Na wstępie trzeba podkreślić, że nie ma w tym zakresie żadnych ustawowych terminów a czas od złożenia wniosku do zakończenia procedury upadłościowej jest różny w poszczególnych sądach i zależy od m. in. od ilości rozpatrywanych wniosków, których ilość z roku na rok gwałtownie rośnie.

Rozpatrzenie wniosku od 2 do 3 miesięcy

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2-3 tygodniach od momentu jego złożenia. Tak się zdarza. Jednak w zdecydowanej większości orzeczenie sądu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku. Upadłość powoduje szereg zmian w sytuacji upadłego. W przypadku wcześniejszego postępowania egzekucyjnego, staje się ono zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostają umorzone. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą zarządza teraz syndyk.

Średnio zarząd syndyka trwa rok – nawet, gdy nie ma majątku

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku.

Plan spłaty od 12 do – 36 miesięcy

Następnym etapem w postępowaniu upadłościowym jest orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty. Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. O czasie spłat decyduje sąd. Przy określeniu kwoty, jaką będzie musiał upadły wnosić, co miesiąc, jako obowiązek wynikający z planu spłaty wierzycieli, sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd po otrzymaniu od upadłego stosownego sprawozdania, spotyka się po raz trzeci, i orzeka o oddłużeniu, co oznacza, że wszystkie pozostałe długi tej osoby zostają w całości umorzone.

Bez planu spłaty krócej

Postępowanie może zakończyć się szybciej, bez konieczności realizacji planu spłaty. Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku postępowanie upadłościowe będzie zdecydowanie krótsze i zakończy się po około roku od złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here