Konkurs dla uczniów

W ramach projektu edukacyjnego „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest corocznie ogólnopolski konkurs dla uczniów.

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.

Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap – ELIMINACJE – organizowany jest przez nauczyciela w szkole wśród uczniów uczestniczących w bieżącej edycji projektu. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na wskazany w regulaminie konkursu temat, nawiązujący do zagadnień omawianych podczas zajęć warsztatowych i wiedzy ogólnej. Zadaniem nauczyciela jest weryfikacja i wybór 1-2 najlepszych prac, które następnie zobowiązany jest przesłać do organizatora konkursu.

Drugi etap – FINAŁ – w finale konkursu biorą udział autorzy 10 najwyżej ocenionych prac konkursowych, wybranych spośród prac nadesłanych przez nauczycieli. Oceny prac  i kwalifikacji do finału dokonuje jury konkursu. Uczniowi w finale towarzyszy nauczyciel – trener lub inny opiekun, jeśli z przyczyn obiektywnych nauczyciel nie może uczestniczyć w wydarzeniu. Podczas finału jego uczestnicy rozwiązują zestawy zadań i pytań finałowych. Walczą o tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu oraz atrakcyjne nagrody, które są przewidziane dla wszystkich finalistów.

Z relacjami z finałów poprzednich edycji konkursów można zapoznać się w zakładce „Poprzednie edycje projektu ŻF”.