„Jestem w BiK-u”, „Pomożemy wyczyścimy Twój BIK”, „ Pożyczka bez BIK”- takie określenia najczęściej padają, gdy rozmawiamy o Biurze Informacji Kredytowej. Warto byłoby się przyjrzeć bliżej, czym w rzeczywistości jest BIK i wskazać, dla jakich celów został on utworzony.

„Jestem w BIK-u” kojarzy nam się z czymś złym, negatywnym. Jednakże nie zawsze tak się dzieje. Naszą historię kredytową piszemy sami, i to jak nas widzą potencjalni kredytobiorcy zależy od nas. Jeżeli regularnie spłacamy raty kredytowe tworzymy naszą pozytywną historię kredytową, ponieważ w bazie gromadzone są zarówno informacje o regularnym spłacaniu rat, jak i ewentualnych zaległościach. Banki/SKOK-i rozpatrują nasz wniosek o udzielenie kredytu w dużej mierze bazując na informacji przedstawionej w BIK. Jeżeli historia spłaty kredytów jest negatywna, wówczas bank/SKOK będzie miał podstawę, aby odmówić udzielenia kredytu.

W BIK-u odnotowywane są także zapytania skierowane do banków/SKOK o udzielenie kredytu, więc instytucje finansowe posiadają wiedzę o częstotliwości złożonych zapytań przez zainteresowanych, co również jest pewnym sygnałem dla instytucji finansowych. W przypadku spłaty kredytu/pożyczki w terminie informacja o zobowiązaniu zostaje w odpowiednim czasie wykreślona. Banki i SKOK-i są zobowiązane uaktualniać informacje zawarte w BIK, aby przekazać pełny obraz klienta korzystającego z usług. Ma to na celu ostrzeżenie innych podmiotów na wypadek nierzetelnego kredytobiorcy lub zaufanie mu, gdy dokonuje spłat regularnie.

Oprócz Biura Informacji Kredytowej, dokumentującego umowy kredytu i pożyczki, zostało utworzone Biuro Informacji Gospodarczej, które przetwarza i przechowuje informacje o innych zobowiązaniach np. płatności za czynsz, gaz, energię, telefon itp. Bank posiada dostęp do obu raportów.