Komisja konkursowa dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny prac konkursowych w ramach konkursu dla członków SKEF i SKOK pt.: „Lektura łącząca pokolenia” i postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Panu Kazimierzowi Zabramskiemu z Andrychowa woj. małopolskie – liczba przyznanych punktów 15.

Ponadto, za szczególne walory pracy konkursowej zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł  (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) Pani Krystynie Godlewskiej ze Świnoujścia woj. zachodniopomorskie – liczba przyznanych punktów 14. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem. Jednocześnie, składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przesłały swoje prace konkursowe.

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Serdecznie zapraszamy !