XV edycja

Finał konkursu XV edycji „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Celem konkursu jest edukacja finansowa młodzieży.

Od 2006 roku, w piętnastu edycjach konkursu wzięło udział ponad 11 tysięcy uczniów z całej Polski. W bieżącej edycji z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce i związane z tym obostrzenia sanitarno-epidemiczne nie było możliwe przeprowadzenie finału konkursu w formule stacjonarnej w Warszawie, dlatego też dokonaliśmy zmiany formuły finału konkursu na zdalną.

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W ramach XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” wpłynęły 104 prace konkursowe uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski (przy czym 1 praca konkursowa z przyczyn formalnych nie została przyjęta do dalszej oceny). Do finału zostało zakwalifikowanych 15 osób.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów i partnera konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem objął:

1. Narodowy Bank Polski
2. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Patronat medialny nad konkursem objęły:

1. Gazeta Bankowa
2. „Sieci”
3. Portal „wGospodarce.pl”
4. Telewizja „wPolsce.pl”

 

Partner projektu to:

1. Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka

 

Podczas udziału w dwudniowym finale konkursu finaliści wzięli udział w prelekcjach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone przez:

  • Panią Annę Brzyską – przedstawiciela Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,
  • Panią Alinę Bączar-Bednorz Wiceprezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Pana Sławomira Fala i Pana Jacka Barwickiego przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe i interesujące wystąpienia, które przybliżyły uczestnikom tematykę konkursu.

Wyniki finału XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

W wyniku przeprowadzonego finału konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” Jury konkursowe w składzie:

  1. Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Jury
  2. Dr inż. Kazimierz Janiak – Członek Jury
  3. Ewa Kruk – Członek Jury
  4. Joanna Kobus – Michalewska – Członek Jury

Wśród  14 Finalistów (1 osoba z przyczyn zdrowotnych nie wzięła udziału w finale konkursu) wyłoniło trzech laureatów konkursu:

1 miejsce i nagrodę w kwocie 3000,00 zł przyznano Aleksandrowi Skoniecznemu z liczbą punktów 96;

2 miejsce i nagrodę w kwocie 2000, 00 zł przyznano Michałowi Gomółce z liczbą punktów 91;

3 miejsce i nagrodę w kwocie 1000, 00 zł przyznano Wiktorii Łopatce z liczbą punktów 90.

Pozostali finaliści konkursu zajęli kolejne miejsca (w nawiasie liczba zdobytych punktów):

4 miejsce – Magdalena Curyło (78);

5 miejsce – Andżelika Drygała (76);

6 miejsce – Aleksander Wójcik (75);

7 miejsce – Teodor Madaj (73);

8 miejsce – Adam Dybowski (70);

9 miejsce – Maja Jędrzejczyk (64);

10 miejsce – Sebastian Smoter (52) (czas przesłania 11:08);

11 miejsce – Piotr Czernichowski (52) (czas przesłania 11:23);

12 miejsce – Mateusz Kaczak (50);

13 miejsce – Szymon Lipka (45);

14 miejsce – Gabriela Dudek (37);

Nagrodę specjalną w kwocie 1000,00 zł dla nauczyciela, którego uczniowie przesłali największą liczbę prac ocenianych powyżej 65 pkt. i kompletnie wypełnionych w częściach A i B przyznano Panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach.   

Wszystkim uczestnikom finału serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!

Warto znać historię swojego kraju i pieniądza! Finał XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

opublikowano: 9 grudnia 2020

Jaka jest historia pieniądza w Polsce? Co dało naszemu państwu powołanie do życia Narodowego Banku Polskiego? Jak działa giełda? Te i wiele innych zagadnień było tematem tegorocznej, XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów, przygotowanej, jak co roku, przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

5 grudnia 2020 r. miał miejsce finał XV edycji Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, jednak, z powodu sytuacji pandemicznej, tegoroczna edycja nie mogła odbyć się stacjonarnie lecz organizator podjął decyzję o zdalnym rozstrzygnięciu finału. Bieżąca edycja konkursu realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów
i partnera konkursu, którym Stowarzyszanie składa serdeczne podziękowania.

Patronat honorowy nad konkursem objęły:

Narodowy Bank Polski

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa

Patronat medialny nad konkursem objęły:

Gazeta Bankowa, Sieci, portal wGospodarce.pl, telewizja wPolsce.pl

Partner projektu to:  

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka.

„Tegoroczna edycja odbywała się w warunkach nietypowych, bo w warunkach pandemii. W związku z tym konkurs był wielokrotnie zagrożony… pandemia spowodowała zawieszenie edukacji stacjonarnej w szkołach co wpłynęło na konkurs.” – mówi nam Prezes SKEF dr inż. Kazimierz Janiak: „Wystąpiliśmy do NBP o możliwość przesunięcia projektu, co spotkało się ze zrozumieniem i zostało zaakceptowane. W grudniu 2020 r. druga fala pandemii także uniemożliwiła nam stacjonarną realizację konkursu. Ostatecznie konkurs odbył się w formie zdalnej i bardzo nas to cieszy.”  Jak dodał Prezes dla władz SKEF fakt, iż finał jednak odbył się to duża radość, gdyż stanowiło to ogromne wyzwanie. „To było nowe doświadczenie” – mówi Kazimierz Janiak.

Prezes Stowarzyszenia wskazał jednak na wpływ jaki na konkurs miał fakt zdalnej organizacji finału: „W tym roku udział wzięły 103 osoby, co jest mniejszą liczbą niż w ubiegłych latach. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy wzięli udział w konkursie nie reprezentowali wysokiego poziomu wiedzy ekonomicznej!”

A czego dotyczyła tegoroczna edycja? W tym roku temat konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020”. Młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych faktów, jak również zrozumieć szereg mechanizmów, które rządzą polską gospodarką. Wszystko to w niełatwych przecież, pandemicznych warunkach!

Jednak te warunki nie wpłynęły na podejście uczestników do przygotowań. Wręcz przeciwnie! Jak wskazuje prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca jury: „Młodzież zdała egzamin z „obsługi”, tego, że potrafiła tak sprawnie się z nami połączyć
i komunikować. To były warunki dodatkowego stresu, w związku z tym chciałam podkreślić, że mamy wspaniałą młodzież”.

Sami uczestnicy jednak w rozmowie wskazywali, iż pandemiczne obostrzenia miały dla nich… pozytywny wpływ! „Lockdown raczej pomógł mi w przygotowaniach, więcej czasu spędziłem w domu to mogłem się pouczyć” – mówi zwycięzca tegorocznej edycji, Aleksander Skonieczny, uczeń Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce, dodając, iż w jego ocenie tematyka nie była łatwa, jednak poświęcił sporo czasu na naukę, dzięki czemu udało mu się zdobyć pierwsze miejsce.

„Pytania nie należały do najłatwiejszych” – mówi nam Wiktoria Łopatka, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim, laureatka trzeciego miejsca w Mistrzostwach: „Wymagały skupienia i rozległej wiedzy”. Mimo to, jak wskazuje laureatka możliwość powiększenia wiedzy ekonomicznej to największa zaleta konkursu. „Tematy bardzo mnie zaciekawiły” – wskazała – „Od zawsze interesowałam się ekonomią”.

Podobnego zdania jest laureat drugiej nagrody, Michał Gomółka, ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze. Jak wskazuje uczestnik: „Konkurs na pewno zainteresował mnie ekonomią, ale też są to tematy przydatne w życiu codziennym. Warto znać historię swojego kraju, warto znać historię pieniądza i warto o nim sporo wiedzieć, zwłaszcza teraz!” „Teraz” czyli w okresie pandemii i możliwego kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez koronawirusa.

Zgodnie z regulaminem XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B. Nagroda została przyznana panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach. I to właśnie o tym niełatwym czasie opowiedział nam wyróżniony nauczyciel: „Edukacja ekonomiczna w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, zaś formuła konkursu skłania do zdobywania wiedzy! Ponadto nagrody przewidziane przez organizatorów są tak atrakcyjne, że automatycznie konkurs cieszył się zainteresowaniem. Ogromne uznanie dla Stowarzyszenia, bo mają duży wkład w edukację młodzieży” – mówi Dobrosielski, i dodaje: „Obecna sytuacja pokazała nam jak istotne jest by ludzie, nie tylko młodzi, wiedzieli skąd biorą się pieniądze i jak to wpływa na kryzys gospodarczy. Obecne czasy są odpowiednim momentem na zintensyfikowanie działań na rzecz edukacji.”

Podczas finału konkursu uczestnicy wzięli udział także w prelekcjach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone przez:

– Panią Annę Brzyską – przedstawiciela Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,

– Panią Alinę Bączar-Bednorz Wiceprezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych,

– Pana Sławomira Fala i Pana Jacka Barwickiego przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Swoimi wystąpieniami prelegenci w ciekawy i  interesujący sposób przybliżyli uczestnikom tematykę konkursu.

Choć sytuacja epidemiczna nie sprawia nikomu komfortu to jedno jest pewne – SKEF nie ustanie w działaniach na rzecz edukowania młodzieży!

Arkady Saulski

https://wsieciprawdy.pl/warto-znac-historie-swojego-kraju-i-pieniadza-final-xv-edycji-mistrzostw-polski-mlodych-ekonomistow-pnews-4590.html

https://wgospodarce.pl/informacje/89328-warto-znac-historie-swojego-kraju-i-pieniadza-final-xv-edycji-mistrzostw-polski-mlodych-ekonomistow

https://www.gb.pl/final-xv-edycji-mistrzostw-polski-mlodych-ekonomistow-pnews-3916.html

 

Lista finalistów XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

„Rola i misja Narodowego Banku Polskiego.

Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020”.

Do udziału w finale konkursu, zakwalifikowały się następujące osoby:

 

Curyło Magdalena Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku, województwo pomorskie
Czernichowski Piotr Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie, województwo zachodniopomorskie
Drygała Andżelika Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie, województwo mazowieckie
Dudek Gabriela PSP z oddziałami sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, województwo opolskie
Dybowski Adam Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, województwo lubelskie
Gomółka Michał Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze, województwo małopolskie
Jędrzejczyk Maja Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie, województwo kujawsko-pomorskie
Kaczak Mateusz Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze, województwo małopolskie
Lipka Szymon Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Fryderyka Chopina w Katowicach, województwo śląskie
Łopatka Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim, województwo wielkopolskie

 

 

Madaj Teodor Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach, województwo śląskie
Skonieczny Aleksander Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce, województwo mazowieckie
Smoter Sebastian Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie, województwo opolskie
Szeląg Julia Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, województwo kujawsko-pomorskie
Wójcik Aleksander Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Fryderyka Chopina w Katowicach, województwo śląskie

 

Zgodnie z regulaminem konkursu „XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów” przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Nagroda została przyznana Panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach.

Wszystkim finalistom oraz nagrodzonemu nauczycielowi serdecznie gratulujemy!!!