Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w lutym 2021 r. rozpoczęło po raz kolejny realizację projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Jest to II edycja projektu, którego celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród młodzieży w wieku 15+.

Do tegorocznej edycji projektu przystąpiło 7 podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy w Białej Podlaskiej, którzy w większości pochodzą z okolicznych miejscowości. W tygodniu młodzież przebywa w internacie OHP i uczęszcza do szkól średnich na terenie miasta Biała Podlaska oraz odbywa różnego rodzaju praktyki zawodowe.

Udział w projekcie ma na celu wsparcie kompetencji i lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia w dorosłe życie.

Każdy z nich, w okresie od lutego 2021 roku do maja 2021 roku, będzie otrzymywał comiesięczne kieszonkowe i prowadził osobisty budżet. Opiekun projektu raz w miesiącu będzie spotykał się indywidualnie z każdym z uczestników, służył mu radą i wspierał w realizacji postawionych celów. W trakcie trwania projektu młodzież będzie uczestniczyć w pięciu aktywizujących warsztatach z zakresu edukacji finansowej m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

W trakcie projektu uczestnicy będą mieli możliwość nabyć praktyczne umiejętności w zakresie planowania oraz sporządzania budżetu osobistego i jego wykorzystania w codziennym życiu. Podczas warsztatów będą mogli również nauczyć się jak świadomie korzystania z produktów i usług dostępnych na rynku finansowym m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych oraz jak bezpiecznie korzystać z płatności bezgotówkowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków, uczestnicy otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na zrealizowanie postawionego sobie na początku projektu celu. Więcej o projekcie >>>