facebook

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Stypendialnego SKEF!

SKEF po raz kolejny realizuje projekt „Fundusz stypendialny”. Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, w ramach tzw. 1% oraz z wpłat i darowizn. Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych. Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przyjmujemy do 20.10.2014 r.

Nabór nauczycieli do VII edycji Żyj finansowo!

W związku z realizacją projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, Stowarzyszenie poszukuje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu, realizowanej w roku szkolnym 2014/2015. Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 23.10.2014 r.! Dodatkowych informacji udziela Magdalena Boryna – tel. 58-624-98-72, tel. kom.: 697-102-395 lub e-mail: mboryna@skef.pl

Zapraszamy nauczycieli do VII edycji projektu „Moje pierwsze pieniądze”

Projekt z zakresu wczesnoszkolnej edukacji finansowej skierowany jest do uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (aktywna nauka poprzez zabawę, zadania i ćwiczenia) w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Jak organizator zapewniamy bezpłatne szkolenie dla nauczyciela-trenera, przygotowujące do prowadzenie zajęć oraz wynagrodzenie.

Pomóż oszczędzać rodzinie

V edycja „Pomóż oszczędzać rodzinie” rozpoczęta! Od 1 marca Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, wspólnie z Partnerami – Kasą Stefczyka, Fundacją im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacją „Kocham Podlasie”, po raz kolejny obejmie swoją opieką rodziny z południowego Podlasia.

PORADNIKI

Dane jak na patelni

Zalety konta internetowego

Bezczelne sztuczki internetowych złoczyńców

Bankomat nie taki straszny

Bankowość elektroniczna

Twoje konto na bieżąco

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest rozwiązaniem dla każdego. Poza udokumentowaniem niezawinionego charakteru problemów finansowych, dłużnik posiadać musi majątek pozwalający na sfinansowanie postępowania sądowego i pracy syndyka. Jak wygląda procedura ustanawiania upadłości konsumenckiej?

Niewypłacalność mimo majątku

Upadłość konsumencka obowiązuje w prawie polskim na mocy wprowadzonej w życie 31 marca 2009 r. ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. To potoczne określenie upadłości zadeklarowanej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka powiązana jest najczęściej ze zjawiskiem tzw. przekredytowania, czyli zaciągnięcia zbyt dużej liczby kredytów oraz pożyczek i problemów z terminową spłatą ich rat.

Upadłość ta prowadzić może w perspektywie długoterminowej do umorzenia zobowiązań dłużnika (m.in. kredytów, pożyczek), o ile niewypłacalność posiadała charakter niezawiniony, a dłużnik spełnił wymagania nałożone na niego podczas rozprawy o stwierdzeniu upadłości oraz posiadał majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów pracy syndyka. Znaczy to, że z prawa do ogłoszenia upadłości nie skorzystają osoby nie posiadające majątku mogącego podlegać spieniężeniu oraz te, których niewypłacalność jest skutkiem winy dłużnika, a nie niezależnych od niego okoliczności.

Prawo do stwierdzenia upadłości zarezerwowane jest więc dla osób dotkniętych nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi, jak choroby, utrata pracy czy wypadki, których wystąpienie w niekorzystny sposób wpłynęło na sytuację finansową dłużnika i uniemożliwiło dokonania terminowej spłaty jego wymagalnych zobowiązań, czyli zarówno np. czynszu i opłat za media, jak i rat kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych.

Procedura upadłościowa

Pierwszym krokiem na drodze ku ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wniosek składany w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten poza wskazaniem wymienionych powyżej okoliczności uzasadniających, zawierać powinien także sporządzony zgodnie z cenami rynkowymi aktualny wykaz majątku dłużnika.

Bez majątku nie ma upadłości

W składzie masy upadłościowej uwzględnić należy cały majątek dłużnika (oraz majątek wspólny z małżonkiem) mogący podlegać egzekucji, w tym: nieruchomości, samochody, sprzęt AGD-RTV, biżuterię czy dzieła sztuki oraz metale szlachetne. Poza składnikami masy, wniosek zawierać powinien oświadczenie o prawdziwości zawartych w nim danych oraz udokumentowany:

• spis wierzycieli oraz wysokość poszczególnych wierzytelności,
• wykaz tytułów egzekucyjnych i zajęć wobec dłużnika,
• rejestr spłat wierzytelności dokonywanych na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy,
• wykaz ewentualnych dłużników osoby składającej wniosek.

Decyduje sąd

Po złożeniu kompletnego względem formalnym wniosku, sąd w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia zdecyduje o jego odrzuceniu lub ogłoszeniu upadłości. W tym drugim przypadku syndyk dokona spisu inwentarza majątku oraz przedstawi plan likwidacyjny potwierdzany przez sędziego – komisarza. Zawiera on informacje dotyczące likwidacji majątku dłużnika i służy jako podstawa planu podziału funduszy masy upadłościowej. Możliwe jest umorzenie części zobowiązań.

Trudna upadłość

Jak widać proces powiązany z ustanowieniem upadłości konsumenckiej nie jest procedurą ani łatwą, ani krótkotrwałą i zdecydowanie nie należy do przyjemnych. Ogromnym ograniczeniem jest konieczność posiadania majątku, którego sprzedaż pozwala na sfinansowanie przewlekłego przewodu upadłości. Może właśnie dlatego skorzystała z niej dotychczas wyłącznie garstka Polaków.Źródło: TotalMoney.pl

Aktualności SKEF

Żyj finansowo

Żyj finansowo – VII edycja

26.09.2014

W związku z realizacją projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym„, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej poszukuje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu, realizowanego w roku szkolnym 2014/2015.Szczegóły dotyczące projektu oraz zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów znajdą Państwo w dołączonym materiale informacyjnym, szczegóły na www.zyjfinansowo.pl. Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 23.10.2014 r.!

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Boryna – tel. 58-624-98-72, tel. kom.: 697-102-395 lub e-mail: mboryna@skef.pl

boy piggy bank

Moje pierwsze pieniądze. To już VII edycja

23.09.2014

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli klas I-III szkół podstawowych do udziału w VII edycji Projektu „Moje pierwsze pieniądze” www.mojepierwszepieniadze.pl, który będzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015.

Projekt z zakresu wczesnoszkolnej edukacji finansowej skierowany jest do uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (aktywna nauka poprzez zabawę, zadania i ćwiczenia) w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Jak organizator zapewniamy bezpłatne szkolenie dla nauczyciela-trenera, przygotowujące do prowadzenie zajęć oraz wynagrodzenie. Uczniowie otrzymają bezpłatne materiały – zeszyt ćwiczeń wraz z gadżetem. Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny. Istnieje możliwość objęcia projektem kilku klas z jednej szkoły.  więcej

Polsko-katalońskie seminarium w Barcelonie

22.09.2014

W dniu 10 września 2014 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uczestniczyło w polsko-katolońskim seminarium w Barcelonie, poświęconemu wymianie doświadczeń w realizacji projektów edukacji finansowej. Gospodarzami spotkania były dwie katalońskie organizacje pozarządowe FACUA – Konsumenci w działaniu oraz stowarzyszenie wolontariackie Voluntariscaixa. Spotkanie odbywało się w siedzibie CaixaForum – centrum kulturalnym, będącym również siedzibą współgospodarza spotkania – stowarzyszenia Voluntariscaixa.  więcej

Twoje osobiste finanse. Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

18.09.2014

 

Projekt „Twoje osobiste finanse. Warsztaty z planowania finansowego i zarządzania budżetem  osobistym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. II edycja.” – dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.  

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) z siedzibą w Gdyni, od 1 września 2014 roku, rozpoczęło realizację projektu „Twoje osobiste finanse. Warsztaty z planowania finansowego i zarządzania budżetem osobistym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. II edycja”. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i SKEF.   więcej

Ekonomia_w_praktyce_20130902.indd

Mamy podręcznik!

03.09.2014

Publikacja „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2014 roku, została dopuszczona do użytku szkolnego.

Podręcznik  „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” autorstwa Waldemara Kotowskiego, wydany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, jest przeznaczony do nauczania przedmiotu uzupełniającego „Ekonomia w praktyce” w szkołach ponadgimnazjalnych.

Jak się ustrzec przed wyłudzeniem kredytu?

02.09.2014

Przedstawiamy szósty odcinek cyklu edukacyjnego zrealizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Tym razem odcinek zatytułowany: „Jak się ustrzec przed wyłudzeniem kredytu?”

Aktualności Finansowe

745ea4fb9e6e03bc51e23b0bf908ae93

Stopy procentowe NBP bez zmian do października

04.09.2014

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy NBP na niezmienionym poziomie, ale sygnalizuje chęć więcej niż jednej obniżki. I to już wkrótce. Polityka pieniężna na razie pozostaje bez zmian. Stopa referencyjna wynosić będzie nadal 2,5 proc.  więcej

Main air routes in Europe

Polacy emigrują. W 2013 wyjechało z Polski prawie pół miliona

03.09.2014

Według demografa, prof. Krystyny Iglickiej z Uczelni Łazarskiego w roku 2013 ruszyła kolejna, potężna fala emigracji Polaków. Z wyliczeń wynika, że mogło wyjechać z Polski prawie pół miliona osób.

Po exodusie Polaków w latach 2006-2007 ubiegły rok pokazał, że nadal wielu Polaków opuszcza nasz kraj w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Pół miliona emigrantów, którzy opuścili Polskę w 2013 roku to totalna porażka rządów Donalda Tuska. Co gorsze, według GUS z Polski wymeldowało się w 2013 r. już co najmniej 36 tys. mieszkańców naszego kraju.

Z czego wynika wysoka fala wyjazdów? – Polacy przebywający za granicą dochodzą do wniosku, że nie ma sensu utrzymywać dłużej fikcji nawet w postaci adresu w naszym kraju. Nie jest im to już potrzebne do życia – twierdzi prof. Krystyna Iglicka. I dodaje, że „ponadto teraz częściej wyjeżdżają całe rodziny, w przeciwieństwie do lat 2005–2009, gdy na rekonesans jechali wydelegowani ich przedstawiciele”.

Według danych prof. Iglickiej za granicą przebywa już 2,6–2,7 mln Polaków: „Na kolejną potężną falę emigracji wskazują oficjalne statystyki. Według danych niemieckich przybyło do nich w ubiegłym roku 200 tys. Polaków. Podobna liczba naszych rodaków udała się też do Wielkiej Brytanii. Duże grupy zaczęły szukać swojego szczęścia także w Holandii i Norwegii”. Przyszłość Polski rysuje się niestety tragicznie. Żródło: www.fronda.pl

Maschinebau Produktionslinie

Bezrobocie lekko w dół

02.09.2014

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9 proc. wobec 12,0 proc. w czerwcu – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9 proc. i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W stosunku do lipca 2013 r. stopa bezrobocia spadła o 0,4 punktu procentowego – podało w komunikacie MPiPS. więcej

220px-ZUS_logo.svg

OFE czy ZUS? Ostatecznie ponad 2,5 mln osób wybrało fundusze

02.09.2014

ZUS zarejestrował 2 mln 564 tys. 72 deklaracje osób, które chcą, by część ich składki emerytalnej nadal trafiała do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Możliwość wyboru pojawiła się w związku ze zmianą przepisów dotyczących systemu emerytalnego, która weszła w życie 1 lutego tego roku. Oprócz zlikwidowania obowiązku przynależności do OFE nowe przepisy przewidziały przekazanie 51,5% oszczędności zgromadzonych w OFE do ZUS. OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa, będą mogły natomiast kupować inne papiery wartościowe, między innymi akcje. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie była ostateczna. Będzie ją można zmienić za dwa lata.

Macro of businesswoman signing contract.

OFE: ostatni dzień na decyzję

31.07.2014

Jeszcze tylko dziś możemy złożyć deklarację, czy chcemy, aby 2,92 proc. naszej składki nadal trafiała do Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy w całości pozostała w ZUS.  więcej

220px-ZUS_logo.svg

Jak będziemy dziedziczyć po zmarłych pieniądze z OFE i ZUS bis

30.07.2014

Wprowadzając nowe subkonto w ZUS, rząd chce dać ubezpieczonym prawo do dziedziczenia tych pieniędzy. Wypłaty nie będą się jednak odbywać w gotówce, ale przelewem na konta emerytalne najbliższych osób i spadkobierców.

Po wprowadzeniu proponowanych przez rząd zmian nic się nie zmieni w mechanizmie dziedziczenia lub w sytuacji rozwodu, jeśli chodzi o pieniądze gromadzone w OFE. Tyle tylko, że będzie ich wpływać na konto dużo mniej. Stąd mniej będzie do odziedziczenia lub podziału.  więcej

rettung der Ersparnisse

KNF przyjęła Rekomendację U

26.06.2014

24 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację U i wytyczne dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. więcej

Polish coins in close-up

Deflacja latem

24.06.2014

Według prognoz ekonomistów latem średni poziom cen konsumpcyjnych będzie niższy niż rok temu. To pierwszy taki przypadek w gospodarce wolnorynkowej 25-lecia.

Inflacja już od kilku miesięcy jest bardzo niska, a w lipcu i sierpniu będzie można mówić o deflacji – prognozują ekonomiści. Nie o wielkiej, bo ceny spadną o około 0,2 proc., ale więcej

blue graph

Zadłużenie Polski stale rośnie

24.06.2014

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2014 r. wzrosło o 3 miliardy miesiąc do miesiąca, do 741 mld 200,3 mln zł – podał resort finansów w piątkowym komunikacie.  więcej

160_F_33001630_rpxhV4h5YBnKiMrReiCV4DcxbxoNFpgx

RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych

03.06.2014

Rada Polityki Pieniężnej na wtorkowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić nadal 2,50 proc. w skali rocznej – podano w komunikacie NBP.

Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Porada tygodnia

Dług w spadku

Do Ośrodka w Gdyni trafiła klientka, której zmarł brat. Brat oprócz klientki nie miał jakiejkolwiek innej rodziny. Kobieta miała świadomość, że brat zostawił liczne niespłacone pożyczki, a oprócz kilku osobistych rzeczy nie posiadał jakiegokolwiek innego majątku. Podsumowując długi, jakie pozostawił w znacznej mierze przekraczały jego majątek. Kobieta zastanawia się, co należy zrobić.

Najpierw należy wskazać, że ustawodawca daje trzy możliwości zachowania się spadkobiercy po śmierci spadkodawcy: dziedziczenie wprost, z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzucenie spadku. Pierwsze, przyjęcie spadku wprost oznacza to, że spadkobierca dziedziczy aktywa, które stanowią dobytek, jaki zostawił po sobie zmarły jak i pasywa, czyli długi. Należy podkreślić, że w tej sytuacji spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty wszystkich długów, jakie pozostawił po sobie zmarły niezależnie od ich wysokości.

Drugim sposobem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wymagane jest oświadczenie spadkobiorcy, o przyjęciu w tej formie przed sądem lub notariuszem w określonym czasie. (więcej…)

czytaj więcej »

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego


Kraków


Gdynia


Warszawa


Wrocław


Biała Podlaska


Polecamy - Nasz SklepikGra Finansowe Łamigłówki

Gra edukacyjna - Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki.
Gra planszowa dla 2-4 graczy, wiek 8+. Gra zawiera 180 kart z pytaniami, rebusami o tematyce finansowej. Świetna gra edukacyjna dla całej rodziny.
CENA: 45 zł.


 Finansowe Łamigłówki 5-6

Książka „Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki” dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz 7-9 lat.
Finansowe łamigłówki – bardzo ciekawa propozycja dla uczniów oraz nauczycieli. Posiada dużą wartość dydaktyczną oraz wychowawczą. Zachęca dzieci do pierwszych przemyśleń na temat pieniędzy i oszczędzania.
CENA: 12 zł.

Zamówienia składamy na e-mail:
odfik-warszawa@skef.pl

SKEF członkiem ECDN


Depozyty i kursy walut

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2014-10-02
WIBID 3M 2,06 -0,48%
WIBOR 3M 2,26 -0,44%
WIBOR 1M 2,39 -0,42%
EURIBOR 3M 0,08 +0,00%
EURIBOR 1M 0,01 +0,00%
Wspierane przez Money.pl

Kursy walut
Money.pl - wiadomoci, notowania, gieda, kursy walut
NBP 2014-10-02
USD 3,3039 -0,40%
EUR 4,1780 -0,03%
CHF 3,4599 -0,18%
GBP 5,3458 -0,39%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wiecej
Skala podatkowa
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN


Stopy procentowe NBP


Dane z dnia: 3 września 2014 r.
Stopa referencyjna 2,50 % w skali roku
Stopa depozytowa 1,00 % w skali roku
Stopa redyskonta weksli 2,75 % w skali roku
Stopa lombardowa 4,00 % w skali roku

Dług publiczny Polski