Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną, popularyzuje edukację finansową.

W ramach swoich celów statutowych Stowarzyszenie powołało do życia:

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego

Bezpłatna pomoc dla każdego zadłużonego

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie w Gdyni i Białej Podlaskiej udzielają bezpłatnej, poufnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego. ODFiK-i zapewniają pomoc każdemu, kto ma problemy finansowe oraz potrzebuje porady prawnej, bez względu na status majątkowy czy społeczny. Naszymi klientami są przede wszystkim osoby z nadmiernym zadłużeniem, które mają trudności w spłacie zobowiązań finansowych.

Upadłość konsumencka

Ponadto prowadzimy witrynę Pogotowie dla zadłużonych www.pogotowiedlazadluzonych.pl  dedykowaną osobom, które chcą złożyć wniosek o upadłość konsumencką.  Pomagamy zadłużonym w przygotowaniu takich wniosków.

Kontakt z Ośrodkami

Konsument może uzyskać poradę poprzez kontakt ze specjalistą w biurze ODFiK, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie lub telefonicznie. Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy podczas wizyty w Ośrodku należy wcześniej umówić się ze Specjalistą ODFiK. Dla osób pragnących otrzymać poradę drogą elektroniczną zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza:

   Pobierz Formularz

Po wypełnieniu formularza prosimy o przysłanie go e-mailem do wybranego Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni lub Białej Podlaskiej.