Do Ośrodka Doradztwa Finansowego I Konsumenckiego w Gdyni po poradę zgłosił się klient w związku z nieprawidłowym działaniem syndyka. Wobec klienta została ogłoszona upadłość konsumencka.  Po ogłoszeniu upadłości klienta w wynajmowanym przez niego mieszkaniu odwiedził syndyk. Zgodnie z umową najmu, którą posiada klient przedmioty znajdujące się w mieszkaniu należą do właściciela mieszkania.  Syndyk mimo przedstawionej umowy dokonał zajęcia ruchomości znajdujących się w mieszkaniu. Czy działanie syndyka było prawidłowe?

Zgodnie z prawem upadłościowym po  ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Przedmioty, których właścicielem jest upadły automatycznie  stają się masą upadłościową. W przypadku klienta przedmioty, które znajdują się w mieszkaniu np. meble, telewizor, pralka nie stanowią jego własności, w związku z tym syndyk nie powinien uznawać ich jako przedmiotów masy upadłościowej.

Nawet jeśli syndyka nie przekonują dokumenty, chociażby jak wspominana umowa, upadły nie pozostaje bez możliwości obrony swoich racji. Istnieje możliwość złożeni do sądu wniosku o wyłączenie z masy upadłości. We wniosku należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody, wskazujące, że zajęty przedmiot nie jest własnością upadłego. Oznacza to, że osoba składająca wniosek przesyłając go do sądu musi już w pierwszym piśmie przedstawić dowody wskazujące, że zajęty przedmiot nie jest własnością upadłego i że przedmiot należy do osoby trzeciej.

Wniosek może być złożony zarówno przez upadłego jak i właściciela przedmiotu błędnie zakwalifikowanego jako składnik masy upadłości. Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Podsumowując powyższe należy wskazać, że uznanie syndyka, że do masy upadłościowej wchodzi wyposażenie mieszkania, które wynajmuje upadły było nieprawidłowe. Klient w tej sytuacji ma prawo złożenia do sądu specjalnego wniosku, które uruchomi postępowanie sądowe o wyłączenie z masy konkretnego przedmiotu. Więcej na temat upadłości konsumenckiej na stronie www.pogotowiedlazadluzonych.pl