Zaciągając kredyt, na kilka lub kilkanaście lat, trudno jest przewidzieć, co może się wydarzyć w trakcie trwania umowy kredytowej. Utrata pracy, wypadek, długotrwała choroba – to tylko nieliczne przykłady zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań, a konsekwencje zaprzestania spłaty są nieprzyjemne i dotkliwe. Dlatego należy podjąć natychmiastowe działania, które pozwolą nam ich uniknąć. Poniżej prezentujemy przykładowe działania, jakie należy podjąć, a także jakich unikać, w sytuacji pojawienia się problemów ze spłatą kredytu.

Nie chowaj głowy w piasek

Gdy pojawią się trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z kredytodawcą, a następnie wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu. Unikanie kontaktu, tylko pogorszy naszą, i tak już poważną, sytuację. Nasza bierna postawa może zostać zinterpretowana przez kredytodawcę, jako brak dobrej woli i chęci wypracowania porozumienia, co w konsekwencji skutkować może wypowiedzeniem umowy kredytowej i rozpoczęciem czynności windykacyjnych, a następnie dochodzeniem roszczenia na drodze sądowej i egzekucją komorniczą. Zrób wszystko, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.

Doprowadź do restrukturyzacji zadłużenia

Restrukturyzacja ma na celu zmianę warunków spłaty zobowiązania, ustalonych pierwotnie w umowie kredytu. Kredytobiorca, ubiegający się o restrukturyzację kredytu, powinien złożyć odpowiedni wniosek, ze wskazaniem okoliczności, które doprowadziły do zmiany jego sytuacji finansowej lub uniemożliwiają mu spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające fakty, na które powołano się we wniosku. Niektóre instytucje finansowe posiadają gotowe formularze wniosku o restrukturyzację.

Najczęściej restrukturyzacja zadłużenia przyjmuje jedną z poniższych form:

 • wydłużenie okresu kredytowania, które skutkuje zmniejszeniem wysokości raty kredytu,
 • czasowe zawieszenie spłaty rat kredytowych, w części kapitałowej lub w całości raty – rozwiązanie stosowane w przypadku przejściowych problemów finansowych,
 • konsolidacja zobowiązań, polegająca na spłacie wszystkich posiadanych zobowiązań, a w konsekwencji posiadanie tylko jednego kredytu – rozwiązanie stosowane w przypadku osób posiadających więcej niż jedno zobowiązanie kredytowe.

Poszukaj oszczędności

Dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową. Doskonałym narzędziem efektywnego zarządzania finansami jest miesięczne zestawienie przychodów i wydatków, czyli budżet domowy. Podczas jego analizy może okazać się, że niektóre kategorie wydatków możemy ograniczyć, a nadwyżki z powodzeniem przeznaczyć na spłatę raty kredytu.

Unikaj zaciągania drobnych pożyczek na spłatę istniejących długów

Częstym błędem, jaki popełniają kredytobiorcy, którzy nie posiadają wystarczających środków na spłatę bieżących rat kredytu, jest zaciąganie drobnych, krótkoterminowych pożyczek, z przeznaczeniem na pokrycie jednej lub kilku rat istniejącego zobowiązania. Na dłuższą metę takie działanie jest nieskuteczne, gdyż po wykorzystaniu środków z nowej pożyczki, pozostają nam dwa zobowiązania, a co za tym idzie również dwie raty do zapłaty w miesiącu. Pamiętajmy też, że często to właśnie te krótkie pożyczki są najwyżej oprocentowane, więc w efekcie najdroższe dla kredytobiorców.

Skorzystaj z upadłości konsumenckiej

Kredytobiorcy, którzy stali się niewypłacalni, mogą skorzystać tzw. upadłości konsumenckiej, czyli procedury mającej na celu oddłużenie. Rozwiązanie to, należy traktować, jako ostateczność, gdy inne sposoby nie przyniosą zamierzonego rezultatu.

Poradź się specjalisty

Jeśli nie potrafisz ocenić, jakie rozwiązanie będzie dla ciebie najbardziej korzystne lub nie wiesz, jak negocjować z kredytodawcą zmianę warunków spłaty zobowiązania, udaj się po pomoc do profesjonalnych doradców. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad finansowo – prawnych, oferowanych przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (dane teleadresowe w zakładce „Pogotowie dla zadłużonych”).

PAMIĘTAJ! Jeśli masz problem ze spłatą kredytu:

 1. Nie unikaj kontaktu z kredytodawcą i regularnie odbieraj korespondencję,
 2. Wykaż się inicjatywą i zaproponuj kredytodawcy sposób rozwiązania swojego problemu ze spłatą zadłużenia,
 3. Zrób wszystko, aby nie dopuścić do wypowiedzenia umowy kredytu,
 4. Nie składaj obietnic, których nie będziesz mógł dotrzymać,
 5. Podejmij próbę restrukturyzacji zadłużenia, ubiegaj się o:
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • czasowe zawieszenie spłaty lub
 • konsolidację zadłużenia,
 1. Poszukaj oszczędności w budżecie domowym, a nadwyżki przeznacz na spłatę rat,
 2. Nie zaciągaj nowych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę już istniejących,
 3. Szukaj pomocy u specjalisty, który udzieli profesjonalnej porady,
 4. W ostateczności, skorzystaj z upadłości konsumenckiej.