:
– jeden kierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych (pobierz),
– drugi zaś kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych (pobierz).

Po zakończeniu projektu zostały wprowadzone zmiany do powyższych broszur z uwagi na to, iż pierwotne wersje zawierały nieprecyzyjne sformułowania, które mogły wprowadzać w błąd co do rzeczywistych praw konsumentów. Lista wprowadzonych poprawek (pobierz).

Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodych konsumentów z aktywnym udziałem młodzieży. Zajęcia przeprowadzone zostały w 156 szkołach na terenie całego kraju. Łączna liczba uczniów w nich uczestniczących to 11 631. 

Projekt zakończyła konferencja podsumowująca realizację przedsięwzięcia i stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Projekt został zakończony 30 czerwca 2007 roku