Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów

Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Informacja dla trenerów projektu

Do projektu zapraszani są nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Przyszły trener powinien być osobą kreatywną, pełną pasji, lubiącą nowe wyzwania oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiadać wykształcenie ekonomiczne lub prawne,
  • prowadzić zajęcia z przedmiotu podstaw przedsiębiorczości lub/i  przedmiotu ekonomia w praktyce,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zadaniem nauczyciela, który zostanie zaproszony do udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie:

  • udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć
  • rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów;
  • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole – z  grupą młodzieży nie mniejszą niż 20 osób, w wymiarze 15-18 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny.

SKEF zapewnia każdemu trenerowi projektu:

  • bezpłatne szkolenie (w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia),
  • materiały edukacyjne, przewodnik metodyczny,
  • wynagrodzenie
  • stałą pomoc i współpracę we wdrożeniu i prowadzeniu projektu.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Kołodziejczyk tel. 58-624-98-72, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl