Info dla nauczycieli – trenerów

Informacja dla trenerów projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych każdego typu.

Zakres zadań nauczyciela – trenera w projekcie

Podstawowym zadaniem trenera projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów) w szkole w wymiarze 15-18 godzin lekcyjnych z grupą ok. 25 uczniów w oparciu o materiały otrzymane w ramach projektu. Ponadto do zadań nauczyciela – trenera należy m.in.:

 1. Rekrutacja uczniów do projektu (grupa ok. 25 uczniów),
 2. Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć w projekcie,
 3. Uzyskanie zgody dyrekcji szkoły na przeprowadzenie zajęć w pomieszczeniach szkoły,
 4. Uzyskanie pisemnych oświadczeń uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, udział w badaniu ewaluacyjnym, na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych,
 5. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wśród uczniów oraz udział w badaniu przeznaczonym dla nauczycieli,
 6. Organizacja I etapu konkursu „Żyj finansowo!”, weryfikacja prac uczniów, wybór i przesłanie co najmniej jednej pracy konkursowej, a w przypadku zakwalifikowania się ucznia do finału konkursu, udział wraz z uczniem w II etapie konkursu,
 7. Przygotowanie i przesłanie dokumentacji projektowej.

Nauczyciel zakwalifikowany do projektu otrzyma:

 1. Komplet materiałów dydaktycznych, w tym publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”,
 2. Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć w projekcie,
 3. Wynagrodzenie (umowa zlecenia),
 4. Pomoc przy wdrożeniu i realizacji projektu,
 5. Zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie i pełnienie roli trenera projektu.

Informację na temat rekrutacji do projektu można znaleźć w zakładce „Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów”.