Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów

Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych każdego typu.

Kryteria rekrutacyjne do projektu

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, biznes i zarządzanie oraz przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Jeśli nauczyciel nie spełnia wskazanego kryterium, a chciałby pełnić rolę trenera projektu, musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. Posiadać wykształcenie ekonomiczne
  2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponadto, przy wyborze trenerów oceniane będą: motywacja nauczyciela do udziału w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji finansowej/ekonomicznej/przedsiębiorczej oraz podstawowa wiedza w zakresie zarządzania finansami osobistymi.

Nauczyciel zakwalifikowany do projektu otrzyma:

  1. Komplet materiałów dydaktycznych, w tym publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”,
  2. Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć w projekcie,
  3. Wynagrodzenie (umowa zlecenia),
  4. Pomoc przy wdrożeniu i realizacji projektu,
  5. Zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie i pełnienie roli trenera projektu.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.