Info dla uczestników

Projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych każdego typu. Uczniowie do projektu rekrutowani są przez nauczyciela – trenera, uprzednio zakwalifikowanego do projektu.

Uczeń zakwalifikowany do projektu otrzyma:

  1. Możliwość bezpłatnego udziału w cyklu 15-18 godzin zajęć lekcyjnych w formie warsztatowej z zakresu zarządzania finansami osobistymi,
  2. Publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”,
  3. Możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie „Żyj finansowo!” z atrakcyjnymi nagrodami,
  4. Zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.