Rachunki za prąd, gaz, telefon, Internet, komórkę… Nietrudno o którymś zapomnieć. Sposobem dla zapominalskich może być alternatywna forma płatności – polecenie zapłaty. Pani Agnieszka z Krakowa rozważa możliwość regulowania płatności w ten sposób. Ma jednak wiele wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa transakcji. Czy jej obawy są słuszne?

Polecenie zapłaty jest prostą, wygodną i bezpieczną formą płatności za rachunki. W pewnym stopniu, polecenie zapłaty przypomina polecenie przelewu. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że to nie my składamy dyspozycję do banku o przelanie środków, a robi to dostawca usługi (określany jako odbiorca), np. operator telefonii komórkowej lub zakład energetyczny. Nasze konto w banku zostaje automatycznie obciążone kwotą wskazaną przez odbiorcę.

Jednakże, aby korzystać z polecenia zapłaty musimy uprzednio udzielić pisemnego upoważnienia do obciążania naszego konta przez odbiorcę. Dokument powinien otrzymać dostawca usługi, jak również bank, który prowadzi nasz rachunek. Ponadto musimy sprawdzić, czy nasz bank zawarł porozumienie w zakresie regulowania płatności przez polecenie zapłaty z bankiem operatora. Warto również sprawdzić, czy nasz bank nie pobiera prowizji od płatności dokonywanych w ten sposób.

Zasadniczo polecenie zapłaty jest bezpieczną formą płatności. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku regularnego sprawdzania wyciągów bankowych. Jeżeli wysokość kwoty obciążenia budzi naszą wątpliwość, mamy prawo złożyć do banku dyspozycję zwrotu środków. Mamy na to 56 dni, licząc od dnia realizacji transakcji. Bank powinien niezwłocznie zwrócić pieniądze na nasze konto.  Warto również wiedzieć, że w każdej chwili możemy zrezygnować z polecenia zapłaty. W tym celu musimy przedłożyć odbiorcy pisemne wycofanie zgody.

Operatorzy telefonii komórkowej czy dostawcy Internetu preferują polecenie zapłaty, jako formę rozliczeń, gdyż gwarantuje im ona terminową spłatę należności. Osoby, które zdecydują się z niej korzystać, bardzo często mogą liczyć na dodatkowe korzyści np. rabaty, upominki lub gratisowe usługi.