Nie ma w tym wypadku żadnych ustawowych terminów.

Etap wstępny trwa od 3 tygodni do 2 miesięcy

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Tak się zdarza. Najczęściej jednak po 2-3 tygodniach od złożenia wniosku zadłużony otrzymuje powiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku w sądzie. Czyli pierwszy etap trwa ok. 2 miesięcy, łącznie z 7 dniowym terminem uprawomocnienia orzeczenia.

Rok do orzeczenia o planie spłat

Po uzyskaniu orzeczenia o upadłości syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku.

Plan spłat od 12 do – 36 miesięcy

Następnym etapem w postępowaniu upadłościowym jest orzeczenie sądu dotyczące planu spłat. Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. O czasie spłat decyduje sąd. Przy określeniu kwoty, jaką będzie musiał upadły wnosić co miesiąc, jako obowiązek wynikający z planu spłaty wierzycieli, sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd po otrzymaniu od upadłego stosownego sprawozdania, spotyka się po raz trzeci, i orzeka o oddłużeniu, co oznacza, że wszystkie pozostałe długi tej osoby zostają w całości umorzone.

Postępowanie może zakończyć się szybciej, bez konieczności realizacji planu spłaty. Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here