facebook
 • Rekordowy rok w ODFiK slajd
  W 2014 roku, specjaliści z Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego udzielili ponad 1000 porad zgłaszającym się o pomoc konsumentom. Najwięcej, bo aż 565 spraw dotyczyło szeroko rozumianego zadłużenia. Początek 2015 roku był rekordowy. W styczniu i lutym udzieliliśmy łącznie 265 porad, z czego znaczna część dotyczyła tzw. upadłości konsumenckiej.

  Rekordowa ilość porad udzielanych w Ośrodkach

  czytaj więcej
 • banner slajder
  Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji konkursu "Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów" wszystkich gimnazjalistów. Tematem tegorocznej edycji jest "Podróż w świat finansów". Czekają na Was atrakcyjne nagrody: laptop, tablet, aparat cyfrowy i inne! Przygotowaliśmy także nagrodę dla szkoły, której uczeń zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie oraz nagrodę dla nauczyciela. Szczegóły w zakładce Projekty.

  Zapraszamy gimnazjalistów do konkursu ekonomicznego. Czekają atrakcyjne nagrody!

  czytaj więcej
 • slajd3
  Od stycznia 2015 roku obowiązuje nowa ustawa o zmianie ustawy dot. Prawa upadłościowego i naprawczego, umożliwiająca tzw. upadłość konsumencką. Zapraszamy do lektury artykułu w zakładce "Moje pieniądze".

  Upadłość konsumencka - nowe przepisy, nowa szansa

  czytaj więcej
 • slajd2
  Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom

  Przekaż 1% podatku

  czytaj więcej
 • young boy holding a piggy bank
  W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczy rekordowa ilość uczniów - blisko 900 z 14 szkół podstawowych. Projekt z zakresu wczesnoszkolnej edukacji finansowej skierowany jest do uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (aktywna nauka poprzez zabawę, zadania i ćwiczenia) w wymiarze 16 godzin lekcyjnych.

  Blisko 900 uczniów uczestniczy w VII edycji projektu „Moje pierwsze pieniądze”

  czytaj więcej
 • slajd5
  Listę szkół i nauczycieli zaproszonych do realizacji projektu można znaleźć na www.zyjfinansowo.pl.

  Trwa VII edycja Żyj finansowo!

  czytaj więcej
TFI SKOK etyczne inwestowanie

 

 

Bezpłatny program do rozliczenia podatku za 2014 rok

opp1proc

Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

 

SKEF członkiem ECDN
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

PORADNIKI

Dane jak na patelni

Zalety konta internetowego

Bezczelne sztuczki internetowych złoczyńców

Bankomat nie taki straszny

Bankowość elektroniczna

Twoje konto na bieżąco

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Woman in debt

Upadłość konsumencka

Od stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Nowe przepisy mają ułatwić powrót do życia osobom zepchniętym w szarą strefę i umożliwić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dla kogo upadłość?

Beneficjentami nowych przepisów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wyraźnie podkreślono w ustawie „względy słuszności i humanitarne” – jako klauzulę szczególnych okoliczności uzasadniających przeprowadzenie postępowania.

Poza względami humanitarnymi nowym rozwiązaniem jest zniesienie wymogu posiadania majątku przez zadłużonego. Zadłużony musi jednak wykazać przed sądem, że jego zadłużenie nie wynika z umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

Szansa na życie bez długów

Business peoples in Financial Maze Labyrinth

Barierą, na jaką na samym początku napotykali zadłużeni były wysokie wydatki związane z uruchomieniem procesu. Nowe rozwiązania prawne przewidują redukcję kosztów postępowania upadłościowego. Obecnie opłata za wniosek została zmniejszona do 30 zł. W sytuacji, gdy osoba prywatna nie jest w stanie opłacić dalszych kosztów procedury, środki te zapewnia Skarb Państwa.

Dodatkowo konsumentów przed decyzją o przystąpieniu do oddłużania powstrzymywała obawa przed utratą mieszkania. Teraz osoba fizyczna będzie mogła zachować lokal mieszkalny po wcześniejszym porozumieniu z kredytodawcą. Natomiast w przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości okaże się konieczna, z uzyskanej sumy dłużnikowi zostanie wypłacona kwota pozwalająca na pokrycie kosztów wynajmu na okres dwóch lat. Plan spłaty wierzycieli został skrócony do 3 lat.

Należy jednak podkreślić, że nowe zasady nie pozwolą ogłosić upadłości zadłużonym, którzy zalegają z płatnościami wskutek umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa.

Ułatwienie negocjacji z bankiem

Nowe przepisy mogą również ułatwić życie tym dłużnikom, którzy nie chcą korzystać z upadłości, lecz pragną zachować mieszkanie. Mogą tego dokonać zawierając porozumienie. Banki, obawiając się, że będą musiały umorzyć większość długu, powinny więc akceptować korzystniejsze dla dłużników warunki restrukturyzacji zadłużenia. Dla przykładu: dotychczas zwykle godziły się na wydłużenie okresu spłaty, ale na anulowanie części długu czy choćby odsetek karnych już raczej nie. Teraz w większym stopniu będą pomagały swoim dłużnikom w kłopotach, gdyż jeśli ogłosi on upadłość, to nie odzyskają większości pożyczonych mu pieniędzy.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

400_F_34513959_nTT17lEhzfR5DgC420uGGvwbOL5LdDWH

Osobom zadłużonym, które chciałyby złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego a nie wiedzą jak to zrobić, oferujemy pomoc. Nasi specjaliści w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF są do Państwa dyspozycji. Dane adresowe i godziny przyjęć w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Aktualności SKEF

Ruszył konkurs ekonomiczny dla gimnazjalistów z nagrodami!

13.03.2015

banner_mpme01

Ruszyła X edycja „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”. Do udziału zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski. Czekają na Was atrakcyjne nagrody: laptop, tablet, aparat cyfrowy i inne. Tematem tej edycji jest: „Podróż w świat finansów”.

Więcej na www.MistrzostwaPolskiMlodychEkonomistow.pl

Zobacz relację z poprzedniej edycji Mistrzostw

Dzieci dziękują za pomoc

Trwa zbiórka „Skarbonka”

27.02.2015

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny wspólnie z Kasą Stefczyka zorganizowało zbiórkę pod hasłem ,,Skarbonka’’. Zebrane środki finansowe są przeznaczane m.in. na zakup sprzętu komputerowego, gier i książek edukacyjnych oraz innych pomocy dydaktycznych na rzecz podopiecznych z domów dziecka. więcej

Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

Owal 250

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

07.01.2015

Gdynia, styczeń 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, budujące więź z członkami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych będzie w tym roku obchodziło 18-tą rocznicę powołania do życia. Słowa, które kierujemy do Państwa są dla nas okazją do podsumowania pracy w minionym roku i przedstawienia planu działań na rok 2015. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w 2014 r. nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez składek wpłacanych regularnie przez naszych Członków i ciężkiej pracy całego zespołu pracowników. Dzięki nim możemy realizować nasze cele statutowe, a przede wszystkim działania na rzecz członków i szeroko pojętej ochrony konsumentów.

Działamy na rzecz członków

W 2014 r kontynuowaliśmy wiele projektów edukacyjnych: „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, „Moje pierwsze pieniądze”, „Pomóż oszczędzać rodzinie”, warsztaty i szkolenia o tematyce finansowej. W naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego udzieliliśmy ponad 1000 bezpłatnych porad, prowadziliśmy Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki i Sąd Polubowny – służące polubownym formom rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami i Kasami oraz przygotowaliśmy wiele artykułów o charakterze poradnikowym.

Współpracujemy z wieloma instytucjami

Warto wspomnieć, że praca i zaangażowanie Stowarzyszenia w różne projekty są również doceniane nie tylko przez SKOK-i i Członków, ale też przez inne instytucje m.in. Caritas, NBP, BIK S.A.

Pamiętajmy, że ogromne znaczenie dla Państwa – naszych Członków i klientów SKOK – ma fakt, że Stowarzyszenie zapewnia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo – Kredytowym więź organizacyjną wymaganą przez Statut „Kasy” oraz Ustawę o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych. Ponadto, współpracując z ruchem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, wspieramy Kasy w ich społecznej misji.

Budujemy więź członkowską

Mamy nadzieję, że budując więź, pozostajemy w świadomości Państwa, jako organizacja niezwykle potrzebna i działająca w szerokim zakresie na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadząc działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną, popularyzuje edukację finansową i przyczynia się do podnoszenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa.

Zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty

Szanowni Państwo, jako nasi członkowie, a także członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przypominamy, że możecie korzystać z działań specjalnie dedykowanych dla Państwa, takich jak: więcej

25 grudnia 2014 roku – nowa ustawa o prawach konsumenta

10.12.2014

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które obowiązują w Unii Europejskiej. Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, przygotowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

 

 

 

 

Aktualności Finansowe

slajd3

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje racje zadłużonych we frankach. Polskie sądy murem za bankami

25.03.2015

Sąd oddalił pozew zbiorowy przeciw Getin Noble Bankowi. Decyzja sądu z 9 marca br. oddala pozew złożony przez grupę ponad 90 posiadaczy kredytu we frankach. Getin Noble Bank należy do tych banków, w których kredyty hipoteczne udzielone we frankach szwajcarskich stanowią istotną część portfela kredytowego.

Krakowski sąd oddalił we wtorek, 24 marca br. pozew zbiorowy przeciw Raiffeisen Bank o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Sąd uznał, że nie ma podstaw do unieważnienia, ponieważ kredytobiorca zaakceptował warunki umowy i potwierdził podpisem ostrzeżenie o możliwości zmiany kursu waluty.

W tym samym czasie Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje – można uchylić zapis umowy kredytowej stanowiący, że wysokość raty kredytu we frankach liczona jest po aktualnym kursie. Taki bardzo korzystny wyrok dla zadłużonych we frankach szwajcarskich (sygnatura C 26/19) wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Sprawa trafiła na wokandę w Luksemburgu z powodu skargi węgierskiego małżeństwa, które wzięło w tamtejszym banku kredyt hipoteczny w węgierskich forintach denominowany we franku szwajcarskim.

Einkaufen im Supermarkt

Światowy Dzień Konsumenta

13.03.2015

Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji – to cztery prawa konsumentów sformułowane w 1962 r. przez Johna F. Kennedy’ego. W rocznicę jego przemówienia, 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Polecamy stronę www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która zawiera informacje na temat prawa konsumenckiego.

Scales of Justice and Judge`s gavel

Będzie proces zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa o OFE

04.03.2015

Warszawski Sąd Okręgowy dopuścił pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa i ZUS w związku z reformą OFE. Zdaniem pozywających reforma doprowadziła do wywłaszczenia obywateli.

Do pozwu przystąpiły 52 osoby. Pozew w czerwcu trafił do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.  więcej

905e6fa7ca05e5229a2bc86973dc6096

Jest decyzja RPP. Stopy procentowe w dół!

04.03.2015

RPP obniżyła stopy procentowe o 0,50 punktu procentowego. Główna stopa referencyjna od dzisiaj wynosi 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, a depozytowa 0,50 procent. Głównym argumentem, który skłonił RPP do cięcia stóp procentowych, jest pogłębiająca się deflacja, która wbrew zapewnieniom ekonomistów nie była tylko epizodem w lecie ub. Deflacja wciąż się pogłębia osiągając w styczniu 1,3 %.

Arrow Charts Down

Niewiarygodna RPP

26.02.2015

Deflacja na dobre zadomowiła się w Polsce, a realne stopy procentowe należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Nie służy to wiarygodności Rady Polityki Pieniężnej, której celem jest 2,5 proc. inflacji.

Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) od ponad dwóch lat nie udaje się zrealizować celu — utrzymania wskaźnika wzrostu cen na poziomie około 2,5 proc. Zdaniem ekspertów, władzom monetarnym coraz trudniej jest uzasadniać swoje decyzje, a właściwie — ich brak. więcej

160_F_40413183_NroZww4NEYPMXorNGlE8c2PjePUX3ZeG

WIBOR 3m ostro w dół

20.02.2015

Wczorajsza międzybankowa stawka referencyjna kwotowana na polskim rynku, WIBOR 3M, spadła o 1,56% do rekordowo niskiego poziomu 1.89!

Ostatnie dane  GUS potwierdzają, że dynamika PKB w IV kw. 2014 obniżyła się do 0,6% kw/kw z 0,8% kw/kw w II kw. ub.r.). Rada Polityki Pieniężnej zdaje sobie sprawę ze spowolnienia gospodarki i nie wyklucza „dostosowania polityki pieniężnej w najbliższym okresie, jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie”. więcej

Polish coins in close-up

Deflacja nie odpuszcza. Będą niższe stopy procentowe?

19.02.2015

W grudniu dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych była niższa od oczekiwań, obniżając się do -1,0% r/r. Deflacja zatem przyspieszyła, a wzrost gospodarczy osłabł. Wstępne szacunki GUS potwierdzają, że dynamika PKB w IV kw. 2014 obniżyła się do 0,6% kw/kw z 0,8% kw/kw w II kw. ub.r.). więcej

Arrow Charts Down

RPP zdecydowała, stopy procentowe bez zmian

05.02.2015

Rada Polityki Pieniężnej na lutowym posiedzeniu postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian, mimo tego, że mamy do czynienia z pogłębiającą się deflacją. Ta decyzja jednak sprzyja umocnieniu się polskiej waluty. więcej

905e6fa7ca05e5229a2bc86973dc6096

Deflacja w Polsce wzrosła. GUS podał najnowsze dane za grudzień

15.01.2015

Wbrew zapowiedziom ekonomistów o przemijającym i krótkookresowym charakterze deflacji w Polsce, ta wciąż jest i co gorsza pogłębia się. Według najnowszych danych GUS, ceny towarów i usług spadały w grudniu 2014 roku w tempie 1 proc. rok do roku. więcej

160_F_20091712_EVTntTY9D8ZBqAuvPn75EnmYtbTdReLW

Rekordowy rok na rynku kredytów gotówkowych i ratalnych w Polsce

07.01.2015

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w okresie styczeń–październik 2014 r. sprzedaż kredytów gotówkowych i ratalnych wyniosła 64,8 mld zł. Eksperci BIK podkreślają, że to więcej niż w tym samym okresie 2008 r., który był do tej pory rekordowy pod względem sprzedaży.
Porada tygodnia

Piotr Tokarczyk porada

Egzekucja komornicza a wynajem mieszkania

Do Ośrodka w Gdyni zgłosiła się klientka, której rodzice wynajmują mieszkanie, jednak w ogóle nie uiszczają opłat z tytułu najmu. Klientka jest zameldowana w powyższym lokalu, jednak od wielu lat tam nie zamieszkuje. Obawia się jednak, że komornik będzie również domagał się od niej spłaty zadłużenia związanego z wynajmem lokalu.

Przede wszystkim należy wskazać, że komornik może egzekwować od klientki zadłużenie, jeśli również została wymieniona w tytule wykonawczym, – czyli wcześniej była również stroną pozwaną w procesie sądowym związanym z wynajmem lokalu.

Odpowiedzialność osób za zapłatę czynszu reguluje między innymi artykuł. 6881 kc, który wskazuje następująco § 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. § 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Zgodnie z powyższym artykułem odpowiedzialność osób innych niż najemcy jest uzależniona od wieku – muszą to być osoby pełnoletnie oraz od faktu wspólnego zamieszkiwania. Zameldowanie nie jest równoznaczne ze wspólnym zamieszkaniem, osoba może pozostawać zameldowana jedynie z przyczyn czysto administracyjnych, natomiast może wynajmować własne mieszkanie.

Powyższe rozumienie ma również potwierdzenie w wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16.06.2014 r., który wskazuje następująco: „ jak wynika z powołanego przepisu, nie utożsamia on miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. (..) Natomiast wskazać wypada, że założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisu art. 688(1) k.c. była ochrona interesów wynajmującego, która ułatwić miała realizację wierzytelności i zmniejszenie ryzyka nieściągalności (H. Ciepła, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania t.2 pod red. G. Bieńka, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 295). Przepis ten jednak dotyczyć ma odpowiedzialności osób pełnoletnich stale z najemcą zamieszkujących, nie zaś zameldowanych w lokalu. Gdyby taka była wola ustawodawcy, niewątpliwie zamiast sformułowania „stale zamieszkuje zawarłby zwrot „stale zameldowanych”. (więcej…)

czytaj więcej »

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego


Kraków


Gdynia


Warszawa


Wrocław


Biała Podlaska


Polecamy - Nasz SklepikOd oszczędzania do inwestowania we własny biznes

„Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, wyd. 1, Gdynia 2013, ISBN 978-83-934010-2-4, str. 94.
Autor: Waldemar Kotowski
CENA: 25 zł.
Gra Finansowe Łamigłówki

Gra edukacyjna - Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki.
Gra planszowa dla 2-4 graczy, wiek 8+. Gra zawiera 180 kart z pytaniami, rebusami o tematyce finansowej. Świetna gra edukacyjna dla całej rodziny.
CENA: 45 zł.


 Finansowe Łamigłówki 5-6

Książka „Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki” dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz 7-9 lat.
Finansowe łamigłówki – bardzo ciekawa propozycja dla uczniów oraz nauczycieli. Posiada dużą wartość dydaktyczną oraz wychowawczą. Zachęca dzieci do pierwszych przemyśleń na temat pieniędzy i oszczędzania.
CENA: 12 zł.

Zamówienia składamy na e-mail:
odfik-warszawa@skef.pl

Depozyty i kursy walut

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2015-03-27
WIBID 3M 1,45 +0,00%
WIBOR 3M 1,65 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M 0,02 +0,00%
EURIBOR 1M -0,01 +0,00%
Wspierane przez Money.pl

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-03-30
USD 3,7685 -0,54%
EUR 4,0940 -0,13%
CHF 3,9097 -0,20%
GBP 5,5956 -0,65%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wiecej
Skala podatkowa
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN


Stopy procentowe NBP


Dane z dnia: 4 marca 2015 r.
Stopa referencyjna 1,50 % w skali roku
Stopa depozytowa 0,50 % w skali roku
Stopa redyskonta weksli 1,75 % w skali roku
Stopa lombardowa 2,50 % w skali roku

Dług publiczny Polski