facebook

Kończymy kolejną edycję projektu „Moje pierwsze pieniądze”

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2013/2014, dobiega również końca kolejna edycja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych „Moje pierwsze pieniądze”. W VI edycji wzięło udział 377 uczniów ze szkół w Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Wrocławiu, Jordanowie Śląskim, Dobryniu Dużym i Białej Podlaskiej…Partnerem Projektu jest Grupa KRUK

Wielki finał 9 edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

W dniach 20-22 czerwca w Gdańsku Sobieszewie odbył się wielki finał 9 edycji. Więcej o zwycięzcach oraz bogata fotorelacja z Sobieszewa wkrótce.

Pomóż oszczędzać rodzinie

V edycja „Pomóż oszczędzać rodzinie” rozpoczęta! Od 1 marca Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, wspólnie z Partnerami – Kasą Stefczyka, Fundacją im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacją „Kocham Podlasie”, po raz kolejny obejmie swoją opieką rodziny z południowego Podlasia.

Wielki finał VI edycji Żyj finansowo!

Czterodniowa impreza finałowa rozpoczęła się w czwartek (19 czerwca 2014r.) przyjazdem uczestników i ich opiekunów do Sobieszewa. Pomimo że organizatorzy nie przewidzieli na ten dzień żadnych atrakcji, na brak dobrej zabawy nie można było narzekać. A wszystko za sprawą magicznego pokazu sztucznych ogni na pobliskiej plaży. Więcej na stronie projektu: www.zyjfinansowo.pl

Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu.

Kampania informacyjna realizowana na zlecenie UOKiK. Broszura oraz strona www.zyciewkredycie.pl stanowią część kampanii informacyjnej UOKiK „Edukacja finansowa - zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu”, której głównym wykonawcą jest SKEF. W serwisie www.zyciewkredycie.pl zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące rodzajów kredytów, oszczędzania i postępowania w sytuacji pojawienia się pierwszych problemów ze spłatą. Informacje te poparte zostały codziennymi doświadczeniami specjalistów SKEF w doradzaniu osobom nadmiernie zadłużonym.

PORADNIKI

Dane jak na patelni

Zalety konta internetowego

Bezczelne sztuczki internetowych złoczyńców

Bankomat nie taki straszny

Bankowość elektroniczna

Twoje konto na bieżąco

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest rozwiązaniem dla każdego. Poza udokumentowaniem niezawinionego charakteru problemów finansowych, dłużnik posiadać musi majątek pozwalający na sfinansowanie postępowania sądowego i pracy syndyka. Jak wygląda procedura ustanawiania upadłości konsumenckiej?

Niewypłacalność mimo majątku

Upadłość konsumencka obowiązuje w prawie polskim na mocy wprowadzonej w życie 31 marca 2009 r. ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. To potoczne określenie upadłości zadeklarowanej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka powiązana jest najczęściej ze zjawiskiem tzw. przekredytowania, czyli zaciągnięcia zbyt dużej liczby kredytów oraz pożyczek i problemów z terminową spłatą ich rat.

Upadłość ta prowadzić może w perspektywie długoterminowej do umorzenia zobowiązań dłużnika (m.in. kredytów, pożyczek), o ile niewypłacalność posiadała charakter niezawiniony, a dłużnik spełnił wymagania nałożone na niego podczas rozprawy o stwierdzeniu upadłości oraz posiadał majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów pracy syndyka. Znaczy to, że z prawa do ogłoszenia upadłości nie skorzystają osoby nie posiadające majątku mogącego podlegać spieniężeniu oraz te, których niewypłacalność jest skutkiem winy dłużnika, a nie niezależnych od niego okoliczności.

Prawo do stwierdzenia upadłości zarezerwowane jest więc dla osób dotkniętych nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi, jak choroby, utrata pracy czy wypadki, których wystąpienie w niekorzystny sposób wpłynęło na sytuację finansową dłużnika i uniemożliwiło dokonania terminowej spłaty jego wymagalnych zobowiązań, czyli zarówno np. czynszu i opłat za media, jak i rat kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych.

Procedura upadłościowa

Pierwszym krokiem na drodze ku ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wniosek składany w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten poza wskazaniem wymienionych powyżej okoliczności uzasadniających, zawierać powinien także sporządzony zgodnie z cenami rynkowymi aktualny wykaz majątku dłużnika.

Bez majątku nie ma upadłości

W składzie masy upadłościowej uwzględnić należy cały majątek dłużnika (oraz majątek wspólny z małżonkiem) mogący podlegać egzekucji, w tym: nieruchomości, samochody, sprzęt AGD-RTV, biżuterię czy dzieła sztuki oraz metale szlachetne. Poza składnikami masy, wniosek zawierać powinien oświadczenie o prawdziwości zawartych w nim danych oraz udokumentowany:

• spis wierzycieli oraz wysokość poszczególnych wierzytelności,
• wykaz tytułów egzekucyjnych i zajęć wobec dłużnika,
• rejestr spłat wierzytelności dokonywanych na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy,
• wykaz ewentualnych dłużników osoby składającej wniosek.

Decyduje sąd

Po złożeniu kompletnego względem formalnym wniosku, sąd w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia zdecyduje o jego odrzuceniu lub ogłoszeniu upadłości. W tym drugim przypadku syndyk dokona spisu inwentarza majątku oraz przedstawi plan likwidacyjny potwierdzany przez sędziego – komisarza. Zawiera on informacje dotyczące likwidacji majątku dłużnika i służy jako podstawa planu podziału funduszy masy upadłościowej. Możliwe jest umorzenie części zobowiązań.

Trudna upadłość

Jak widać proces powiązany z ustanowieniem upadłości konsumenckiej nie jest procedurą ani łatwą, ani krótkotrwałą i zdecydowanie nie należy do przyjemnych. Ogromnym ograniczeniem jest konieczność posiadania majątku, którego sprzedaż pozwala na sfinansowanie przewlekłego przewodu upadłości. Może właśnie dlatego skorzystała z niej dotychczas wyłącznie garstka Polaków.Źródło: TotalMoney.pl

Aktualności SKEF

Wielki finał Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów – nasza fotorelacja

27.06.2014

Wielki finał ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” dla uczniów szkół gimnazjalnych, który na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, już na nami! Od 2006 roku, w dziewięciu edycjach konkursu wzięło udział blisko 9500 uczniów z całej Polski. Każda edycja konkursu ma swój temat przewodni. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy – nowoczesność i bezpieczeństwo”.  więcej

Finał konkursu „Żyj finansowo!” – nasza fotorelacja

26.06.2014

W ramach VI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” odbył się konkurs „Żyj finansowo!”. Zadanie konkursowe polegało m.in. na stworzeniu szczegółowego planu finansowego podjęcia nauki na uczelni wyższej znajdującej się poza miejscem zamieszkania. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko umiejętnością określenia wszystkich potencjalnych wydatków i przychodów, ale także umiejętnością porównywania ofert produktów finansowych oraz znajomością budowania pozytywnej historii kredytowej.  więcej

boy piggy bank

Kończymy kolejną edycję projektu „Moje pierwsze pieniądze”

24.06.2014

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2013/2014, dobiega również końca kolejna edycja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych „Moje pierwsze pieniądze”. W VI edycji wzięło udział 377 uczniów ze szkół w Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Wrocławiu, Jordanowie Śląskim, Dobryniu Dużym i Białej Podlaskiej.

Buduj dobrą historię – akcja edukacyjna BIK. SKEF partnerem

09.06.2014

„Buduj dobrą historię” to akcja, która prowadzona jest w ramach Programu Budowania Wiarygodności Finansowe. Jej celem jest pokazanie Konsumentom możliwości świadomego korzystania z potencjału, jaki daje własna wiarygodność finansowa. Partnerem akcji jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.  więcej

Znamy już finalistów!

16.05.2014

W konkursie udział wzięło aż 1021 uczniów ze 144 szkół z całej Polski. Jest nam niezmiernie miło z tak licznego udziału. Wszystkim, którzy podjęli to trudne wyzwanie serdecznie gratulujemy!

Z tak licznego grona jury wyłoniło 12 uczniów, którzy znaleźli się w finale konkursu.

Wyniki obrad jury IX edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” na stronie projektu: www.mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl

Żyj finansowo 100

Znamy finalistów tegorocznej edycji Żyj finansowo!

13.05.2014

Po wielu zmaganiach, debatach, dyskusjach i naprawdę burzliwej wymianie zdań – jury tegorocznej edycji konkursu „Żyj finansowo!” oceniło i wyłoniło dwanaście najlepszych prac. Zadanie uczniów polegało m.in. na stworzeniu szczegółowego planu finansowego podjęcia nauki na uczelni wyższej poza miejscem zamieszkania. Każdy musiał się wykazać nie tylko umiejętnością określenia wszystkich potencjalnych wydatków i przychodów, ale także umiejętnością porównywania ofert produktów finansowych, znajomością budowania pozytywnej historii kredytowej.

Finalistom serdecznie gratulujemy i informujemy, że skontaktujemy się z nimi osobiście.

Lista finalistów na stronie projektu: www.zyjfinansowo.pl

Aktualności Finansowe

rettung der Ersparnisse

KNF przyjęła Rekomendację U

26.06.2014

24 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację U i wytycznych dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Ostateczne wersje dokumentów różniły się od projektów zaprezentowanych wcześniej zainteresowanym stronom, choć oba w różnym stopniu. Celem przyjętej przez KNF Rekomendacji U jest poprawa standardów oferowania klientom ubezpieczeń w bankach, a także ustalenie zasad współpracy między bankami a towarzystwami ubezpieczeniowymi.

KNF oczekuje, że Rekomendacja U i wytyczne „dystrybucyjne” wejdą w życie do 31 marca przyszłego roku. Powołując się na zasadę dobra ogólnego, KNF spodziewa się, że również oddziały zagranicznych instytucji kredytowych i oddziały zagranicznych ubezpieczycieli będą w odpowiednim zakresie stosować się do zaleceń znajdujących się w obu aktach. http://gu.home.pl/250614_rekomendacja_u.pdf

Polish coins in close-up

Deflacja latem

24.06.2014

Według prognoz ekonomistów latem średni poziom cen konsumpcyjnych będzie niższy niż rok temu. To pierwszy taki przypadek w gospodarce wolnorynkowej 25-lecia.

Inflacja już od kilku miesięcy jest bardzo niska, a w lipcu i sierpniu będzie można mówić o deflacji – prognozują ekonomiści. Nie o wielkiej, bo ceny spadną o około 0,2 proc., ale będzie to pierwszy taki wypadek w historii polskiej gospodarki po transformacji. http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705487,1119937-W-Polsce-latem-ujemny-poziom-inflacji.html

blue graph

Zadłużenie Polski stale rośnie

24.06.2014

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2014 r. wzrosło o 3 miliardy miesiąc do miesiąca, do 741 mld 200,3 mln zł – podał resort finansów w piątkowym komunikacie.

- Wzrost zadłużenia w kwietniu 2014 r. był przede wszystkim spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa (3,8 mld zł). Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego – napisano.  więcej

220px-ZUS_logo.svg

Tylko do końca lipca decydujemy o OFE

06.06.2014

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r. Ci którzy chcą, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: więcej

160_F_33001630_rpxhV4h5YBnKiMrReiCV4DcxbxoNFpgx

RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych

03.06.2014

Rada Polityki Pieniężnej na wtorkowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić nadal 2,50 proc. w skali rocznej – podano w komunikacie NBP.

Nowe zabezpieczenia banknotów w Polsce

27.05.2014

Arrow Charts Down

Zaskakujący spadek inflacji. Deflacja latem

14.05.2014

W kwietniu ceny towarów i usług było tylko o 0,3 proc. wyższe niż przed rokiem – podał GUS. Inflacja mocno spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy wyniosła 0,7 proc. To duże zaskoczenie dla rynku. Ekonomiści spodziewali się, że wzrost cen spowolni, ale do 0,6 proc. Tymczasem dynamika roczna okazała się dwa razy niższa.  więcej

Einkaufen im Supermarkt

Nowa ustawa o prawach konsumenta

08.05.2014

Nowa ustawa o prawach konsumenta niesie ze sobą duże zmiany zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców sprzedających przez internet. Oprócz wydłużenia czasu na zwrot towaru pojawią się również nowe wymogi informacyjne wobec sprzedawcy. Znacząco zmieni się również sposób zawierania umowy przez telefon.  więcej

160_F_40413183_NroZww4NEYPMXorNGlE8c2PjePUX3ZeG

Stopy procentowe bez zmian

08.05.2014

RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc. Prezes NBP Marek Belka uważa, że niepewność związana z sytuacją na Ukrainie może przynieść nieoczekiwane reakcje na rynku finansowym.  więcej

Scales of Justice and Judge`s gavel

Tylko w pierwszym kwartale 2014 roku próbowano wyłudzić 2088 kredytów

30.04.2014

W pierwszym kwartale tego roku odnotowano 2088 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę sięgającą 134,9 mln zł – wynika z najnowszego Raportu InfoDOK, przygotowywanego przez ZBP. Rekord padł w województwie lubuskim, gdzie jednorazowo próbowano wyłudzić 4 mln zł.  więcej

Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Porada tygodnia

Ubezpieczenie turystyczne

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce oferuje bogaty wachlarz polis podróżnych. Wybór najkorzystniejszej oferty może okazać się nie lada wyzwaniem. Podpowiadamy, jak najlepiej dopasować polisę do swoich potrzeb.

Wybór ubezpieczenia turystycznego to istotny element planowania każdej podróży. Decyzja o wyborze właściwej polisy musi być dobrze przemyślana, dlatego nie warto zostawiać ją na ostatnią chwilę. Odpowiednie ubezpieczenie ma zapewnić nam spokój i pełne bezpieczeństwo w trakcie naszej wakacyjnej wyprawy.

Głównymi kryteriami wyboru polisy powinny być zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz suma ubezpieczenia. W żadnym wypadku nie powinniśmy kierować się ceną, gdyż jak wskazują eksperci na ubezpieczeniu nie warto oszczędzać.  (więcej…)

czytaj więcej »

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego


Kraków


Gdynia


Warszawa


Wrocław


Biała Podlaska


Polecamy - Nasz SklepikGra Finansowe Łamigłówki

Gra edukacyjna - Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki.
Gra planszowa dla 2-4 graczy, wiek 8+. Gra zawiera 180 kart z pytaniami, rebusami o tematyce finansowej. Świetna gra edukacyjna dla całej rodziny.
CENA: 45 zł.


 Finansowe Łamigłówki 5-6

Książka „Finansowe łamigłówki Sówki Mądrej Główki” dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz 7-9 lat.
Finansowe łamigłówki – bardzo ciekawa propozycja dla uczniów oraz nauczycieli. Posiada dużą wartość dydaktyczną oraz wychowawczą. Zachęca dzieci do pierwszych przemyśleń na temat pieniędzy i oszczędzania.
CENA: 12 zł.

Zamówienia składamy na e-mail:
odfik-warszawa@skef.pl

SKEF członkiem ECDN


Depozyty i kursy walut

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2014-07-23
WIBID 3M 2,47 -0,40%
WIBOR 3M 2,67 -0,37%
WIBOR 1M 2,60 +0,00%
EURIBOR 3M 0,21 +1,98%
EURIBOR 1M 0,10 +4,35%
Wspierane przez Money.pl

Kursy walut
Money.pl - wiadomoci, notowania, gieda, kursy walut
NBP 2014-07-23
USD 3,0707 -0,13%
EUR 4,1355 -0,26%
CHF 3,4034 -0,25%
GBP 5,2398 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po wiecej
Skala podatkowa
Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus 556,02 PLN
85 528 PLN   14 839,02 PLN + 32% nadwy�ki ponad 85 528 PLN


Stopy procentowe NBP


Dane z dnia: 2 lipca 2014 r.
Stopa referencyjna 2,50 % w skali roku
Stopa depozytowa 1,00 % w skali roku
Stopa redyskonta weksli 2,75 % w skali roku
Stopa lombardowa 4,00 % w skali roku

Dług publiczny Polski