VIII edycja Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

 

 

VIII edycja konkursu ekonomicznego Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów rozpoczęła się w marcu 2013 r. Tematem było: „Bezpieczne pożyczanie i kredytowanie. Świadome budowanie pozytywnej historii kredytowej”. W konkursie udział wzięło 971 uczniów. Spośród nich wyłoniono 12 najlepszych prac, których autorów zaproszono na wielki finał.

W dniu 1 czerwca 2013 roku, w gdańskim Sobieszewie odbył się finał VIII edycji konkursu. 

 

 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców:

I miejsce – Stanisław Matuszewski – woj. mazowieckie (Gimnazjum nr 5, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo)

II miejsce – Michał Święch – woj. podkarpackie (Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Stępina 54, 38-125 Stępina)

 

III miejsce – Szymon Gasz – woj. opolskie (Publiczne Gimnazjum, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice)

 

 

Wyróżnienia zostały przyznane następującym uczestnikom:

Anita Froń – woj. śląskie (Gimnazjum w Jasienicy, ul. Strumieńska 271, 43-385 Jasienica)
Dominika Gibek-  woj. lubuskie (Gimnazjum nr 6, ul. F. Chopina 18 A, 65-001 Zielona Góra)
Agata Michalska  – woj. łódzkie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 24, 96-230 Biała Rawska)

Pozostali uczestnicy finału:

Anna Jasińska –  woj. lubelskie (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm)

Sylwia Konopka –  woj. podlaskie (Gimnazjum w Zawadach, ul. Kościuszki 2, 16-075 Zawady )
Aleksander Parys –  woj. kujawsko-pomorskie (Gimnazjum Publiczne w Chodczu, ul. Waryńskiego 20, 87-860 Chodecz)
Magdalena Pietrzak –  woj. łódzkie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 24, 96-230 Biała Rawska)

Joanna Przyborek –  woj. łódzkie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 24, 96-230 Biała Rawska)
Marta Urgacz –  woj. wielkopolskie (Gimnazjum Dwujęzyczne, ul. Poznańska 11, 63-100 Śrem)

Laureatom konkursu gratulujemy!

 

Wszystkim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i osobom towarzyszącym serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie oraz mile spędzony czas!
Serdeczne podziękowania składamy jury konkursu w składzie: Pani prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska – przewodnicząca jury, Pani Agnieszka Gontarek – Biuro Informacji Kredytowej S.A. – członek jury, Pan dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF – członek jury.

Swoją obecnością zaszczycili nas również:

Pani Magdalena Gronek – pełnomocnik Stefczyk Finanse-Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Pani Joanna Charlińska – Dyrektor Departamentu Rynku Konsumentów  Biura Informacji Kredytowej S.A., Pan Maciej Duszczyk – Dyrektor Departamentu Rynku Bankowego Biura  Informacji Kredytowej S.A.

Specjalne podziękowania należą się Partnerowi Strategicznemu oraz Sponsorowi konkursu – Biuru Informacji Kredytowej S.A.

Serdeczne podziękowania składamy również Patronom Honorowym konkursu– Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Dzięki okazanej życzliwości, wsparciu i współpracy mogliśmy kontynuować popularyzację wiedzy ekonomicznej wśród gimnazjalistów. Poza konkursem finaliści mieli okazję uczestniczyć w warsztatach nt. budowania pozytywnej historii kredytowej, grach i zabawach outdoorowych oraz  pożegnalnej kolacji przy muzyce.
Dziękujemy także Patronowi Medialnemu: Apelli S.A. i Gazecie Bankowej, które realizując materiał poświęcony konkursowi przyczynili się do jego historycznego zapisu.

Konkurs nie odbyłby się bez wsparcia finansowego, merytorycznego oraz organizacyjnego naszych pozostałych Partnerów i Sponsorów: Fundacji im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia, Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Ecco Holiday Sp. z o.o., SKOK im. St. Adamskiego.
Serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy wszystkich za rok!

W tegorocznej edycji nagrodę specjalną dla nauczyciela otrzymał Pan:

Krzysztof Kopka z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej   

Nagrody dla szkół najliczniej reprezentowanych w konkursie otrzymują:

  1. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Stubnie, 37-723 Stubno, woj. podkarpackie;
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Sokolniki 76, 42-320 Niegowa, woj. śląskie.

 

Partner strategiczny konkursu: Biuro Informacji Kredytowej S.A. (www.bik.pl)

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (www.skok.pl)

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” (www.kochampodlasie.pl)

Pozostali partnerzy i sponsorzy:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka (www.kasastefczyka.pl)

SKOK Ubezpieczenia (www.skokubezpieczenia.pl)

Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. (www.tzskokska.pl)

Ecco Holiday Sp. z o.o. (www.eccoholiday.com)

SKOK im. St. Adamskiego (www.skokadamskiego.pl)

Patronat medialny nad konkursem objęła Apella S.A. http://www.apella.com.pl/ i Gazeta Bankowa http://gb.pl/