Opis projektu

Geneza i opis projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

W grudniu 2007 r. pracownicy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej przeprowadzili badanie ankietowe na grupie młodzieży (blisko 2200 osób) w szkołach zróżnicowanych pod względem geograficznym oraz kierunkowym (licea, szkoły zawodowe).

Wyniki badania utwierdziły nas w przekonaniu, że należy podjąć działanie na rzecz podniesienia poziomu edukacji finansowej i opracować podręcznik, który będzie oparty na filozofii nabycia umiejętności zarządzania finansami osobistymi.

Problem braku rozmów młodych ludzi z rodzicami na temat pieniędzy oraz problem braku edukacji w szkołach we wspomnianym wyżej zakresie, przekłada się bezpośrednio na ich późniejsze decyzje finansowe. Decyzje te skutkować mogą negatywnym zjawiskiem społecznym, jakim jest nadmierne zadłużenie prowadzące często do wykluczenia społecznego.

Podręcznik „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Stowarzyszenie we współpracy z dr Dariuszem Wieczorkiem przygotowało projekt edukacyjny „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, obecnie szkół ponadpodstawowych.

Publikacja „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” składa się z sześciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy („Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa”)

Rozdział drugi („Kariera: praca, którą kochasz”)

Rozdział trzeci („Budżet: nie zbankrutuj!”)

Rozdział czwarty („Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu”)

Rozdział piąty („Kredyt: kup dzisiaj, zapłać jutro”)

Rozdział szósty („Ubezpieczenie: twoja ochrona”)

Ponadto, zostały opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli prowadzących projekt. Są to:

– przewodnik metodyczny dla nauczyciela,

– prezentacja multimedialna wraz  z dodatkami do niej w postaci plików pdf.

Do projektu zapraszani są nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Przyszły trener powinien być osobą kreatywną, pełną pasji, lubiącą nowe wyzwania. Powinien także spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– posiadać wykształcenie ekonomiczne lub prawne,

– prowadzić zajęcia z przedmiotu podstaw przedsiębiorczości lub/i  przedmiotu ekonomia w praktyce,

– posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nauczyciele, po wcześniejszym przeszkoleniu, zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w wymiarze 15-18 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymuje publikację „Żyj finansowo!”, zaś każdy trener komplet materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzenie.