Zakres tematyczny

Zakres tematyczny publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Projekt dotyczy edukacji finansowej. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest przekazanie wiedzy w sposób przyjazny, przy wykorzystaniu warsztatowych form w oparciu o nowatorski podręcznik „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Zakres merytoryczny publikacji:

Rozdział pierwszy („Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa”)

 • Etapy planowania finansowego
 • Ustalanie celów metodą SMART
 • Wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową

Rozdział drugi („Kariera: praca, którą kochasz”)

 • Ścieżka kariery a dochody
 • Wpływ wykształcenia na wysokość dochodów
 • Umiejętności pracownicze, a cechy przedsiębiorcy

Rozdział trzeci („Budżet: nie zbankrutuj!”)

 • Istota budżetu osobistego
 • Wpływ obciążeń fiskalnych na poziom dochodów
 • Zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna)

Rozdział czwarty („Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu”)

 • Oszczędzanie a inwestowanie
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Zasada 72
 • Podstawowe instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp.)

Rozdział piąty („Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro”)

 • Istota kredytu, rodzaje i źródła kredytu
 • Zalety i koszty korzystania z kredytu
 • Odpowiedzialność kredytowa

Rozdział szósty („Ubezpieczenie: twoja ochrona”)

 • Istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem
 • Koszty ubezpieczenia
 • Rodzaje ubezpieczeń