Wielki finał konkursu „Żyj finansowo!”

Od sześciu lat, w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!”. W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się finał tegorocznej edycji konkursu. W konkursie wzięło udział ponad 800 uczestników projektu, z czego jury oceniło 46 nadesłanych prac konkursowych. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy pisemnej nt. „Moje pierwsze cztery kółka”, prezentującej szczegółowy plan realizacji marzenia o zakupie i 2-letnim utrzymaniu pierwszego samochodu. Autorów 10 najwyżej ocenionych prac wraz z opiekunami – trenerami w projekcie zaproszono na wielki finał do Warszawy.

Finaliści konkursu „Żyj finansowo!” 2018 r.:

Baran Emilia – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Piła

Ciszewska Kamila – Centrum Edukacji Zawodowej, Stalowa Wola

Gasyna Celina – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. T. Tańskiego, Słupsk

Komoszka Bartłomiej – Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich, Międzyrzec Podlaski

Kuźnicka Katarzyna – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta, Krotoszyn

Morawska Kamila – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów

Polaczkiewicz Jeremi – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa

Romanowski Jakub – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Piła

Sobecka Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga, Kościan

Terlecki Witold – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa

Dwudniowa impreza finałowa rozpoczęła się w piątek (8 czerwca 2018 r.) przyjazdem finalistów i opiekunów do hotelu. Finałowa „10” udała się do Centrum Pieniądza NBP na warsztaty poświęcone badaniu autentyczności pieniędza. Popołudniem odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym został przedstawiony i omówiony harmonogram finału. Wieczorem uczestnicy finału wraz z opiekunami udali się na wspólny spacer po Warszawie, w trakcie którego pracownik Ośrodka Doradztwa SKEF w Warszawie – Waldemar Szkiela – przedstawił historię stolicy „w pigułce”.

W sobotni poranek (9 czerwca 2018 r.) finaliści stanęli do walki o zwycięstwo w konkursie oraz o główną nagrodę – 3.000 zł. Na uroczystym otwarciu finału obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej: dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu SKEF i Ewa Kruk – Członek Zarządu SKEF oraz pracownicy SKEF – Katarzyna Kołodziejczyk (Koordynator projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”) i Piotr Tokarczyk. Swoją obecnością zaszczycili nas również: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska oraz Anna Tarkowska – Wiceprezes Kasa im. Unii Lubelskiej.

Po uroczystym rozpoczęciu, finaliści przeszli do sali, w której czekały na nich zestawy pytań i zadań konkursowych sprawdzających ich wiedzę zdobytą podczas warsztatów projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Po godzinnych zmaganiach finałowych, Jury konkursu w składzie: Ewa Kruk – Przewodnicząca Jury oraz Katarzyna Kołodziejczyk – Członek Jury, wyłoniło zwycięzców VI edycji konkursu „Żyj finansowo!”:

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3.000 zł zdobył Jeremi Polaczkiewicz z Technicznych Zakładów Naukowych Technikum nr 5 w Częstochowie, uczeń Agnieszki Chobot

II miejsce oraz nagrodę pieniężna w kwocie 2.000 zł zdobyła Kamila Morawska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie, uczennica Ewy Rakoczy

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1.000 zł zdobyła Alicja Sobecka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, uczennica Piotra Maluśkiego

Warto podkreślić, że każdy uczestnik finału i opiekun, niezależnie od zajętego miejsca, otrzymał upominki od Sponsorów, Partnerów i Organizatorów.

W trakcie obrad Jury, finaliści wraz z opiekunami udali się do Centrum Pieniądza NBP, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzali muzeum.

W trakcie uroczystego zakończenia finału, do grona zaproszonych gości dołączyła Joanna Mędrzecka – Wiceprezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, która pogratulowała wszystkim uczestnikom finału wiedzy, umiejętności i osiągniętych wyników.

Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie i hojność naszych Partnerów i Sponsorów: Fundacji im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia, Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” – którym składamy serdeczne podziękowania.

Ponadto, dziękujemy BIK S.A., KSKOK, Kasie Stefczyka, Kasie im. Unii Lubelskiej, SKOK Mysłowice oraz Ecco Holiday za ufundowanie upominków dla finalistów i opiekunów.

Jeszcze raz gratulujemy wiedzy i osiągniętych wyników oraz dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

      

      

      

      

      

      

Konkurs „Żyj finansowo!”

Już po raz piąty, w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!”, skierowany do uczniów biorących udział w X edycji projektu. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.

Eliminacje

Uczestnik konkursu przygotowuje pracę konkursową na temat: „Moje pierwsze cztery kółka. Od dłuższego czasu Twoim marzeniem jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”. Wyjaśnij, czym się kierowałeś przy wyborze samochodu. Opisz źródła finansowania wszystkich wydatków” i przekazuje ją nauczycielowi realizującemu projekt. Nauczyciel, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac, spośród prac otrzymanych od uczniów, przesyła prace wraz z formularzem zgłoszeniowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mboryna@skef.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2018 roku.

Powołane jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze spośród nich 10 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy wyłonionych prac, wraz z opiekunami – nauczycielami realizującymi projekt, zostaną zaproszeni do udziału w finale.

Finał

Finał konkursu „Żyj finansowo!” odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Warszawie. W trakcie finału uczestnicy rozwiązywać będą zadania związane z zagadnieniami zawartymi w publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W finale konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi: I miejsce – 3.000 zł, II miejsce – 2.000 zł, III miejsce – 1.000 zł.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczestniczący w X edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Rozpoczęła się X edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

W roku szkolnym 2017/2018 projekt realizować będzie 25 trenerów z 25 szkół:

 1. Araszkiewicz Patryk, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica, Al. 3 Maja 1A, 70-214 Szczecin
 2. Arian Andrzej, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
 3. Borkowska Małgorzata, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika, ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg
 4. Bunalska Monika, Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petófi, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
 5. Chobot Agnieszka, Techniczne Zakłady Naukowe, Technikum nr 5, ul. Jasnogórska 84/90, 42-200 Częstochowa
 6. Drozd Justyna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno
 7. Dudek Lidia, Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl
 8. Fedec Małgorzata, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, ul. Staszica 18, 89-100 Nakło n. Notecią
 9. Gajewska Maria, XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów, ul. Bałtycka 4, 10-136 Olsztyn
 10. Gomoracka Katarzyna, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego, ul. Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk
 11. Kaczmarczyk Marta, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. A. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
 12. Kańkowska Anna, Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 13. Kowalska Ewa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta, Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn
 14. Krzeszowska Małgorzata, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
 15. Maluśki Piotr, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan
 16. Mroczkowska Aleksandra, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski
 17. Rakoczy Ewa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów
 18. Rubas-Dębska Gabriela, Centrum Edukacji Zawodowej, ul. E. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
 19. Stankiewicz Bożena, Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 20. Szymańska Beata, Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski
 21. Trzcińska Beata, II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, Al. Wyzwolenia 34, 58-300 Wałbrzych
 22. Wolniewicz Joanna, Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Zachodnia 76A, 66-200 Świebodzin
 23. Wolnik Anna, VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kusocińskiego, ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz
 24. Zujewicz Renata, Zespół Szkół nr 2, ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin
 25. Zygmunt Angelika, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W. Pola 11, 64-920 Piła

W tegorocznej edycji weźmie udział rekordowa liczba uczniów – ponad 800 osób!

Partnerzy i Sponsorzy:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka (www.kasastefczyka.pl)

Saltus Ubezpieczenia (www.saltus.pl)

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych (www.fwuw.pl)

W szkołach na terenie Podlasia projekt realizowany jest przy współpracy z Fundacją Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” (www.kochampodlasie.pl)