Na wstępie trzeba podkreślić, że nie ma w tym zakresie żadnych ustawowych terminów a czas od złożenia wniosku do zakończenia procedury upadłościowej jest różny w poszczególnych sądach i zależy od m. in. od ilości rozpatrywanych wniosków, których ilość z roku na rok gwałtownie rośnie.

Rozpatrzenie wniosku od 2 do 3 miesięcy

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2-3 tygodniach od momentu jego złożenia. Tak się zdarza. Jednak w zdecydowanej większości orzeczenie sądu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku. Upadłość powoduje szereg zmian w sytuacji upadłego. W przypadku wcześniejszego postępowania egzekucyjnego, staje się ono zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostają umorzone. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą zarządza teraz syndyk.

Średnio zarząd syndyka trwa rok – nawet, gdy nie ma majątku

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku.

Plan spłaty od 12 do – 36 miesięcy

Następnym etapem w postępowaniu upadłościowym jest orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty. Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. O czasie spłat decyduje sąd. Przy określeniu kwoty, jaką będzie musiał upadły wnosić, co miesiąc, jako obowiązek wynikający z planu spłaty wierzycieli, sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd po otrzymaniu od upadłego stosownego sprawozdania, spotyka się po raz trzeci, i orzeka o oddłużeniu, co oznacza, że wszystkie pozostałe długi tej osoby zostają w całości umorzone.

Bez planu spłaty krócej

Postępowanie może zakończyć się szybciej, bez konieczności realizacji planu spłaty. Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku postępowanie upadłościowe będzie zdecydowanie krótsze i zakończy się po około roku od złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

3 KOMENTARZE

  1. Dzień dobry.
    Minęły już trzy lata odkąd Sąd ogłosił upadłość mojej firmy. Ile lat może trwać postępowanie upadłościowe, tj. ile lat syndyk może „siedzieć” na mojej pensji. I czy można coś z tym zrobić.
    Z poważaniem.
    Piotr Lisiewicz

    • Tekst, do którego napisał Pan komentarz dotyczy postępowania upadłościowego konsumentów a więc osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Pana pytanie dotyczy postępowania upadłościowego firm. Proponuję złożyć zapytanie do sędziego komisarza, sędziego wyznaczonego do prowadzenia Pana sprawy.

  2. 20.12.2021 ogłoszono całkowitą upadłość konsumencką bez harmonogramu spłaty bo jestem nie wypłacalna od tego momentu czekam na uprawomocnienie i wydanie orzeczenia na piśmie co mogę w tej sprawie zrobić to już tak długo trwa.

Comments are closed.