Stopka


O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej powstało z przekonania o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych. Udzielamy porad prawno-finansowych i konsumenckich, edukujemy najmłodszych, inicjujemy i organizujemy różne form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej.

OBSERWUJ NAS