XVIII edycja MPME

Ruszyła XVIII edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”Już po raz osiemnasty Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje konkurs ekonomiczny dla młodzieży „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością zagadnień ekonomiczno-finansowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Przewidziano również nagrodę pieniężną dla nauczyciela.Weź udział w konkursie – zapoznaj się z regulaminem, rozwiąż zadania konkursowe.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII do udziału w XVIII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „100-lecie polskich reform gospodarczych źródłem edukacji ekonomicznej”. Celem Konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie tematyki konkursowej tj: 100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego, 100-lecie polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce – nagroda pieniężna 3 000 zł, II miejsce – nagroda pieniężna 2 000 zł, III miejsce – nagroda pieniężna 1 000 zł. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla nauczyciela.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • zapoznać się z regulaminem konkursu XVIII edycji „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnych odpowiedzi na pytania i zadania konkursowe,
 • przesłać formularz zgłoszeniowy z pytaniami i zadaniami konkursowymi za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126 do dnia 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do biura Organizatora) z dopiskiem na kopercie „Konkurs MPME”.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 10-12 uczestników, których prace będą najwyżej ocenione. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie XVIII edycji konkursu MPME.

Pliki do pobrania:

Zakres tematyczny uwzględnia następujące zagadnienia:

Władysław Grabski (1923-1925), reformy Władysława Grabskiego, reforma walutowa z 1924 r., reforma skarbowa, złoty polski (od 1924 r.), marka polska, utworzenie Banku Polskiego S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Bank Polski, edukacja ekonomiczna, kryzys, inflacja, hiperinflacja, pieniądz, denominacja, moneta, banknot.

Polecamy zapoznanie się z dodatkowymi materiałami:

 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240040028
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240070065
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240340351
 4. Czas pieniądza – Historia polskiego złotego
  https://vod.tvp.pl/programy,88/czas-pieniadza-odcinki,302693/odcinek-3,S01E03,302865
 5. Czas pieniądza – Niepodległa i jej gospodarka
  https://vod.tvp.pl/programy,88/czas-pieniadza-odcinki,302693/odcinek-5,S01E05,342519
 6. Historia złotego
  https://www.youtube.com/watch?v=R411jyRT2KI
 7. Śladami złotego
  https://www.youtube.com/watch?v=EHukyAGd-mw
 8. Reformy Grabskiego
  https://vod.tvp.pl/programy,88/nowe-ateny-odcinki,274026/odcinek-0,S01E00,276585
 9. Działalność emisyjna NBP – historia polskiego złotego
  https://www.youtube.com/watch?v=zs9KjwgVJcg
 10. Polski złoty. Krótka historia
  https://www.youtube.com/watch?v=UHwbbwtaziM
 11. Bankoteka. Dzieje złotego. https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0020/215552/bankoteka_dzieje_zlotego.pdf
 12. Gospodarczy Dekalog Niepodległej Polski Reforma Grabskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=IPZDAkDPcP8
 13. https://www.skef.pl/zarys-historii-polskiego-pieniadza/
 14. Bankoteka. Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju
  https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0006/77919/bankoteka-specjalne-2.pdf
 15. https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0010/188317/Bankoteka_14.pdf
 16. https://dzieje.pl/aktualnosci/reforma-walutowa-i-utworzenie-banku-polskiego-sa
 17. https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/408-reforma-walutowa-wladyslawa- grabskiego-ktora-uratowala-polske
 18. https://nbp.pl/publikacje/dzialalnosc-nbp/historia-bankowosci-centralnej-w-polsce/
 19. Wojciech Morawski – Władysław Grabski polityk, mąż stanu, reformator
  https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/05/grabski_ksiazka.pdf
 20. Cecylia Leszczyńska – Zarys historii polskiej bankowości centralnej
  https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/11/zarys-historii-polskiej-bankowosci-centralnej-1.pdf
 21. Władysław Grabski – Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925)
  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dwa-lata-pracy-u-podstaw-panstwowosci-naszej.html
 22. https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D1HbfxRKb
 23. Dokonania pierwszych lat odbudowy: Filmy: reformy Władysława Grabskiego i E. Kwiatkowskiego cz.1 i cz.2
  https://zpe.gov.pl/a/film–sprawdz-sie/D16c0dYLD
 24. Lekcja: Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego, a współczesne wyzwania https://www.youtube.com/watch?v=ugmwc3BERUU
 25. https://wnet.fm/2017/12/20/glebokie-reformy-gospodarcze-wladyslawa-grabskiego-pietnasta-audycja-cyklu-fortuna-kolem-sie-toczy/
 26. https://forsal.pl/artykuly/1121751,silny-zloty-wlasnymi-silami.html
 27. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2300431,polski-zloty-zamiast-marki-czyli-historia-zlotowki
 28. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/548894,wladyslaw-grabski-premier-w-czasie-wojny-polskobolszewickiej
 29. https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,wydarzenia,928,zloty_polski.html?u=os_czasu.html
 30. https://historia.org.pl/2021/10/31/historia-inflacji-i-hiperinflacja-w-przedwojennej-polsce-ceny-miesiecznie-rosly-o-360-a-placono-milionami/
 31. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/1110859,reforma-monetarna-wladyslawa-grabskiego
 32. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2769211,Denominacja-zlotego-wyzsza-sztuka-liczenia
 33. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/18/1/1/co_warto_wiedziec_o_inflacji.pdf
 34. https://ree2024.pl/
 35. https://nbp.pl/edukacja/slownik/
 36. https://dzieje.pl/aktualnosci/95-lat-temu-powolano-drugi-rzad-wladyslawa-grabskiego
 37. https://nbp.pl/banknoty-i-monety/banknoty-obiegowe/

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (www.skef.pl)

Patronat  :

Narodowy Bank Polski (https://nbp.pl/)
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (www.skok.pl)

Patronat medialny:

Gazeta Bankowa (www.gb.pl)
Tygodnik „Sieci” (www.sieciprawdy.pl)
Portal „wGospodarce.pl” (www.wgospodarce.pl)
Telewizja wPolsce.pl (www.wpolsce.pl)

Partnerzy:

Fundacja Alior Banku (https://fundacja-alior.pl/)
Saltus Ubezpieczenia (www.saltus.pl)
Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych (www.fwuw.pl)

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Karmasz
tel. 58/624-98-76
e-mail: ikarmasz@skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Archiwalne materiały z poprzednich lat: