facebook
 • slajd2
  Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom

  Przekaż 1% podatku

  czytaj więcej
 • young boy holding a piggy bank
  W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczy rekordowa ilość uczniów - blisko 900 z 14 szkół podstawowych. Projekt z zakresu wczesnoszkolnej edukacji finansowej skierowany jest do uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (aktywna nauka poprzez zabawę, zadania i ćwiczenia) w wymiarze 16 godzin lekcyjnych.

  Blisko 900 uczniów uczestniczy w VII edycji projektu „Moje pierwsze pieniądze”

  czytaj więcej
 • slajd3
  Od stycznia 2015 roku obowiązuje nowa ustawa o zmianie ustawy dot. Prawa upadłościowego i naprawczego, umożliwiająca tzw. upadłość konsumencką. Zapraszamy do lektury artykułu w zakładce "Moje pieniądze".

  Upadłość konsumencka - nowe przepisy, nowa szansa

  czytaj więcej
 • slajd4
  W ramach siódmej edycji Funduszu Stypendialnego SKEF stypendia z rąk Senatora Grzegorza Biereckiego, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka i Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Kazimierza Janiaka odebrały stypendystki z Białej Podlaskiej i Siedlec.

  6 XII w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego SKEF

  czytaj więcej
 • slajd5
  Listę szkół i nauczycieli zaproszonych do realizacji projektu można znaleźć na www.zyjfinansowo.pl.

  Zakończyła się rekrutacja do VII edycji Żyj finansowo!

  czytaj więcej
TFI SKOK etyczne inwestowanie

 

 

Bezpłatny program do rozliczenia podatku za 2014 rok

opp1proc

Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

 

SKEF członkiem ECDN
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

PORADNIKI

Dane jak na patelni

Zalety konta internetowego

Bezczelne sztuczki internetowych złoczyńców

Bankomat nie taki straszny

Bankowość elektroniczna

Twoje konto na bieżąco

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Upadłość konsumencka

Z końcem tego roku zacznie obowiązywać nowe prawo upadłościowe, z którego będzie mogło skorzystać wielu nadmiernie zadłużonych konsumentów. Zmiany w prawie upadłościowym mają być szansą dla wszystkich nadmiernie zadłużonych na wyjście ze spirali zadłużenia i na rozpoczęcie nowego etapu życia, już bez długów. Więcej o procedurze upadłościowej pod rządami nowej ustawy wkrótce.

Aktualności SKEF

Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

Owal 250

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

07.01.2015

Gdynia, styczeń 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, budujące więź z członkami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych będzie w tym roku obchodziło 18-tą rocznicę powołania do życia. Słowa, które kierujemy do Państwa są dla nas okazją do podsumowania pracy w minionym roku i przedstawienia planu działań na rok 2015. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w 2014 r. nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez składek wpłacanych regularnie przez naszych Członków i ciężkiej pracy całego zespołu pracowników. Dzięki nim możemy realizować nasze cele statutowe, a przede wszystkim działania na rzecz członków i szeroko pojętej ochrony konsumentów.

Działamy na rzecz członków

W 2014 r kontynuowaliśmy wiele projektów edukacyjnych: „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, „Moje pierwsze pieniądze”, „Pomóż oszczędzać rodzinie”, warsztaty i szkolenia o tematyce finansowej. W naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego udzieliliśmy ponad 1000 bezpłatnych porad, prowadziliśmy Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki i Sąd Polubowny – służące polubownym formom rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami i Kasami oraz przygotowaliśmy wiele artykułów o charakterze poradnikowym.

Współpracujemy z wieloma instytucjami

Warto wspomnieć, że praca i zaangażowanie Stowarzyszenia w różne projekty są również doceniane nie tylko przez SKOK-i i Członków, ale też przez inne instytucje m.in. Caritas, NBP, BIK S.A.

Pamiętajmy, że ogromne znaczenie dla Państwa – naszych Członków i klientów SKOK – ma fakt, że Stowarzyszenie zapewnia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo – Kredytowym więź organizacyjną wymaganą przez Statut „Kasy” oraz Ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych. Ponadto, współpracując z ruchem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, wspieramy Kasy w ich społecznej misji.

Budujemy więź członkowską

Mamy nadzieję, że budując więź, pozostajemy w świadomości Państwa, jako organizacja niezwykle potrzebna i działająca w szerokim zakresie na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadząc działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną, popularyzuje edukację finansową i przyczynia się do podnoszenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa.

Zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty

Szanowni Państwo, jako nasi członkowie, a także członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przypominamy, że możecie korzystać z działań specjalnie dedykowanych dla Państwa, takich jak: więcej

25 grudnia 2014 roku – nowa ustawa o prawach konsumenta

10.12.2014

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które obowiązują w Unii Europejskiej. Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, przygotowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

 

 

 

 

W obronie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych!

08.12.2014

W obronie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych!

02.12.2014

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zrzesza grono członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, troszczy się o krzewienie wiedzy z zakresu finansów osobistych oraz służy radą i pomocą członkom SKOK, reprezentując ich w sytuacjach wymagających stosownej interwencji.

W ostatnim czasie, do Stowarzyszenia dociera coraz więcej głosów członków Kas zwracających uwagę na medialny przekaz dot. potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi oraz na decyzje, które mogą powodować, że Kasy są dyskryminowane w stosunku do komercyjnych instytucji rynku finansowego. więcej

Couple Expecting Money From Piggybank

Polacy mają problem ze spłatą zobowiązań finansowych – potrzebna jest edukacja

21.11.2014

10 procent gospodarstw domowych w Polsce ma istotne problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań finansowych. Tak wynika z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego.

Zdaniem dyrektora generalnego KPF Andrzeja Rotera biorąc na przykład kredyt, nie zawsze liczymy się z tym, jakie są nasze możliwości budżetowe. Z badania wynika, że 50 procent gospodarstw zaciągając zobowiązania nie robi tego racjonalnie, a często postępuje lekkomyślnie.

Według Kazimierza Janiaka, prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, więcej

Aktualności Finansowe

905e6fa7ca05e5229a2bc86973dc6096

Deflacja w Polsce wzrosła. GUS podał najnowsze dane za grudzień

15.01.2015

Wbrew zapowiedziom ekonomistów o przemijającym i krótkookresowym charakterze deflacji w Polsce, ta wciąż jest i co gorsza pogłębia się. Według najnowszych danych GUS, ceny towarów i usług spadały w grudniu 2014 roku w tempie 1 proc. rok do roku.

Deflacja wyniosła 1,0 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2014 r. (wobec 0,6 proc. rok do roku deflacji w poprzednim miesiącu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,3 proc., podał też GUS w komunikacie.

160_F_40413183_NroZww4NEYPMXorNGlE8c2PjePUX3ZeG

RPP zdecydowała. Stopy procentowe bez zmian

14.01.2015

Na styczniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 2,00 proc. stopa lombardowa wynosi 3,00 proc., stopa depozytowa – 1,00 proc., a stopa redyskonta weksli – 2,25 proc., podano w komunikacie NBP.

160_F_20091712_EVTntTY9D8ZBqAuvPn75EnmYtbTdReLW

Rekordowy rok na rynku kredytów gotówkowych i ratalnych w Polsce

07.01.2015

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w okresie styczeń–październik 2014 r. sprzedaż kredytów gotówkowych i ratalnych wyniosła 64,8 mld zł. Eksperci BIK podkreślają, że to więcej niż w tym samym okresie 2008 r., który był do tej pory rekordowy pod względem sprzedaży.

Rechtsprechung

Bank PKO BP dostanie pozew zbiorowy od „frankowiczów”

07.01.2015

W styczniu br. do Sądu trafi pozew zbiorowy ws. kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich przeciwko bankowi PKO BP – poinformowała krakowska kancelaria mec. Beaty Broniewicz-Pasieki. Jest to kolejny, po Getin-ie, Aliorze i Credit Agricole pozew zbiorowy klientów „nabitych” przez banki w wątpliwe, przynoszące nadzwyczajne straty produkty finansowe. więcej

Woman in debt

Nowelizacja „upadłości konsumenckiej”

05.01.2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza z dniem 31 grudnia 2014 nowelizację przepisów o tzw. „upadłości konsumenckiej”. (Dz.U.z 30.09.2014 r., poz. 1306)

Beneficjentami ustawy mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań. więcej

Arrow Charts Down

Kolejny miesiąc deflacji w Polsce

05.01.2015

Według najnowszych danych NBP z 16 grudnia 2014 r. utrzymuje się deflacja w Polsce. To już piąty miesiąc deflacji, która ustabilizowała się na poziomie -0,6 %. Wg. danych GUS, w ciągu roku najbardziej potaniała żywność (o 2,7 proc.), transport (o 3,7 proc.) oraz ubrania i buty (o 4,6 proc.). Podrożały z kolei alkohol i papierosy (o 3,6 proc.) oraz prowadzenie mieszkania (o 0,4 proc.). więcej

Einkaufen im Supermarkt

Koniec z bezkarnością wielkich sieci handlowych i wyprowadzaniem zysków za granicę

12.11.2014

Węgierski rząd zamierza wprowadzić przepisy, które uderzą w wielkie zagraniczne sieci handlowe. Planowane są zmiany w systemie podatkowym oraz zakaz handlu w niedzielę. Pojawiły się informacje o planach wprowadzenia tzw. podatku Tesco, czyli podatku od obrotów, którego wartość zależna byłaby zależna od wielkości firmy handlowej. więcej

Macro of businesswoman signing contract.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana

12.11.2014

Będzie można wziąć kredyt zabezpieczony hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu – taki będzie efekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. więcej

Extremely close up view of Poland currency

Dane o inflacji i PKB: NBP ujawnia

12.11.2014

W 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc., natomiast w tym roku inflacja wyniesie 0,1 proc., a wzrost gospodarczy 3,2 proc. – wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB zawartej w „Raporcie o inflacji – Listopad 2014″. więcej

Arrow Charts Down

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała – stopy procentowe bez zmian

05.11.2014

Wbrew oczekiwaniom ekonomistów i inwestorów, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się w środę na obniżkę stóp procentowych. więcej
Porada tygodnia

Piotr Tokarczyk porada

Ugoda z bankiem

Do Ośrodka w Gdyni zgłosił się klient, który nie jest w stanie spłacać kredytu na warunkach zawartych w umowie kredytu. Wystąpił do banku z propozycją zawarcia ugody, jednak bank odmówił. Czy mógł tak postąpić?

Regulacja dotycząca ugody została zawarta w kodeksie cywilnym w art. 917 i 918. Należy wskazać, że podobnie jak sprzedaż, czy zlecenie jest umową dwustronną, konsensualną i odpłatną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 917 strony zawierające ugodę czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność, co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Zgodnie z definicją ugoda nie tworzy nowego stosunku pomiędzy stronami, a jedynie precyzuje lub zmienia już wcześniej istniejący. Charakterystyczną cechą umowy jest, to, że obie strony dokonują wzajemnych ustępstw, stąd też porozumienie, w którym ustępuje jedynie jedna strona nie można uznać za ugodę. Jednakże, należy zwrócić uwagę, na fakt, że ustępstwa nie muszą być obiektywne chociażby na płaszczyźnie ekonomicznej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego za ustępstwo można uznać nawet przystąpienie do negocjacji w sprawie zawarcia ugody.

Ugoda ma przede wszystkim służyć kompromisowym rozwiązaniom konfliktów, aby uniknąć ewentualnych sporów sądowych.  Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego skutkiem zawarcia ugody jest przerwanie biegu przedawnienia objętych w niej roszczeń. Ugoda ma spełniać dwa podstawowe cele: usunąć niepewność, co do stosunku prawnego oraz ewentualnie uchylać spory powstałe lub mogące powstać. Przy tym jednak, rezygnacja ma mieć charakter wzajemny stąd zmiana tylko po jednej stronie będzie klasyfikowana, jako uznanie właściwe.

Artykuł 918 wskazuje, że uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów, co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba, że została zawarta w złej wierze. (więcej…)

czytaj więcej »

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego


Kraków


Gdynia


Warszawa


Wrocław


Biała Podlaska


Polecamy - Nasz SklepikOd oszczędzania do inwestowania we własny biznes

„Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, wyd. 1, Gdynia 2013, ISBN 978-83-934010-2-4, str. 94.
Autor: Waldemar Kotowski
CENA: 25 zł.
Gra Finansowe Łamigłówki

Gra edukacyjna - Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki.
Gra planszowa dla 2-4 graczy, wiek 8+. Gra zawiera 180 kart z pytaniami, rebusami o tematyce finansowej. Świetna gra edukacyjna dla całej rodziny.
CENA: 45 zł.


 Finansowe Łamigłówki 5-6

Książka „Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki” dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz 7-9 lat.
Finansowe łamigłówki – bardzo ciekawa propozycja dla uczniów oraz nauczycieli. Posiada dużą wartość dydaktyczną oraz wychowawczą. Zachęca dzieci do pierwszych przemyśleń na temat pieniędzy i oszczędzania.
CENA: 12 zł.

Zamówienia składamy na e-mail:
odfik-warszawa@skef.pl

Depozyty i kursy walut

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2015-01-23
WIBID 3M 1,82 +0,00%
WIBOR 3M 2,02 +0,00%
WIBOR 1M 2,03 -0,49%
EURIBOR 3M 0,06 +0,00%
EURIBOR 1M -0,00 +20,00%
Wspierane przez Money.pl

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-01-26
USD 3,7601 -0,23%
EUR 4,2293 -0,14%
CHF 4,2448 -1,79%
GBP 5,6432 -0,06%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wiecej
Skala podatkowa
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN


Stopy procentowe NBP


Dane z dnia: 14 stycznia 2015 r.
Stopa referencyjna 2,00 % w skali roku
Stopa depozytowa 1,00 % w skali roku
Stopa redyskonta weksli 2,25 % w skali roku
Stopa lombardowa 3,00 % w skali roku

Dług publiczny Polski