Zakres tematyczny

Projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” z zakresu edukacji finansowej obejmuje zagadnienia z obszaru zarządzania finansami osobistymi.

Zakres tematyczny publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”:

Rozdział pierwszy „Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa” – przykładowe zagadnienia: planowanie finansowe, potrzeba a zachcianka, cele, metoda SMART, rejestr finansów osobistych, fundamentalne zasady postępowania z pieniędzmi.

Rozdział drugi „Kariera: praca, którą kochasz” – przykładowe zagadnienia: ścieżka kariery, umiejętności pracownicze, dodatkowe świadczenia pracownicze, wpływ wykształcenia na wysokość dochodów, cechy przedsiębiorcze.

Rozdział trzeci „Budżet: nie zbankrutuj!” – przykładowe zagadnienia: budżet osobisty, płynność finansowa, dochody, wydatki, wpływ obciążeń fiskalnych i obowiązkowych składek na wysokość wynagrodzenia, zarządzanie pieniędzmi.

Rozdział czwarty „Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu” – przykładowe zagadnienia: oszczędzanie a inwestowanie, wartość pieniądza w czasie, mechanizm składania procentów, zasada 72, ryzyko inwestycyjne, stopa zwrotu, dywersyfikacja, inflacja, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe.

Rozdział piąty „Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro” – przykładowe zagadnienia: kredytowe ABC, wybrane rodzaje kredytów (kredyt studencki, ratalny, hipoteczny, karta kredytowa), porównanie ofert kredytowych, historia kredytowa, odpowiedzialność kredytowa, zadłużenie, wyjście z zadłużenia.

Rozdział szósty „Ubezpieczenie: twoja ochrona” – przykładowe zagadnienia: istota ubezpieczeń, zarządzanie ryzykiem, polisa, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, koszty ubezpieczenia, franszyza, rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie samochodu, mienia, na życie, emerytalne, od odpowiedzialności cywilnej, na wypadek niezdolności do pracy), plan ubezpieczeniowy.